Vilniuje vykusioje saugumo ekspertų konferencijoje „Europos Sąjungos globali strategija: Rytų partnerių vaidmuo užtikrinant Europos saugumą“ buvo aptarta ES bendradarbiavimo su partneriais, skiriant ypatingą dėmesį Rytų partneriams, plėtojimo svarba užtikrinant saugumą Europoje.

Konferencijoje dalyvavę oficialūs pareigūnai, akademikai, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš šešių Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) pasisakė už abipusiškumu grįsto bendradarbiavimo plėtojimą.

Continue reading „Saugumo ekspertų konferencijoje Vilniuje aptartos ES ir Rytų partnerių bendradarbiavimo saugumo srityje perspektyvos“