Už įnašą į Vilniaus Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos sąskaitą paminklo mirusiems ir žuvusiems politiniams kaliniams Galiašore, Permės srityje Geniaus Baliukevičiaus vadovaujama paminklo statytojų grupė nuoširdžiai dėkoja:

Jonui Kazlavickui, Vytautui Sadauskui, UAB "DOZHAS", Vygintui Laipui, Algimantui Zolubui, Remigijui Laipui, Antanui Ciūniui, Michail Slednikov, Robertui Pukeniui, Česlovui Stankevičiui, Birutei Strinkienei, Eugenijai Mažeikienei.

Continue reading „Padėka“