Vokietijos leidinys Die Welt ir televizijos kanalas ZDF surengė savą žurnalistinį tyrimą ir apklausė daug tiek veikiančių, tiek ir esančių dimisijoje Vokietijos specialiųjų tarnybų atstovų, dirbusių Afganistane devintajame dešimtmetyje.

Iš tyrimų rezultatų buvo padaryta išvada, kad Sovietų ir Afganistano 1979–1989 metų kare Vokietijos Federacinė žvalgybos tarnyba BND buvo žymiai aktyvesnė, negu manoma. Sovietų okupuotas Afganistanas vokiečių žvalgybai buvo „tiesiog neišsenkantis karinės technikos lobynas“, rašo žurnalistas Kristianas Fladė.

Antai operacija, užkoduota pavadinimu „Vasaros lietus“ (Sommerregen), laikoma viena sėkmingiausių per visą specialiosios tarnybos 57-rių metų istoriją.

Continue reading „Operacija „Vasaros lietus““

afgan_3

Ką mes ten vei­kia­me? So­di­na­me me­de­lius? Sta­to­me mo­kyk­las? Pa­lai­ko­me tvar­ką? Jei so­di­na­me me­de­lius, tai mums rei­ka­lin­gas kas­tu­vas. Jei sta­to­me – mums bū­ti­nas kra­nas. O jei pa­lai­ko­me tvar­ką, tai bent jau pri­va­lo­me ži­no­ti, ko­kią ir kie­no.

De­ja, kaip ant iš­de­gin­tos Af­ga­nis­ta­no že­mės ne­no­ri aug­ti lie­tu­viš­ki ąžuo­lai, taip ir ant ka­rei­viš­kų ba­tų at­neš­ta va­ka­rie­čių kul­tū­ra nie­kuo­met ne­taps sa­va af­ga­nams.

Pa­sau­lis ma­tė daug ban­dy­mų prie­var­ta dieg­ti sve­ti­mą re­li­gi­ją, kul­tū­rą ar gy­ve­ni­mo bū­dą. Te­ko kal­bė­ti su tais, ku­rie įžen­gė į Af­ga­nis­ta­ną dar „ano ka­ro“ me­tu. Jie ir­gi sta­tė mo­kyk­las, li­go­ni­nes, ly­dė­jo ko­lo­nas su mais­tu ir vais­tais iki ato­kiau­sių vie­to­vių. Te­ko kal­bė­ti ir su tais, ku­rie grį­žo jau iš „šio ka­ro“.

Continue reading „Ką mes veikiame Afganistane?“

video_cip

Apie šiandieninį karą Afganistane – užtektinai daug informacijos. Televizijos laidose, laikraščių puslapiuose nuolat kalbama apie amerikiečių karių nuostolius, savižudžių teroristų susprogdintas bombas, civilių afganistaniečių aukas, skurdą, nepriteklius. Taip pat daug pasakojama ir apie Afganistane šiandien tarnaujančius taikdarius iš Lietuvos. Tuo tarpu ankstenysis karas, kurį sukėlė tuometinė Sovietų Sąjungos vadovybė, vis labiau grimsta užmarštin.

Šiandien videostudijos “SLAPTAI” svečias – Vytas Lukšys. Jis – Afganistano karo dalyvių asociacijos pirmininkas. Į Afganistaną V.Lukšys išvyko ne savo noru. Į tą mėsmalę jį pasiuntė tuometiniai SSRS lyderiai. Per pusantrų metų V.Lukšiui teko dalyvauti daugelyje karinių operacijų, kurios buvo ir varginančios, ir ilgalaikės, ir pavojingos. Ar sunkus tai buvo karas? Su sovietinio karo Afganistane veteranu Vytu LUKŠIU kalbasi Slaptai.lt ir “XXI amžiaus” žurnalistas Gintaras Visockas.

Continue reading „Afganistano karas Vyto Lukšio akimis“