Šį savaitgalį baigiasi dvi stovyklos, kuriose stovyklavo daugiau nei šimtas užsienio lietuvių vaikų, atvykusių iš keliolikos pasaulio šalių. Stovyklas finansiškai rėmė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 
Stovyklą Kalvarijos savivaldybėje, Jurgežeriuose, aplankė pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų komisija surengė savaitės stovyklą „Pasaulio Lietuva“ Alovėje, Alytaus rajone. Iki rugpjūčio 16 dienos čia stovyklauja 55 vaikai iš 12 šalių: Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, JAV, JK, Norvegijos, Vokietijos, Lenkijos, Estijos. Šioje stovykloje kartu su užsienio lietuvių vaikais stovyklauja ir vaikai iš Lietuvos.
 
Tokią stovyklą Lietuvoje Pasaulio lietuvių bendruomenė rengia antri metai. Šiemet, kaip skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime, į stovyklą susirinko netgi daugiau vaikų, negu buvo planuota. Stovyklautojams viešojo kalbėjimo, aktorinio meistriškumo, scenos kalbos treniruočių ir kitus užsiėmimus vedė žymūs Lietuvos žmonės, buvo rengiamos sporto varžybos, kino seansai po atviru dangumi, baidarių žygiai, proto mūšiai, kelionės laiku.
 
Kitą stovyklą Kalvarijos savivaldybėje, Jurgežeriuose, organizavo Jungtinės Karalystės lituanistinė mokykla „Bitė“, vykdydama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos remiamą projektą „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“. Penktadienį, paskutinę stovyklos dieną, atsisveikins stovyklautojai iš 5 užsienio lituanistinių mokyklų: JK, Islandijos, Škotijos, Airijos, Ispanijos ir mokiniai iš Šiaulių bei Ukmergės.
 
Čia stovyklavo 75 vaikai ir 14 mokytojų. Stovyklautojai daug keliavo, susipažino su Suvalkijos kraštu: lankėsi Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose, Raudonės, Panemunės pilyse, Gelgaudiškio dvare, Vištytyje, Marijampolėje, klausėsi koncertų, dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, patys vaikai organizavo talentų konkursą ir futbolo turnyrą. Pernai „Bitės“ stovykla surengta Dzūkijos krašte, o kitais metais planuojama stovyklauti Žemaitijoje.
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Pasaulio lietuvių bendruomenės stovyklai ir lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ projektui „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose. Mitinės būtybės lietuvių pasakose ir sakmėse. Raganos paveikslas“ šiemet skyrė apie 56 tūkst. eurų.
 
Užsienio lituanistinės mokyklos ministerijai kasmet gali teikti projektus savo veiklos finansavimui, tarp jų ir vasaros stovyklų organizavimui Lietuvoje.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.08.15; 08:13

Ukrainos vėliava

Kačerginėje iki liepos 5-osios veiks pirmoji Lietuvos ir Ukrainos vaikų vasaros mainų stovykla. Ji organizuota pagal Kauno rajono savivaldybės ir Ukrainos Užkarpatės srities pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta plėtoti ne tik ekonominius, bet ir kultūrinius ryšius, keistis patirtimi, meno kolektyvais.

„Labai svarbu, kad abiejų šalių vaikai bendrautų, susipažintų su kultūra, papročiais, kad tą gerąją dvasią perduotų iš kartos į kartą“, – pabrėžė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, dviračiu atmynęs į Pyplių ūkio kepyklą, kur stovyklautojams surengta tradicinės lietuviškos duonos kepimo pamoka.

Ukrainiečiai pasitiko merą smagiomis huculų melodijomis. Paaiškėjo, kad dešimt ukrainiečių stovyklautojų yra Rachovsko rajono Veliko Bičkivo muzikos mokyklos huculų ansamblio „Bičkivski muziki“ nariai. Tai – kolektyvas, kuris gerai žinomas visoje šalyje, yra TV projekto „Ukrainos talentai“ dalyvis, ne kartą koncertavęs Kijeve, kituose miestuose.

„Jūs, lietuviai, mums esate kaip broliai. Būdami Kauno rajone, visur jaučiame jūsų dėmesį ir gerumą“, – kalbėjo nusipelnęs Ukrainos kultūros darbuotojas Vasilis Popovičius, ansamblio „Bičkivski muziki“ vadovas.

Kartu su ukrainiečiais Kačerginėje stovyklauja ir 7 mokiniai iš Zapyškio, Babtų, Kačerginės, Neveronių, kitų mokyklų. Stovyklautojai gyvena Kačerginės daugiafunkciame centre, kur juos pasitiko ir įsikurti padėjo savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė ir šio centro direktorė Aurika Laurinaiteinė.

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė pasakojo, kad tarptautinėje vasaros mainų programoje numatyta daug įvairių veiklų – žygiai po Kauno rajoną, ekskursijos į Kauną, Vilnių bei Trakus. Organizuojamos sporto varžybos, rengiama nacionalinių patiekalų ir žaidimų diena bei realizuojama nemažai visokių švietėjiškų programų.

Liepos 2-11 dienomis dvylika Kauno rajono mokinių turės galimybę dalyvauti tarptautinėje Lietuvos ir Ukrainos mokinių vasaros poilsio stovykloje Užkarpatės apskrities ekonatūrinio centro Volovecko filiale.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.29; 15:36

Pirmą kartą Turgelių vidurinėje mokykloje lankiausi jau senokai – švenčiant Vasario 16-osios 90-metį. Tada parsivežiau gerų įspūdžių. Buvo daug dainų, šokių ir kalbų. Džiaugėmės, kad labai gražioje, neseniai pastatytoje mokykloje galėjome kalbėti lietuviškai, švęsti visiems lietuviams brangią Nepriklausomybės šventę. Juk Turgeliai 1920-1939 m. buvo lenkų valdžioje, ir šio krašto lietuviai laisvi tapo tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990-ųjų Kovo 11-ąją.

Antrą kartą šioje mokykloje buvau vakar, birželio 28 dieną. Atvažiavau su keliais Tautininkų sąjungos aktyvistais į jaunųjų šaulių stovyklos atidarymą.

Visi mes turime auklėti savo vaikus taip, kad jie mylėtų savo Tėvynę, stropiai rengtūsi ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, laikytūsi Lietuvos Respublikos įstatymų, rūpintūsi valstybės gerove ir dirbtų jos labui, visur ir visada elgtūsi taip, kaip dera doram Lietuvos piliečiui. Šiuos iškilmingus žodžius parašiau neatsitiktinai: juos girdėjau mokyklos salėje, kai prisiekė jaunieji šauliai , kai juos sveikino pedagogai, kariškiai, profesoriai, politikai, net Seimo narys (visus juos matote nuotraukose).

Tokie renginiai, tokios stovyklos – gera neretai niekinamo, pašiepiamo patriotizmo, Tėvynės meilės mokykla. Reikia tikėtis, kad šie jaunieji šauliai ateityje laimės ieškos pirmiausia savo Tėvynėje, bus pirmiausia Lietuvos, ne pasaulio piliečiai.

Kalbėjausi su Eimantu Tamulynu, Šalčininkų 11-os šaulių kuopos vadovu, kuris yra ir šios jaunųjų šaulių stovyklos vadovas.

Į Turgelių mokyklą susirinko šimtas vaikinų ir merginų (norinčių buvo žymiai daugiau, bet galimybės ribotos). Jauniausiam  – aštuoneri, daugeliui – penkiolika šešiolika metų, yra ir buvusių moksleivių, kurie dabar jau rikiuotės šauliai, tarnauja kariuomenėje, policijoje. Jie geri pagalbininkai auklėjant, mokant pačius jaunuosius. Iš kokių mokyklų šie vaikai? Iš Kalesninkų, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių, Turgelių, Šalčininkų. 11-ai šaulių kuopai priklauso Vilniaus rajono Marijampolio būrys. Marijampolio mokykloje irgi yra šaulių. Yra vaikų ir iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos.

E.Tamulynas sakė, kad jaunųjų šaulių stovyklos Šalčininkų rajone kasmet rengiamos vis kitose vietovėse. Jau buvo Poškonyse, Dieveniškėse, Eišiškėse, Kalesninkuose. Šįmet – Turgeliuose, „tarp siūruojančių pušų, tarp žaliuojančių miškų, prie skaidriosios Merkio upės“  (citata iš Turgelių vidurinės mokyklos himno).

Visa  šimtinė moksleivių jau suskirstyta į būrius – pagal jėgas, pagal pomėgius ir polinkius. Stovyklos atidarymo diena pasitaikė lietinga, todėl teko keisti darbotvarkę, kai ką atidėti kitai dienai. Ketinta iškilmingai, su vėliavomis (kurias padovanojo Ryto draugija) eiti į Turgelių bažnyčią, paskui – ant Turgelių piliakalnio. Ten turėjo vykti stovyklos atidarymo renginiai.

Ne bėda. Kai oras bus palankesnis, jaunieji šauliai įvykdys užsibrėžtus tikslus: sportuos, dainuos, mokysis kariškų dalykų, susipažins su gražiomis Šalčios žemės apylinkėmis.  

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2013.06.29

video_sl

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt ne sykį rašė apie visuomet didelio susidomėjimo sulaukančias Lietuvos tradicinio AI KI DO federacijos organizuojamas pratybas, vasaros stovyklas, tarptautines varžybas. Slaptai.lt ir Lietuvos tradicinio AI KI DO federacijos bendradarbiavimas tęsiasi ir šiemet. Štai praėjusį savaitgalį Lietuvos tradicinio AI KI DO federacijos vadovybė buvo surengusi vaikams skirtas varžybas. Oficialus varžybų pavadinimas – “Sezono taurė”. Varžybose dalyvavo keliasdešimt vaikų iš visos Lietuvos. Berniukai ir mergaitės demonstravo savo taiklumą šaudydami iš pneumatinių šautuvų, lankų, kaudamiesi improvizuotais kardais, įveikdami “Drakono taką”…

Lietuvos tradicinio AI KI DO federacijai vadovauja tarptautinės klasės didmeistris Grand Master prof. Vladimiras Lisicynas. 

Continue reading „Ar labai sunku įveikti “Drakono taką”?“