Kovo 6 d. Klaipėdoje, Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje, oficialios ceremonijos metu į Europos Sąjungos Jūrų pajėgų komponento Viduržemio jūros pietų centrinėje dalyje vykdomą operaciją „Sophia“ išlydėti Lietuvos kariai. 12 Lietuvos karių tarnaus pirmojoje Lietuvos kariuomenės laivų apžiūros grupėje. 

Lietuvos kariai išlydimi į tarptautinę operaciją Sophia. Vyr. srž. Audriaus Vitkausko nuotrauka.

Operaciją jie vykdys iš Vokietijos karinio laivyno laivo „Rhein“. Planuojama, jog po dviejų trijų mėnesių juos pakeis nauja Lietuvos karių pamaina.

„Viduržemio jūroje vykdoma Europos Sąjungos operacija „Sophia“ yra ypač svarbi ir prioritetinė Europos bendrijai – ja siekiama užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui iš Šiaurės Afrikos, įgyvendinti ginklų embargo Libijai užduotis“, – išlydėdamas karius sakė krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas. Viceministras pabrėžė, jog šios operacijos sėkmė labai svarbi Europos Sąjungai ir visai tarptautinei bendruomenei, siekiant užtikrinti saugumą ir stabilumą Šiaurės Afrikoje. Todėl labai svarbu, kad prie tarptautinių bendruomenės pastangų prisideda ir Lietuva, siųsdama į šią operaciją savo karius, kurie tarptautinėse operacijose yra aukštai vertinami dėl profesionalumo, patikimumo, atkaklumo ir pasiaukojimo vykdant tarnybos užduotis.

Krašto apsaugos viceministras V. Umbrasas į misiją išvykstantiems kariams palinkėjo visokeriopos sėkmės garbingai atstovauti Lietuvai šioje svarbioje ES misijoje. Viceministras išvykstančios Laivų apžiūros grupės vadui vyresniajam leitenantui Vyteniui Bučiui įteikė kapeliono pašventintą Lietuvos Respublikos vėliavą, o kariams – simbolines dovanėles.

Į tarptautinę operaciją karių išlydėti atvyko ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus, Specialiųjų operacijų pajėgų ir Karo policijos vadovybės atstovai. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Tauragės įgulos karo kapelionas kpt. Saulius Kristapavičius, į operaciją išvykstančių karių artimieji, Karinių jūrų pajėgų kariai.

Lietuvos kariuomenės laivo apžiūros dvi grupės dalyvauti tarptautinėje operacijoje „Sophia“ buvo parengtos jau 2016 metais. Jos sudarytos Karinių jūrų pajėgų karių pagrindu kartu su kariais iš Karo policijos, Sausumos ir Specialių operacijų pajėgų.

Pirmoji 12 karių grupė vykdys operacijas iš Vokietijos karinio laivyno laivo „Rhein“. Pagrindinės šios grupės užduotys – laivų, sukeliančių įtarimą dėl nelegalaus ginklų ar migrantų gabenimo identifikavimas, apklausa, stabdymas, apžiūra ir įtartinų asmenų bei jų plaukiojimo priemonių sulaikymas. Planuojama, kad antroji grupė pakeisti pirmosios į operacijos rajoną išvyks po dviejų-trijų mėnesių.

Lietuva operacijoje „Sophia“ dalyvauja nuo 2015 metų. Be išvykstančios laivo apžiūros grupės šiuo metu du Lietuvos karininkai tarnybą vykdo Italijos karinio laivyno lėktuvnešyje „Giuseppe Garibaldi“ dislokuotoje Pajėgų vadavietėje, dar vienas karininkas tarnauja operacijos „Sophia” vadavietėje Romoje (Italija).

Apie operaciją „Sophia“

Europos Sąjungos Taryba 2015 m. gegužę nusprendė pradėti ES karinę operaciją „Sophia“, kuria siekiama suardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje verslo modelį.

Nuo 2016 m. birželio mėn. Taryba sustiprino operacijai suteiktus įgaliojimus įtraukdama dvi pagalbines užduotis: mokyti Libijos pakrančių apsaugos ir karinio jūrų laivyno pajėgas ir prisidėti įgyvendinant JT ginklų embargą atviroje jūroje prie Libijos krantų.

Šioje ES operacijoje dalyvauja 25 ES šalys, kurios skiria karinius laivus, orlaivius ir kitus karinius pajėgumus operacijos užduotims atlikti. Šiuo metu operacijoje dalyvauja 5 laivai ir 6 orlaiviai

Vyr. srž. Audriaus Vitkausko nuotraukos.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2017.03.08; 05:46

Rugpjūčio 2 d. į Europos Sąjungos jūrų pajėgų komponento operaciją Viduržemio jūros regione (angl. European Union Naval Force Mediterranean) „Sophia“ išvyko Lietuvos kariuomenės karininkas, kuris kartu su kitu nuo birželio operacijoje dalyvaujančiu Lietuvos kariu tarnaus Italijos karinio jūrų laivyno lėktuvnešyje „Giuseppe Garibaldi“. 

Lėktuvnešis „Giuseppe Garibaldi“
Italijos karinio jūrų laivyno lėktuvnešis „Giuseppe Garibaldi“.

Šie du Lietuvos karininkai tarnybą vykdys iki šių metų pabaigos. Lietuva taip pat yra prisidėjusi prie operacijos „Sophia“ skirdama karininką operacinei vadavietei Romoje (Italija).

Šiuo metu operacijai taip pat rengiasi ir dvi Laivo apžiūros grupės (angl. Vessel Boarding Team), formuojamos iš Karinių jūrų, Sausumos ir Specialiųjų operacijų pajėgų, Karo policijos karių.

Pirmoji 12 karių grupė į operacijos rajoną planuoja išvykti šių metų lapkritį, bus priskirti trijų mėnesių tarnybai Vokietijos karinio jūrų laivyno laive. Antroji Laivo apsaugos grupė pirmąją pakeis kitų metų pradžioje.

Seimo nutarimu dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose į ES karinę operaciją Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje „Sophia“ šiais metais buvo padidintas karių skaičius nuo 5 iki 20, nes Lietuva į šią ES operaciją papildomai skiria štabo karininkus ir Laivo apžiūros grupę (angl. Vessel Boarding Team).

Dalyvavimas tarptautinėse operacijose išlieka svarbi Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų tarptautiniam saugumui išraiška ir priemonė stiprinti ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, NATO kolektyvinę gynybą, karinį bendradarbiavimą.

Apie ES operaciją Viduržemio jūroje „Sophia“

Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje, siekiant užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui iš Šiaurės Afrikos, dažniausiai Libijos, ES Taryba 2015 m. gegužę nusprendė pradėti karinę operaciją „Sophia“ (EUNAVFOR MED operacija SOPHIA).

Pagrindinės operacijos užduotys – vykdyti nelegalios veiklos stebėjimą ir stabdyti bei konfiskuoti laivus, kuriais vykdoma nusikalstama veikla, laivų patikra, užtikrinant Jungtinių Tautų Libijai įvestą ginklų embargą, Libijos pakrančių apsaugos rengimas.

Šioje ES operacijoje dalyvauja 24 šalys, kurios skiria karinius laivus, kitus karinius pajėgumus operacijos užduotims atlikti. Šiuo metu šioje operacijoje dalyvauja penki laivai ir trys sraigtasparniai, kuriems leista perimti kontrabandininkų laivus ir naikinti juos tarptautiniuose vandenyse.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2016.08.03; 16:11

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Europos Vadovų Tarybos posėdyje. Belgijos sostinėje susirinkę ES šalių vadovai aptarė, kaip įgyvendinamos priemonės pabėgėlių krizei spręsti, ir tarėsi, kokių veiksmų dar būtina imtis, kad būtų suvaldytas į Europos Sąjungą plūstantis migrantų srautas.

„Europa turi priėmusi eilę priemonių migracijos krizei pažaboti, turime ir sugebėti jas įgyvendinti. Plano B nereikia – tik pradėję greičiau vykdyti tai, kas nuspręsta, susitvarkysime su padėtimi“,  – sakė Prezidentė.

Continue reading „ES privalo įgyvendinti savo sprendimus“