aliulis_1

Įprasminant žymios lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą, už aktyvią labdaringą visuomeninę veiklą Atgimimo priešaušriu ir jo laikotarpiu – katalikiškos periodikos organizavimą, už kūrybingą, moksliškai pagrįstą publicistiką, už literatūrinės lietuvių kalbos kūrimą ir diegimą, socialinio ir humanitarinio lietuvių kalbos žodyno brandinimą, jos sintaksės tobulinimą 2009 metų Kalbos premijai nominuotas kunigas Vaclovas Aliulis. Premija skiriama už neatlygintinai padarytus darbus puoselėjant lietuvių kalbą, plėtojant arba remiant lituanistinius tyrimus ir paskelbiama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, o įteikiama gruodžio 10 dieną.

Continue reading „2009 metų Kalbos vakaras“