mazuma_1

Prof. Alvydas Butkus. Jeigu bet kuri sutartis sudaroma avansu, arba atsižvelgiant į tuometinę situaciją, jeigu tokia sutartis ima veikti prieš valstybę, ima ją skaldyti, tai reikia keisti sutartį, koreguoti įstatymą, o ne pačią valstybę skelti. Dabartinė situacija yra kiek kitokia negu tada buvo, pasirašant sutartį. Į tai reikia atsižvelgti. Prioritetas yra valstybė, o ne kokia nors tautinė mažuma arba dauguma. Pateiksiu tezes. Lietuvoje yra beveik 1412 mokyklų. Iš jų mokyklų su rusų, lenkų, baltarusių dėstomąja kalba – 96. Tarp jų rusų dėstomąja kalba – 33, lenkų – 62, baltarusių – 1. Mišrių mokyklų: lietuvių – rusų, lietuvių – lenkų, rusų – lenkų, lietuvių, rusų ir lenkų – iš viso 54. Lietuviai Lietuvoje sudaro 83 proc. gyventojų, tačiau mokinių, lankančių lietuviškas mokyklas – 92,8 proc. Mokinių, kurie lanko kitas mokyklas – 7,2 proc., iš jų rusų mokyklas lanko 4 proc. Rusų Lietuvoje yra beveik 5 proc. Lenkų mokyklas lanko 3,2 proc Lietuvos mokinių. Lenkų Lietuvoje – 6 proc., 201 000, šių metų duomenimis.

Continue reading „Į tautinių mažumų problemą žiūrima kaip į karštą bulvę ( 2 )“

Copy of tautines_bendrijos

Atidesni visuomenės aktualijų portalo Slaptai.lt skaitytojai, be abejo, prisimena, kiek daug dėmesio mes skyrėme neseniai Klaipėdoje surengtai Rusijos tėvynainių konferencijai. Portalas Slaptai.lt domėjosi, kokias tendencijas, idėjas, nuostatas propaguoja tokios konferencijos. Portalas Slaptai.lt kėlė klausimą, ar šios konferencijos organizatoriai yra lojalūs Lietuvos valstybei. Portalas Slaptai.lt taip pat svarstė, kokias nuotaikas konferencijos sumanytojai viešais bei konfidencialiais pareiškimais skiepija Lietuvoje gyvenantiems rusakalbiams. Mūsų manymu, kai kurie tokio pobūdžio konferencijų aspektai – įtartini ir nepageidautini.

Šiandien mes skelbiame Kultūros viceministro Deivido Staponkaus laišką “Dėl Rusijos tėvynainių Lietuvos respublikinės konferencijos priimtų dokumentų”, adresuotą Klaipėdoje gyvenančiam Andrejui Fominui. Šis laiškas – tai tos konferencijos atgarsiai.

Continue reading „Kultūros viceministro Deivido Staponkaus atsakymas ponui Andrejui Fominui“