pikcilingis_1

Ne pirmą kartą važiuoju į Sintautus. Su žmonėmis, susirūpinusiais gimtojo žodžio, gimtosios kalbos likimu.

Kai lietuvių kalbą paskelbėme valstybine kalba, negalėjome nė pagalvoti, kad toks susirūpinimas mus šiandien slėgs. Tada ir poetas Justinas Marcinkevičius manė: dabar mes amžini. O išeidamas tuo jis jau labai abejojo.

Važiuojame į Sintautus nusilenkti mūsų amžininkui, mūsų dėstytojui, studijų draugui, kolegai profesoriui Juozui Pikčilingiui, prieš 20 metų atsigulusiam netoli didžiojo sintautiečio poeto Prano Vaičaičio. Važiuojame pakalbėti apie profesoriaus veiklą, susijusią su gimtojo žodžio puoselėjimu, apie naujo netikėto pavojaus ištiktą lietuvišką žodį, kuriuo taip rūpinosi profesorius.

Continue reading „Dėkui Tau, didysis Sūduvos sūnau!“

Sintautai. Čia nėra žymių gamtos paminklų. Bet čia yra poetas Pranas Vaičaitis, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, pirmosios lietuviškos spaustuvės Kaune įkūrėjas, dvylikos pradinių mokyklų, Saulės gimnazijos Kaune steigėjas, Nepriklausomybės akto signataras Saliamonas Banaitis, Nepriklausomybės akto signatarai vyskupas Justinas Staugaitis ir pramonininkas Jonas Vailokaitis, švietėjas ir rašytojas Antanas Tatarė… Čia yra kalbininkas, stilistas, gimtosios kalbos puoselėtojas Juozas Pikčilingis, žinojęs, “jog tauta nieko dvasingesnio ir širdingesnio kaip kalba neturi”.Visi jie (ir daug kitų) čia yra dar ir dėl to, kad Sintautuose daug metų dirba nuostabi mokytoja Marija Puodžiukaiteinė. Vasario 21-ąją, tarptautinę gimtosios kalbos dieną, ėjome, važiavome pas ją į Sintautų pagrindinę mokyklą. Pro sintautų kapines, kur milžiniški medžiai, kur P.Vaičaičio ir J. Pikčilingio kapai. Su žvakele, su giesmėmis ir gyvomis gėlėmis. O paskui gėrėjomės muziejumi, kupinu šio krašto istorijos ir išminties. Mokyklos salėje beveik tris valandas mokytojos M.Puodžiukaitienės akivaizdoje buvo sklaidomi keturių dešimtmečių knygos puslapiai, prirašyti šios lituanistės pastangomis, jos rūpesčiu, jos ranka.

Sintautų mokyklos direktorius V. Strolys
Prof. Juozas Pikčilingis
Prof. J. Pikčilingio stalelis
Prof. J. Pikčilingio bendražygė Albina Šiupienienė
Poetė Teresė Bernadeta Kaziliūnienė
Poeto Prano Vaičaičio biustas
Nuotrauka atminčiai
Naujausios knygos
Mokyklos muziejaus aukso fondas
Kalba mokytoja Marija Puodžiukienė
Iškilūs sintautiečiai
Gėlės mokytojai R. Puodžiukienei
Dainuoja mokyklos moksleivės
Buvęs Sintautų mokyklos mokinys Vidmantas Staniulis
Sintautų mokyklos direktorius V. Strolys Prof. Juozas Pikčilingis Prof. J. Pikčilingio stalelis Prof. J. Pikčilingio bendražygė Albina Šiupienienė Poetė Teresė Bernadeta Kaziliūnienė Poeto Prano Vaičaičio biustas Nuotrauka atminčiai Naujausios knygos Mokyklos muziejaus aukso fondas Kalba mokytoja Marija Puodžiukienė Iškilūs sintautiečiai Gėlės mokytojai R. Puodžiukienei Dainuoja mokyklos moksleivės Buvęs Sintautų mokyklos mokinys Vidmantas Staniulis
Sintautų mokyklos direktorius V. Strolys

Vytauto Visocko nuotr.

2009.08.08