tamkevicius_sigitas

1983 m. lapkritį kasdien mane kviesdavo į tardytojo kabinetą, kur skaičiau savo baudžiamosios bylos tomus. Priešais mane sėdėjęs KGB kapitonas R. Rainys įrišinėjo šios bylos tomus ir retkarčiais persimesdavome vienu kitu žodžiu.

Kartą jis mane pavadino laimingu avantiūristu. Į mano klausimą, kodėl vadina avantiūristu, atsakė, kad aš geriau žinąs, ką veikiau iki suėmimo; į antrąjį klausimą atsakė, kad buvau laimingas, nes turėjau labai ištikimų pagalbininkų – jeigu ne jie, seniai būtų nuteisę.

Šis KGB kapitonas pasakė daug tiesos, apie kurią ir noriu pakalbėti. Žvelgiant iš KGB varpinės, LKB kronikos leidimas buvo nusikalstama avantiūra. Nusikalstama, nes netilpo į sovietinių įstatymų rėmus – juose tilpo tik komunistų partijos tiesa, kokiu keliu reikia vesti žmones į laimingą rytojų. Bažnyčia visais laikais buvo didžiulis kliuvinys žmogaus teises trypusiems režimams. Bažnyčia buvo kompartijai nepavaldi didelė institucija, turėjusi kitą – Evangelijos tiesą ir vedusi žmones į kitokią ateitį.

Continue reading „Laimingas avantiūristas“

zdebskis_d

Vasario 5-ąją dieną minėsime kunigo Juozo Zdebskio žūties metines. Jis pasižymėjo kaip aktyvus dvasininkas, disidentas, tikinčiųjų teisių gynėjas, religinės literatūros platintojas. Vardan to, kuo šventai tikėjo, jis buvo pasiryžęs paaukoti gyvybę, ką savo gyvenimu įrodė. Šįmet sueina 24 metai nuo jo žūties.

Juozas Zdebskis gimė 1929 metų gegužės 10 dieną Naujienų kaime, Krosnos parapijoję, Marijampolės apskrityje. 1936-1941 metais mokėsi Naujienų pradinėje mokykloje. 1941-1948 metais tęsė mokslus Marijampolės gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, J.Zdebskis 1948 metų rudenį įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952 metų rugsėjo 21 dieną Vyskupo Kazimiero Paltaroko įšventinamas kunigu. 1953 metų birželį baigė seminariją ir liepos pradžioje paskiriamas į pirmąją tarnystės vietą – Šiluvos parapijos vikaru. Vėliau jam teko kunigauti daugelyje Lietuvos vietų – Kaune, Prienuose, Rudaminoje ir kitur.

Continue reading „Slaptuose KGB dokumentuose jis buvo įvardintas kaip “Akiplėša”“