Aukštųjų mokyklų studentams suteiktas atsargos leitenanto laipsnis. A. Pliadžio (KAM) nuotr.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje penktadienį aukštųjų mokyklų studentams, baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), buvo suteiktas pirmasis karininko laipsnis. Daugiausia jų – 45 absolventai – mokėsi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 8 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, 30 – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir 7 – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje.
 
Pasak Krašto apsaugos ministerijos, tai jau penktoji, kai mokymai buvo atnaujinti, juos baigusių kariūnų aspirantų laida, papildžiusi Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas.
 
JKVM absolventams krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir Mokymo ir doktrinų valdybos vadas brg. gen. Gintautas Zenkevičius suteikė atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnį ir įteikė mokymų baigimo ženklus.
 
JKVM absolventams bus suteikta rezervo būrio vado, medicinos studentams – karo gydytojo kvalifikacija. Geriausius JKVM absolventus apdovanojo karinių dalinių, kuriuose vyko mokymai – Lietuvos karo akademijos, Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Karo medicinos tarnybos, – vadovybė.
 
Po šešerių metų pertraukos, nuo 2012 m. rudens, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti, siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
JKVM – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Trejus metus ją atlikę 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgijo pagrindinį karinį parengimą, išmoko veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti. Atsargos karininkai, baigę mokymus, turės galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) iš viso mokosi 163, Klaipėdoje (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione) – 63, Kaune – 163 (Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje) ir 30 (Karo medicinos tarnyboje) JKVM klausytojai.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.07.30

Prezidentė suteikia leitenanto laipsnį kariūnams. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteikė pirmąjį karininko – leitenanto laipsnį.

Šiemet S. Daukanto aikštėje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje Tėvynei prisiekė 41 ką tik studijas akademijoje pabaigęs kariūnas.

Pasak Prezidentės, pasižadėjimas Tėvynei – nepaprasta akimirka. Ir ypatinga, karininko dvasią stiprinanti atsakomybė. Tačiau ne akimirkai, o visam gyvenimui.

Šalies vadovė pabrėžė, kad kario profesija kelia išskirtinius reikalavimus: lyderystės, ryžto, išprusimo, gebėjimo vadovauti, valdyti modernią ginkluotę. Šalia viso to – būti moraliniu pavyzdžiu ir įkvepiančiu autoritetu visiems bendražygiams. Būtent tokių profesionalų reikia Lietuvos kariuomenei. Ji stipri tiek, kiek stiprūs ir gerai parengti jos kariai, kiek užgrūdinta jų valia ir vienybė, kiek tvirtas įsitikinimas, kad bet kuriuo metu jie yra pasirengę apginti valstybę, taikų žmonių gyvenimą.

Svarbu, kad jaunieji karininkai taps ne tik Lietuvos kariuomenės, bet ir viso Aljanso kolektyvinės gynybos dalimi. Kiekvienas savo tarnyba didins Aljanso stiprybę.

Valstybės vadovė Karo akademijos absolventams palinkėjo tapti tikrais vadais. Patikimais, stipriais ir drąsiais – tais, kurie apsisprendė būti priekyje ir pirmi atremti visus iššūkius.

Visų prisiekusiųjų jau laukia kariniai daliniai. Pusė karininkų tarnaus sausumos, likę – mokymo ir karo policijos pajėgose.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.07.07; 07:00

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė liepos 28 -ąją Simono Daukanto aikštėje suteikė pirmojo karininko laipsnį Lietuvos karo akademijos absolventams.

Šiemet Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje studijas baigė 24-oji absolventų laida. Leitenanto laipsniai buvo suteikti 53 šios įstaigos kariūnams.

Informacijos šaltinis – Prezidentės spaudos tarnyba.

Slaptai.lt skelbia trijų minučių trukmės videoreportažą iš Daukanto aikštėje surengtos iškilmingo rikiuotės.

 

2017.07.28; 17:26

Lietuvos karo akademijos kariūnai po baigiamųjų pratybų įveikė 30 km žygį. Ievos Budzeikaitės nuotr.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Durbės mūšio kuopos (IV kurso) kariūnai liepos 14 d. grįžo į akademiją įveikę 30 kilometrų žygį pėsčiomis po Gen. Silvestro Žukausko poligone Pabradėje vykusių baigiamųjų pratybų. Prie vartų juos pasitiko Akademijos vadovybė, instruktoriai ir bendruomenės nariai, artimieji.

Būsimieji karininkai baigė 4 savaičių trukmės pėstininkų būrio vado kvalifikacinį egzaminą, kurį sudarė kompleksinis karybos žinių teorijos testas – teorinių žinių patikrinimas, planavimo užduotis – įsakymo analizė ir padalinių valdymo procedūrų atlikimas, ir dešimties dienų praktinės užduoties vykdymas Pabradės poligone – Būrio vado kovos kursas.

Sutikus kariūnus, buvo paskelbti ir pasveikinti geriausiai užduotis atlikę Karo akademijos absolventai. Kariūnas Mindaugas Jasaitis buvo apdovanotas Baltų kovos kirviu, nes per ketverius studijų metus pasiekė geriausius karinio rengimo rezultatus, ir kariūnė Emilija Radavičiūtė, kuri geriausiai išlaikė pėstininkų būrio vado kvalifikacinį egzaminą.

Būrio vado kovos kursas – tai pėstininkų būrio vado kvalifikacinio egzamino dalis. Intensyvių ir nepertraukiamų lauko taktikos pratybų metu vertinamas kiekvieno kariūno gebėjimas vadovauti padaliniui streso ir nuovargio sąlygomis, artimomis tikram mūšiui, taip pat kiti individualūs ir komandiniai veiksmai vadovaujant būriui.

Apdovanojimų įteikimas. Ievos Budzeikaitės nuotr.

Kariūnai per lauko taktines vertinamąsias pratybas vykdė žvalgybos, patruliavimo, puolimo ir gynybos, taikos rėmimo operacijų ir mūšio mieste užduotis. Jie buvo vertinami pagal būryje skirtas eiti pareigas: būrio vado, jo pavaduotojo ir skyriaus vado. Būsimieji karininkai kvalifikacinio egzamino metu turėjo pasitelkti visus planavimo, vadovavimo, ginklo valdymo gebėjimus ir individualius kario įgūdžius.

Informacija žiniasklaidai:

Visiems Lietuvos karo akademijos IV kurso absolventams kariūnams, sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, š. m. liepos 28 d., 11.00 val. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje bus suteiktas pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis ir būrio vado kvalifikacija. Tą pačią dieną vyks ir iškilminga bakalauro diplomų įteikimo ceremonija.

Informacija apie renginį bus viešinama atskiru pranešimu spaudai.

Ievos Budzeikaitės (LK) nuotraukos

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos mirija

2017.07.18; 07:30

Rugpjūčio 1 d. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 42 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams suteiks pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. 38 vaikinai ir 4 merginos prisieks ištikimai tarnauti Lietuvos valstybei, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti jos laisvę ir nepriklausomybę. Karininko laipsnio suteikimo ceremonijaKarininko laipsnio suteikimo ceremonija

Išleidžiama 23-ioji Lietuvos karo akademijos laida, kurios 39 absolventai studijavo pagal Bazinio karinio rengimo programą ir įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Du kariūnai studijavo pagal bendrą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą.

Šiais metais Jūrų laivavedybos bakalauro studijas baigė pirmasis Karo akademijos auklėtinis, mokęsis Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Klaipėdoje. Karininkas savo tarnybą pradės Karinėse jūrų pajėgose.

Tęsiant Lietuvos karo akademijos tradicijas ceremonijos metu bus apdovanotas geriausias Karo akademijos absolventas – jam krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kaip kario garbės simbolį, įteiks kardą.

Karininko laipsnio suteikimo ceremonijaIškilmingoje ceremonijoje Simono Daukanto aikštėje planuoja dalyvauti Seimo ir Vyriausybės nariai, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, buvę Lietuvos karo akademijos viršininkai, užsienio šalių gynybos atašė, absolventų artimieji ir kiti svečiai.

Vėliau Lietuvos karo akademijos Ramovėje kariūnams bus įteikti bakalauro studijų diplomai, pėstininkų būrio vado kvalifikaciniai pažymėjimai, pažymos apie išeitas Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo ir Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programas, Akademijos baigimo ženklai ir absolventų žiedai. Kaip ir kiekviena Karo akademijos absolventų laida, 23-iosios kariūnų laidos absolventai prie Ramovės pasodins ąžuoliuką.

Informacija žiniasklaidai

Pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonijos Simono Daukanto aikštėje rugpjūčio 1 d. pradžia – 11.00 val.

Bakalauro diplomų ir būrio vado kvalifikacinių pažymėjimų įteikimo ceremonija vyks LKA ramovėje (Šilo g. 5A, Vilnius), pradžia – 14.00 val.

Ievos Budzeikaitės (Krašto apsaugos ministerija) nuotraukos.

2016.07.31; 06:53