vydunas

Žinotina, kad yra dvasinė, psichinė ir fizinė sveikata, nuo kurios priklauso žmogaus egzistencijos kokybė. Artėjant adventui, Šv Kalėdoms ir Naujiesiems Metams, ko gero, pravartu prisiminti sveikatos mąstymo paradigmas Vakarų bei tūkstantmetės Rytų medicinos sąvokos kontekstuose.

Pirmoji orientuota į farmakologinius, chirurginius gydymo mechanizmus.

Antroji itin giliai “kapsto” žmogiškųjų sveikatos išteklių resursus bei jų tąsos mechanizmus nuo gimimo iki “išėjimo anapilin ilgalaikio sapno”…

Matyt, visi esame girdėję apie Vydūną. Tačiau, ko gero, nedaugelis žino, kad būtent Vydūnas pirmasis ėmė domėtis Rytų medicinos klodais. Jis – pirmasis lietuvis, ėmęs taisyti savo visa apimančią ir anuomet stipriai pašlijusią sveikatą rytų medicinos pagalba.

Continue reading „“Gilieji” sveikatos pamątymai“

kaveckas_222

Kas yra judesys? Tai užduoties, organizmo ir aplinkos netiesinės sąveikos rezultatas. (A. Skurvydas: Judesių mokslas 132p.). Rene Dekartas (RENE DESCARTES), filosofas – judesių mokslo pradininkas, atradęs refleksą. Paprasčiau kalbant, judesiai valdomi dviem būdais: 1. ,,Inteligentiški“. Tai naujų ir iš anksto numatytų judesių kūrimas. 2. ,,Nevalingi“, arba automatiškai mąstant (Hastie, Dawes, 2001), grystas anksčiau išmoktų judėjimo schemų, šablonų, situacijų atlikimas.

Šiuolaikinė konkurencija vyrauja tarp dviejų judesių valdymo ir mokymo paradigmų (teorijos): statistinės (angl. computational approach) ir dinaminių sistemų (angl. dynamical system approach) Ko gero, tobuliausiame gyvame organizme, galvos smegenyse, vykstantys tarpusavyje susiję procesai: 1. sensoriniai (juntamieji), 2. ir motoriniai (judinamieji), kurie yra pagrindiniai judesių valdymo mechanizmai.

Continue reading „Kas vyksta organizme mankštinantis: apie judesius moksliškai“