Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo seksualinio priekabiavimo. Sprendimas prokuroro reikalavimu pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas atlikus viešoje erdvėje skelbiamų pranešimų dėl galimai patirto seksualinio priekabiavimo aplinkybių patikrinimą.

„Įvertinus skelbiamų galimo seksualinio priekabiavimo atvejų aplinkybes, jų mastą bei kitus proceso sprendimui priimti reikšmingus duomenis konstatuota, kad jų visuma yra pagrįstas pagrindas taikyti Baudžiamojo proceso kodekso nuostatą dėl visuomeninės reikšmės ir prokuroro reikalavimu galimai įvykdytas nusikalstamas veikas ištirti bei įvertinti atliekant ikiteisminį tyrimą“, – sakoma Generalinės prokuratūros pranešime.

Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato specializuoto skyriaus tyrėjai, jį kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuratūra.

Įtarimai dėl galimo seksualinio priekabiavimo pastaruoju metu pasirodė ne kartą. Juose minimi ir garsūs Lietuvos menininkai.

Tarp jų – trys Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojai. Profesorius Jonas Gasiūnas jau pasitraukė iš pareigų. Taip pat iš darbo VDA pasitraukė docentas Arvydas Liepuonius. Seksualiniu priekabiavimu kaltinamas ir fotografas, VDA dėstytojas Gintautas Trimakas.

Scenografė Simona Biekšaitė prakalbo apie tai, kad prieš 10 metų prie jos priekabiavo režisierius, Lietuvos rusų dramos teatro vadovas Jonas Vaitkus.

Kiek anksčiau dvi merginos seksualiniu priekabiavimu apkaltino režisierių Šarūną Bartą.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.02.10; 00:01

Reaguojant į viešumoje pasklidusią informaciją apie neįvardytų jaunų moterų patirtis joms bandant įsidarbinti vieno Seimo nario padėjėjomis, kurių metu, šių merginų bei moterų teigimu, jos galimai patyrė seksualinį priekabiavimą, prokuratūra atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, tokiais atvejais baudžiamosios bylos procesas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui ar jo teisėto atstovo pareiškimui.

Tai reiškia, kad asmuo turi pats kreiptis su pareiškimu į teismą privataus kaltinimo tvarka.

Ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pradedamas tik tais atvejais, kurie įstatyme yra nurodyti kaip išimtys: jei asmuo dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų arba kai nusikalstama veika turi visuomeninę reikšmę. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2006 m. yra nurodęs, kad sąvoka „visuomeninė reikšmė“ negali būti siejama „su kuriuo nors vienu nusikalstamos veikos požymiu ar keliais iš jų (pavyzdžiui, su nukentėjusiojo pareigomis ar socialiniu statusu, su nusikalstamos veikos sukeltu atgarsiu visuomenės sąmonėje ir t. t.), bet su įvairiais nusikalstamos veikos požymiais ir įvairiomis jos padarymo aplinkybėmis.“ Šiuo atveju pagrindo taikyti šią išimtį, vadovaujantis dabar viešai pateikiama informacija, nėra.

Atsižvelgiant į tai, kad žurnalistinio tyrimo metu, imituojant ketinimą įsidarbinti, slapta įrašytame pokalbyje yra minimas galimai neteisėto atlygio mokėjimas, prokuratūra prašo atsiliepti tuos asmenis, kurie asmeniškai dalyvaudami pokalbyje dėl darbo su publikacijose nurodytu Seimo nariu, yra gavę analogiškų neteisėto apmokėjimo už darbą pasiūlymų ar kitos su tuo susijusios informacijos.

Prokuratūra taip pat ragina ir kitus žmones, kuriems darbo užmokestis mokamas neteisėtais būdais ar žadama taip mokėti siūlant darbą, kreiptis į prokuratūra, policiją ar kitą ikiteisminio tyrimo instituciją.

Informacijos šaltinis – Lietuvos generalinė prokuratūra.

2017.03.10; 06:11