Kvapą gniaužianti Stalino dukters Svetlanos Alilujevos pirmosios knygos “20 laiškų draugui” istorija.

Svetlanos pabėgimą į Vakarus komplikavo tai, kad Vakaruose atsidūrė ir minėtos knygos rankraštis, kurį 1966 m. išvežė Indijos pasiuntinys Maskvoje.

Sunerimo visas Kremliaus politinis biuras, susirūpino pats SSRS Ministrų tarybos pirmininkas Kosyginas.

SSRS užsienio žvalgybos atsargos pulkininkas Olegas Nečiporenka, dabar gyvenantis Maskvoje, kalbėjosi su buvusiu KGB pirmininku Vladimiru Semičiastnu. Štai ką tada jam pasakęs KGB pirmininkas V.Semičiastnas.

Continue reading „Žvalgybos enciklopedija: Svetlanos Alilujevos pabėgimas“

breznevas_pirtis

Dažniausiai “obuolys nuo obels netoli nurieda”. Dažniausiai aukšti pareigūnai, aukšti politikai, valstybės veikėjai savo vaikus, žmonas, kitus artimuosius veda paskui save, įtaiso “šiltose” vietelėse; dažniausiai jie būna tų pačių arba artimų pažiūrų. Tačiau ne visada, kaip matome iš žemiau pateiktų kelių pavyzdžių.

XXX

Nikita Chruščiovas, SSKP CK Pirmasis sekretorius.

Sergejus Chruščiovas, sūnus. Išvyko į JAV.

Continue reading „Pasakyk man, prieš ką tu kovoji, ir aš pasakysiu, kuo tikėjo tavo tėvas“

svetlana_alilujeva

Įdomi Stalino dukters Svetlanos Alilujevos pirmosios knygos “20 laiškų draugui” istorija.

Svetlanos pabėgimą į Vakarus komplikavo tai, kad Vakaruose atsidūrė ir minėtos knygos rankraštis, kurį 1966 m. išvežė Indijos pasiuntinys Maskvoje.

Sunerimo visas Kremliaus politinis biuras, susirūpino pats SSRS Ministrų tarybos pirmininkas Kosyginas.

SSRS užsienio žvalgybos atsargos pulkininkas Olegas Nečiporenka, dabar gyvenantis Maskvoje, kalbėjosi su buvusiu KGB pirmininku Vladimiru Semičiastnu. Štai ką tada jam pasakęs KGB pirmininkas V.Semičiastnas.

Continue reading „Stalino dukters Svetlanos Alilujevos pabėgimas į Vakarus“