Orlaivis An-2

Apie tai Bendrajam pagalbos centrui pranešta 14.27 val. Taip pat buvo informuota apie galimai nukentėjusius žmones.
 
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus policijos komisariatui.
 
Portalas lrytas.lt rašo, kad avarijos metu žuvo du žmonės.
 
Lėktuvas priklauso S.Dariaus ir S.Girėno aeroklubui.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.05.10; 00:30

Praėjusią savaitę – birželio 19-25 dienomis – NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių. 

Rusijos karinis orlaivis

Birželio 21-ąją Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai du kartus buvo pakelti palydėti tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros skridusius Rusijos karinius orlaivius. Pirmą kartą NATO orlaiviai buvo pakelti palydėti Rusijos orlaivio „Tu- 154“ ir dviejų naikintuvų „Su-27“, skridusių iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.

„Su-27“ skrido su iš anksto pateiktu skrydžio planu, be atsakiklio, ryšio su skrydžių valdymo centrais nepalaikė, „Tu-154“ skrido su skrydžio planu, atsakikliu ir ryšį palaikė.

Antrą kartą NATO naikintuvai buvo pakelti palydėti kitą grupę Rusijos Federacijos orlaivių, kurią sudarė 16 orlaivių, skridusių iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Iš jų – „Su-27“, „Su-24“, „Su-34“, „Tu-154“ ir „Tu-134“. „Tu-154“ ir „Tu-134“ skrido su iš anksto pateiktu skrydžio planu, atsakikliu ir ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė. Kiti orlaiviai skrido be iš anksto pateikto plano, be atsakiklių, ryšio su skrydžių valdymo centrais nepalaikė.

Kaip jau skelbta, birželio 21-ąją Lietuvos karinės oro pajėgos užfiksavo du Lietuvos valstybinės sienos kirtimus oro erdvėje ties Dubičiais ir Musteika Varėnos rajone. Užfiksuota, kad civilinis orlaivis „An-2“ įskrido į Lietuvos teritoriją du kartus. Pažeidimas fiksuotas Lietuvos kariuomenės oro erdvės stebėjimo priemonėmis ir vizualiai. Dėl šio įvykio Lietuvos užsienio reikalų ministerija Baltarusijos ambasadai birželio 22 dieną įteikė notą.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.27; 05:12

Lietuvos užsienio reikalų ministerija birželio 22 dieną įteikė notą Baltarusijos ambasados Lietuvoje laikinajai reikalų patikėtinei Liudmilai Tatarinovič dėl birželio 21 dieną iš Baltarusijos įskridusio ir Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje pažeidusio civilinio orlaivio An-2. Oro erdvę stebinčios tarnybos užfiksavo, kad birželio 21 d. iš Baltarusijos įskridęs civilinis orlaivis An-2 net du kartus pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje.

Pirmą kartą siena kirsta ties Dubičiais Varėnos rajone, antrą – ties Musteikais Varėnos rajone. Vėliau civilinis orlaivis An-2 galutinai sugrįžo į Baltarusijos oro erdvę.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija pareikalavo Baltarusijos kuo skubiau pateikti pasiaiškinimą dėl šio incidento ir paragino imtis visų būtinų priemonių, kad ateityje tokie incidentai nepasikartotų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.23; 08:02

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti ar orlaivio „An-2“ avariją ir jo įgulos žūtį galėjo lemti techninė lėktuvo būklė iki skrydžio, ar nelaimė įvyko dėl bendrovės, kuriai priklausė orlaivis ir kurioje dirbo žuvę lakūnai, kaltės, įskaitant ir netinkamą darbų saugos reikalavimų vykdymą.

Atlikus išsamų tyrimą ir įvertinus surinktų duomenų visumą, konstatuota, kad pagrindo abejoti orlaivio patikimumu nėra. Taip pat pripažinta, kad bendrovė tinkamai vykdė nustatytus darbų saugos bei kitus reikalavimus galėjusius turėti įtakos įvykusiai avarijai. Nenustačius jokių galimai įvykdytų nusikalstamų veikų požymių, priimtas sprendimas nutraukti šį ikiteisminį tyrimą.

„Įvykus nelaimei buvo keliamos įvairios versijos dėl ko galėjo įvykti avarija. Viena iš jų – kad orlaivis „AN-2“ nukrito dėl bendrovės, kuriai priklausė lėktuvas, galimai netinkamai užtikrinto šio skrydžio saugumo. Tačiau atlikus tyrimą ši versija buvo paneigta. Surinkti duomenys leidžia tvirtai teigti, kad prieš lėktuvui pakylant iš Danijos jis buvo tinkamai apžiūrėtas, pakeistos kai kurios jo dalys“, – teigė Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Simonas Minkevičius.

Praėjusių metų gegužės 16 dieną buvo gauta žinia, kad iš Švedijos išskridęs lėktuvas „AN-2“, pilotuojamas Adolfo Mačiulio ir Alvydo Selmistraičio, dingo virš Baltijos jūros. Ieškant lakūnų buvo pradėta sudėtinga paieškos ir gelbėjimo operacija. Netrukus buvo pradėtas ir ikiteisminis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad Palangos skrydžių valdymo centro skrydžių vadovas iki avarijos radijo ryšiu buvo susisiekęs su pilotais, kurie pranešė, kad iš Švedijos skrenda į Klaipėdą, pasakė faktinę savo buvimo vietą, aukštį, planuojamą atvykimo laiką.

Tačiau po kurio laiko skrydžių valdymo centro pamainos viršininkas, norėjęs lakūnus informuoti apie pasikeitusį slėgį, su jais susisiekti jau nebegalėjo. Kad su įgula nepavyksta užmegzti radijo ryšio ir jie neatsiliepia asmeniniais telefonais, buvo informuotos visos galimos tarnybos. Pradėtos lėktuvo ir jo įgulos paieškos.

Praėjus keletui dienų orlaivis „AN-2“ buvo aptiktas jūroje. Dar kiek vėliau nuskendusiame lėktuve rasti ir A. Mačiulio palaikai. Kitas įgulos narys – Alvydas Selmistraitis  taip ir nebuvo rastas, tad buvo paskelbtas dingusiu be žinios. 2015 m. gruodžio 15 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu A. Selmistraitis paskelbtas mirusiu.

Atliekant ikiteisminį tyrimą ir aiškinantis galimas lėktuvo avarijos aplinkybes buvo nustatyta, kad 2014 metais dėl užimtumo šis lėktuvas nebuvo parskraidintas iš Danijos į Lietuvą, kur turėjo būti atlikta jo techninė apžiūra, tačiau tokia apžiūra buvo atlikta Danijoje. Jos metu buvo patikrinta orlaivio įranga ir įsitikinta, kad elektros prietaisai bei kiti įrenginiai dirba nepriekaištingai. Apžiūros metu taip pat buvo patikrintos orlaivyje buvusios radijo stotys, pakeistas priekinės važiuoklės amortizatorius, atlikta variklio patikra, sutepti visi vairų trosai, apžiūrėta sparnų danga. Lietuvos civilinės aviacijos administracijos specialistas, nuvykęs į Daniją ir įsitikinęs, kad orlaivis yra techniškai tvarkingas, davė leidimą specialiajam „AN-2“ skrydžiui į Klaipėdą. Pilotai iš Danijos į uostamiestį skrido per Švediją.

Atlikus ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad bendrovė, t. y. šių lakūnų darbdavys, ar jo įgaliotas asmuo nepažeidė darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimų. Surinkti duomenys neleidžia teigti, kad avarija įvyko dėl to, kad atsakingi asmenys nesužiūrėjo ar orlaivis yra techniškai tvarkingas ir ar gali leistis į kelionę. Tokių pažeidimų nenustatė ir tyrimą atlikę Valstybinės darbo inspekcijos specialistai.

Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodeksu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą nustatyta tvarka iki šių metų liepos 21 dienos gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

Informaciją pateikė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ignė Rotautaitė (Klaipėda).

2016.07.09; 06:10