Rusijos karinio pramoninio komplekso įmonėje „Iževskij radiozavod“ pagaminta ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įdiegta lokomotyvų saugos sistema KLUB-U yra nesuderinama su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais, savo išvadų projekte konstatuoja parlamentinį tyrimą atlikęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK).

Komitetas taip pat mano, kad Rusijos įmonėje „Severnyj zavod“ pagaminta ir VĮ „Oro navigacija“ įdiegta radiolokacinė įranga yra nesuderinama su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais.

„Buvusios šios įmonės vadovybės ilgalaikiai ryšiai su nesaugios įrangos gamintojų atstovais ir įrangos įdiegimo aplinkybės vertintini kaip galimai turėję poveikį priimant sprendimus strategiškai svarbiame nacionaliniam saugumui sektoriuje ir galimai kėlę grėsmę valstybės interesams“, – sakoma dokumento projekte.

NSGK nariai nustatė, kad Rusijos valstybinės korporacijos „Rosatom“ atstovų, jos valdomos bendrovės NUKEM atstovų, koncerno MG Baltic atstovų palaikomais neskaidriais ryšiais su Lietuvos politikais, valstybės tarnautojais, įmonių vadovais, buvo daromas neteisėtas poveikis valstybės institucijoms priimant sprendimus siekiant paveikti projektų įgyvendinimą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioje VĮ „Ignalinos AE“.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.05.31; 03:00

Susisiekimo ministro įsakymu iš pareigų atleistas VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius  Algimantas Raščius.

„Įmonėje nustatyti šiurkštūs pirkimų procedūrų pažeidimai, keliantys pagrįstų abejonių dėl generalinio direktoriaus darbo skaidrumo ir efektyvumo. Viešųjų pirkimų tarnyba atskleidė, kad įmonėje klestėjo neskaidrūs, galimai vienam tiekėjui subalansuoti viešieji pirkimai. Patikrinimo metu nustatyta, kad „Oro navigacijos“ vadovas į VPT išvadas neatsižvelgė, o pati įmonės veikla ne kartą kėlė abejonių dėl galimos korupcijos. Vertindamas situaciją konstatuoju, kad vadovas nebegali vykdyti savo pareigų“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Laikinai VĮ „Oro navigacija“ vadovaus Mindaugas Gustys, kuris iki šiol ėjo Ekonomikos skyriaus viršininko pareigas.

Jau artimiausiu metu bus paskelbtas konkursas generalinio direktoriaus pareigoms užimti.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), pernai atlikusi VĮ „Oro navigacija“ dviejų 2015 m. organizuotų viešųjų pirkimų vertinimą, nustatė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo pažeidimų. Šie pažeidimai turėjo įtakos pirkimų rezultatams.

VPT 2016 m. birželį įpareigojo įmonę nutraukti naujojo administracinio ir regiono skrydžių valdymo centro pastato statybos darbų pirkimo procedūras. 2016 m. rugpjūtį VPT nurodė, kad pasirašyta 3,25 mln. eurų vertės ryšių, navigacijos ir stebėjimo techninės patalpos statybos sutartis su UAB „Satela“ turi būti pripažinta niekine ir nutraukta bei organizuotas naujas pirkimas.

Įmonei paskelbus naują pirkimą iš rinkos dalyvių ir vėl gautos pretenzijos dėl galimai vienam tiekėjui pritaikytų pirkimo sąlygų.

Susisiekimo ministerijai sukėlė abejonių neskelbiamų derybų būdo pasirinkimas įrangos pirkimams iš tiekėjų NRPL Oy ir „Thales“ – įmonė neatliko rinkos tyrimo potencialiems tiekėjams ir numatomai pirkimo vertei nustatyti. „Oro navigacijos“ už  beveik 500 tūkst. eurų iš NRPL Oy įsigyta įranga neatitinka realaus įmonės poreikio – įranga naudojama kaip pagalbinė, o ES teisės aktų reikalavimų tinkamam įgyvendinimui įmonė turės įsigyti kitą įrangą.

VĮ „Oro navigacija“ iš vieno konsultacinių paslaugų teikėjo UAB „VG Consult“ pagal 2012–2014 m. pasirašytas 5 sutartis įsigijo paslaugų už 171,9 tūkst. eurų. Susisiekimo ministerijai sukėlė abejonių šių konsultacinių paslaugų reikalingumas ir viešųjų pirkimų skaidrumas.

Taip pat nustatyta, kad VĮ „Oro navigacija“ iš vieno tiekėjo UAB „Santika“ 2010–2016 m. įsigijo kelionių organizavimo paslaugų už 692,5 tūkst. eurų. Patikrinimo metu kilo pagrįstų abejonių, ar perkant šias paslaugas buvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo.

Informacijos šaltinis – Susisiekimo ministerija.

2017.02.04; 06:15