video_cip

Šių metų balandžio 13-ąją Vilniaus Universitete buvo surengti vieši, triukšmingi, demokratiški debatai apie Lietuvos aukštojo mokslo reformos perspektyvas. Dvi valandas trukusiuose ginčuose dalyvavo Vilniaus universiteto edukologijos magistrantė, „Solidarių Lietuvos studentų“ („Solistų“) judėjimo narė Olga Suprun ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis. Diskusijos moderatorius – VDU doktorantas Domininkas Burba.

Diskusijose dalyvavę bandė išsiaiškinti, ar aukštojo mokslo reforma pasiteisino? O jei nepateisino visų mūsų lūkesčių, tai ar ją reiktų stabdyti, ar tobulinant tęsti toliau? Taip pat svarstyta, kokie galimi reformos padariniai ilgalaikėje perspektyvoje.

Šiandien videostudija “SLAPTAI” pateikia antrąją diskusijos dalį.

Continue reading „Kas teisus: aukštojo mokslo reformą kritikuojanti Olga Suprun ar šią reformą ginantis Dainius Dikšaitis? ( 2 )“

video_cip

Šių metų balandžio 13-ąją Vilniaus Universitete buvo surengti vieši, triukšmingi, demokratiški debatai apie Lietuvos aukštojo mokslo reformos perspektyvas. Dvi valandas trukusiuose ginčuose dalyvavo Vilniaus universiteto edukologijos magistrantė, „Solidarių Lietuvos studentų“ („Solistų“) judėjimo narė Olga Suprun ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis. Diskusijos moderatorius – VDU doktorantas Domininkas Burba. Diskusijose dalyvavę bandė išsiaiškinti, ar aukštojo mokslo reforma pasiteisino? O jei nepateisino visų mūsų lūkesčių, tai ar ją reiktų stabdyti, ar tobulinant tęsti toliau? Taip pat svarstyta, kokie galimi reformos padariniai ilgalaikėje perspektyvoje.

Štai kelios citatos iš diskusiją surengusiojo LUNI universiteto vadovybės pranešimo. “Aukštojo mokslo reforma sukėlė nemažai įvairių visuomenės grupių reakcijų, protesto ir pritarimo apraiškų, o diskusijos nenutyla iki šiol. Nepaisant aukštojo mokslo reformą įkūnijančio Mokslo ir studijų įstatymo, sparčiai daugėja tų jaunuolių ir merginų, kurie išvyksta iš Lietuvos mokytis svetur. O Lietuvoje kuriasi vykdomos reformos principams nepritariantys studentų judėjimai (pvz., „Solidarūs Lietuvos studentai“). Manome, kad būtų naudinga vieniems kitus geriau suprasti, jeigu argumentai dėl reformos eigos būtų išdėstyti viešai, diskutuojant akis į akį, neapsiribojant vien šališkais žiniasklaidos pranešimais. Gyva diskusija padės išsiaiškinti oponuojančių pusių pozicijas, kurios dažnai nesusilaukia grįžtamojo ryšio, nes yra dėstomos tik uždarose televizijų studijose ar tarybų posėdžiuose.“

Šiandien videostudija “SLAPTAI” pateikia pirmąją diskusijos dalį. Rytoj bus paskelbta – antrojo. Beje, pati triukšmingiausa. 

Continue reading „Kas teisus: aukštojo mokslo reformą kritikuojanti Olga Suprun ar šią reformą ginantis Dainius Dikšaitis? ( 1 )“

olga_suprun

Mokslo ir studijų įstatyme (toliau – MSĮ) įtvirtinti ydingi gero mokymosi kriterijai užkerta kelią studentams, gerai besimokantiems valstybinių aukštųjų mokyklų mokamose vietose, siekti LR Konstuticijos 41 str. 3 dalies laiduojamo nemokamo mokslo gerai besimokantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose dėl šių priežasčių:

1.      MSĮ 70 str. 1 dalis numato, kad „Pirmenybė į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas tenka stojantiesiems pagal jų gebėjimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į brandos egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus bei specialiuosius gebėjimus. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė sudaroma Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka“.

Continue reading „Turi labai menkas galimybes pakliūti į valstybės finansuojamą studijų vietą“

video_cip

Šių metų kovo 9 dieną  Universiteto g. 9, prie Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto arkos, Solidarūs Lietuvos Studentai – SOLIST‘ai – organizuoja protesto akciją „Nebūk plyta SIENOJE“, kuri vyks Pink Floyd‘ų „THE WALL“ motyvais, skambant dainai „We don‘t need no „education““ ir bus nukreipta prieš vykdomos aukštojo mokslo „reformos“ principus bei neigiamas pasekmes.

„Šios akcijos metu įsibėgėję sugriausime didžiulę iš plytas imituojančių kartoninių dėžių pastatytą SIENĄ, blokuojančią įėjimą į universitetą“, – sakė vienas akcijos organizatorių Ričardas Rasčiukas. „Ši SIENA simbolizuos aukštojo mokslo „reformos“ įtvirtintą ribojamą studijų prieinamumą ir diskriminacinį studentų rūšiavimą į valstybės finansuojamus ir studijuojančius savo lėšomis. Yra neteisinga, kad vos keliomis dešimtosiomis balo atsilikęs abiturientas negauna studijų krepšelio ir turi mokėti už studijas maždaug nuo 5 tūkst. iki 19 tūkst. per metus. Blogiausia, kad už mokslą turi mokėti netgi gerai besimokantys studentai – jiems kažkodėl nebegalioja LR Konstitucija, laiduojanti nemokamą mokslą gerai valstybinėse mokyklose besimokantiems studentams – taip neturėtų būti“, – teigė studentas.

Continue reading „Kodėl studentai “griovė” Vilniaus universiteto sieną“

olga_suprun

Šių metų kovo 9 dieną 9 val.  Universiteto g. 9, prie Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto arkos, Solidarūs Lietuvos Studentai – SOLIST‘ai – organizuoja protesto akciją „Nebūk plyta SIENOJE“, kuri vyks Pink Floyd‘ų „THE WALL“ motyvais, skambant dainai „We don‘t need no „education““ ir bus nukreipta prieš vykdomos aukštojo mokslo „reformos“ principus bei neigiamas pasekmes.

„Šios akcijos metu įsibėgėję sugriausime didžiulę iš plytas imituojančių kartoninių dėžių pastatytą SIENĄ, blokuojančią įėjimą į universitetą“, – sakė vienas akcijos organizatorių Ričardas Rasčiukas. „Ši SIENA simbolizuos aukštojo mokslo „reformos“ įtvirtintą ribojamą studijų prieinamumą ir diskriminacinį studentų rūšiavimą į valstybės finansuojamus ir studijuojančius savo lėšomis. Yra neteisinga, kad vos keliomis dešimtosiomis balo atsilikęs abiturientas negauna studijų krepšelio ir turi mokėti už studijas maždaug nuo 5 tūkst. iki 19 tūkst. per metus. Blogiausia, kad už mokslą turi mokėti netgi gerai besimokantys studentai – jiems kažkodėl nebegalioja LR Konstitucija, laiduojanti nemokamą mokslą gerai valstybinėse mokyklose besimokantiems studentams – taip neturėtų būti“, – teigė studentas.

Continue reading „Studentų protesto akcija „Nebūk plyta SIENOJE““

olga_suprun_2

Solidarių Lietuvos Studentų (SOLIST‘ų) judėjimo nariams kelia susirūpinimą Lietuvos aukštojo mokslo reformos pasekmės studentams – Lietuvoje studentų kreditavimo sistema yra viena blogiausių visoje Europoje. Tai pabrėžia ir oficialiosios studentų organizacijos, be to, pasak LSAS aukštojo mokslo reformos pasekmių ir sistemos analizės, “paskolų sistema per privačius bankus yra netvari”. Viešojoje erdvėje vis dažniau išreiškiami nuogąstavimai, jog gabus Lietuvos jaunimas studijoms renkasi kur kas kokybiškesnį bei neretai nemokamą aukštąjį mokslą Vakarų šalyse.

Continue reading „SOLISTAI: “Lietuvoje ši nuostata šiurkščiai pažeidžiama”“

olga_suprun

Šių metų lapkričio 22 dieną Lietuvoje susibūrė Solidarių Lietuvos Studentų – SOLIST’ų – judėjimas. Vadovaudamiesi studentų solidarumo idėja, SOLIST’ai deklaruoja sieksiantys užtikrinti visų Lietuvos studentų teisę į vienodą studijų prieinamumą pagal gabumus.

Tarptautinės žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnis skelbia: aukštasis išsilavinimas turi būti prieinamas visiems vienodai pagal gabumus, tačiau Lietuvoje ši nuostata yra pažeidžiama – tik valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai turi vienodą studijų prieinamumą, visi kiti studentai turi studijuoti savo lėšomis, mokėdami skirtingas įmokas už studijas, priklausančias nuo studijų programos ir programą vykdančios aukštojo mokslo įstaigos. SOLIST‘ai mano, kad tai neteisinga ir dėl šios priežasties buria studentus, norinčius teisėtomis priemonėmis kovoti už demokratinių vertybių ir žmogaus teisių puoselėjimą Lietuvoje.

Continue reading „Lietuvoje buriasi Solidarių studentų judėjimas“