Ar įmanoma susigaudyti, kas šiandien dedasi internete? Slaptai.lt nuotr.

Sausio 27 d. grupė Lietuvos internetinės žiniasklaidos priemonių atstovų kreipėsi į Lietuvos respublikos Seimo narius, prašydami nepritarti Seime svarstomoms Visuomenės informavimo įstatymo pataisoms, pagal kurias būtų steigiamas naujas Žiniasklaidos rėmimo fondas (ŽRF).

Kreipimosi autoriai atkreipė Seimo narių dėmesį į tai, kad minėtoms įstatymo pataisoms pritarianti „Interneto žiniasklaidos asociacija“ neturi įgaliojimų atstovauti visos internetinės žiniasklaidos Lietuvoje: „Pareiškiame, kad savo pritarimą Seime svarstomam Žiniasklaidos rėmimo fondo (ŽRF) steigimui  (Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas) viešai išplatintame laiške išreiškusi „Interneto žiniasklaidos asociacija“ yra sudaryta tik iš 3 interneto portalų atstovų (delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt) ir neturi jokių įgaliojimų atstovauti visos internetinės žiniasklaidos Lietuvoje“, – rašoma 16-os interneto žiniasklaidos priemonių vadovų pasirašytame kreipimesi į Seimo narius.

Kreipimesi primenama, kad šiuo metu veikiančio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) pagrindinis tikslas yra – remti kultūros ir šviečiamuosius projektus žiniasklaidoje, „o ne auginti trijų didesnių interneto portalų pelnus“. Siūloma tobulinti dabartinį nepriklausomą fondą, kurio pagrindinė paskirtis – kultūros ir meno sklaida žiniasklaidoje, o ne kurpti naują valdišką darinį, kuriame, – kaip teigiama kreipimosi autorių – „paramos lėšų „įsavinimas“ remtųsi oligarchiniais valdžios ir privilegijuotų verslo grupių santykiais“.

Pasak kreipimąsi pasirašiusių internetinių leidinių atstovų, numatomas naujojo fondo valdymo modelis būtų ydingas, nes paramos žiniasklaidos projektams skyrimą perduotų valdžios įtakai bei siauroms verslo grupėms. Todėl Seimo narių prašoma „nepalaikyti Kultūros komiteto teikiamo Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir nepritarti dėl jo balsuojant Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje“.

Pagal dabartinę tvarką SRTRF parama yra skiriama daugiausia kultūros ir šviečiamiesiems projektams kuriantiems tokį turiniui, kurio komercinė žiniasklaida, siekdama pelno, nekuria. Naujajame projekte šalia kultūros ir šviečiamųjų projektų įrašoma, kad gali būti remiamos ir „kitos temos“.

2020.01.28; 13:51

dapauskas_juozas

Spaudos radijo ir televizijos spaudos rėmimo fondas (toliau SRTRF) viešosios informacijos rengėjams šią savaitę išdalijo beveik  6,2 mln. litų. Šiais metais fondui iš valstybės buvo pervesta ženkliai daugiau pinigų ir, beje, ženkliai mažiau buvo pateikta paraiškų. Tikriausiai nemaža dalis neteikė paraiškos, nes žinojo, kad „liūto dalis“ paskirstoma daugiausia „saviškiams“.

Kai kurie skaičiai: žurnalui „Kultūros barai“ – 250 tūkst. litų, mėnraščiui „Metai“ – 200 tūkst. litų, savaitraščiui „Literatūra ir menas“  – 200 tūkst. litų, „Naujasis židinys – Aidai“ – 110 tūkst. „Pilietinės minties institutui leidžiančiam savaitraštį „Atgimimas“ 100 tūkst., savaitraščiui – „7 meno dienos“ -112 tūkst. litų, „Nemunas“ (122 tūkst. litų), „Šiaurės Atėnai“ – 100 tūkst. litų. Bernardinai.lt  – 180 tūkst. litų.

Continue reading „Kultūrinis sektantizmas arba virimas savose sultyse skirstant SRTRF pinigus“