dapauskas_juozas

Spaudos radijo ir televizijos spaudos rėmimo fondas (toliau SRTRF) viešosios informacijos rengėjams šią savaitę išdalijo beveik  6,2 mln. litų. Šiais metais fondui iš valstybės buvo pervesta ženkliai daugiau pinigų ir, beje, ženkliai mažiau buvo pateikta paraiškų. Tikriausiai nemaža dalis neteikė paraiškos, nes žinojo, kad „liūto dalis“ paskirstoma daugiausia „saviškiams“.

Kai kurie skaičiai: žurnalui „Kultūros barai“ – 250 tūkst. litų, mėnraščiui „Metai“ – 200 tūkst. litų, savaitraščiui „Literatūra ir menas“  – 200 tūkst. litų, „Naujasis židinys – Aidai“ – 110 tūkst. „Pilietinės minties institutui leidžiančiam savaitraštį „Atgimimas“ 100 tūkst., savaitraščiui – „7 meno dienos“ -112 tūkst. litų, „Nemunas“ (122 tūkst. litų), „Šiaurės Atėnai“ – 100 tūkst. litų. Bernardinai.lt  – 180 tūkst. litų.

Continue reading „Kultūrinis sektantizmas arba virimas savose sultyse skirstant SRTRF pinigus“