„Grifono kirtis“. Pėstininkų paramą ugnimi užtikrina Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas. Gr. Donato Barsio, gr. Monikos Zabinaitės nuotr.

Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ pratybose „Grifono kirtis 2020“ dalyvaujančių pėstininkų vienetų paramą ugnimi užtikrina Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai. Pratybų metu, kaip pažymima Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime, vertinami 2-osios ugnies baterijos gebėjimai vykdyti užduotis.
 
„Po beveik devynių mėnesių tarnybos artilerijos batalione nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai turi puikią galimybę per šias pratybas pasitikrinti savo žinias ir įgūdžius. Nepaisant spartaus pratybų tempo ir karšto oro sąlygų, kariai puikiai pasirodė vertinamosiose pratybose. Artilerijos batalionui šios pratybos unikalios tuo, kad netiesioginė ugnis buvo kviečiama ne tik pasitelkiant priešakinius stebėtojus, bet ir tiesiogiai iš JAV karių pilotuojamų sraigtasparnių „AH-64 Apache“, – sakė Artilerijos bataliono vadas majoras Tomas Naudužas. Pasak vado, tęsiant tradicijas, po pirmųjų šūvių kariai buvo „krikštijami“ artileristais.
 
Pratybose dalyvaujantys Artilerijos bataliono 2-osios ugnies baterijos kariai nuolatos žvalgo ir fiksuoja būsimas ugnies pozicijas, taip pat atlieka taktinius žygius, vykdo imituojamuosius ugnies uždavinius ir užtikrina nuolatinį ryšį su netiesiogine ugnimi remiamo Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono vadaviete ir jiems priskirtais Artilerijos bataliono priešakiniais stebėtojais. Pratybose dalyvaujantys Štabo baterijos kariai vykdo bataliono vadavietės apsaugą, užtikrina nuolatinį hidrometeorologinės situacijos stebėjimą tam pasitelkdami įvairius matavimo prietaisus, meteorologinius zondus ir logistinį aprūpinimą.
 
Pirmąją pratybų savaitę Artilerijos bataliono 2-osios ugnies baterijos kariai užbaigė vykdydami kovinius šaudymus. Jų metu, kaip nurodoma KAM pranešime, įvertintas artileristų ir priešakinių stebėtojų pasirengimas atlikti ugnies uždavinius koviniais sviediniais. Šiems uždaviniams įvykdyti būtinas ypatingas karių atidumas, tačiau atlikdami juos kariai gali patirti tikrąją artileristo dvasią.
 
Grifono kirtis – 2020. Gr. Donato Barsio, gr. Monikos Zabinaitės nuotr.

Pratybose taip pat buvo išbandoma akustinių sensorių sistema, su jos pagalba galima papildomai koreguoti artilerijos ugnį, o tokios sistemos leidžia tiksliai įvertinti priešakinių stebėtojų siunčiamų korekcijų paklaidą.
 
Pratybose „Grifono kirtis“ dalyvaujantys JAV kariuomenės Sausumos pajėgų Kovinės aviacijos brigados pilotai, valdydami atakos sraigtasparnius „AH-64 Apache“, užtikrina artimą oro paramą ir sudaro puikias sąlygas treniruoti Artilerijos bataliono jungtinės ugnies paramos valdymo specialistus ir jų gebėjimus užtikrinti sąveiką tarp orlaivio įgulos ir ant žemės operaciją vykdančių pėstininkų vieneto. Oro atakos valdymo vienetai ir jiems priklausantys jungtinės ugnies paramos valdymo specialistai atsakingi už įvairių ugnies paramos sistemų, tokių kaip įvairūs orlaiviai, skirtingos artilerijos sistemos ir kt., integravimą ir valdymą mūšio lauke.
 
Tarptautinių pratybų „Grifono kirtis 2020 / Medžiotojas 2020“pagrindinis tikslas – treniruoti pėstininkų, prieštankinių ir artilerijos vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą tarpusavyje esant paramai iš oro, vykdant gynybines ir puolamąsias operacijas.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.08.10; 05:00

Iškilmingai išlydėti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą baigę kariai. Gr. M. Zabinatės nuotr.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) atliko ir į atsargą iškilmingai išleista apie 700 karių. Jie karybos pagrindus įgijo Mechanizuotoje pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (MPB „Geležinis Vilkas“) štabo kuopose, Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione (Vaidoto batalionas) ir Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (MPB „Žemaitija“) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione (Dragūnų batalionas).
 
Penktadienį į atsargą išlydėta tik dalis jaunųjų karių, birželio mėnesį baigiančių 9 mėnesių NPPKT. Birželio 26-ąją iškilmingos ceremonijos dar vyks Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos batalione ir Dragūnų batalione (likę NPPKT kariai).
 
Rukloje, Saulės mūšio rikiuotės aikštėje, per iškilmingą rikiuotę, 9 mėnesių NPPKT baigė beveik septyniasdešimt MPB „Geležinis Vilkas“ vadovybės kuopų karių. Tarnybos metu įgytą karinę patirtį bei praktiką jie prisimins ir pritaikys civiliniame gyvenime, o 25 jaunuoliai, kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime, išreiškė norą toliau gilinti žinias pasirinktame profesinės karo tarnybos (PKT) kario kelyje.
 
Geriausius karius aukštesniais kariniais laipsniais bei padėkomis už parodytą išskirtinę iniciatyvą, sumanumą ir motyvaciją, pavyzdingą elgesį, puikų ir nepriekaištingą įgytų žinių taikymą, vykdant pavestas užduotis, paskatino bei apdovanojo MPB „Geležinis Vilkas“ vadas plk. Mindaugas Petkevičius, o arkivyskupas Gintaras Grušas ir karo kapelionas mjr. Saulius Noretas palaimino visus susirinkusius. Pasibaigus ceremonijai, kariai su vadais grįžo į kareivines, kur atliko paskutinę tarnybos užduotį – atidavė kario uniformas.
 
Ši jaunų karių pamaina tarnybos metu ne tik sustiprėjo fiziškai, išmoko karinio statuto, taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių, ginkluotės, medicinos bei karinės technikos pagrindų, bet ir susidūrė su visame pasaulyje išplitusios koronaviruso (COVID-19) infekcijos keliamomis grėsmėmis. Dėl karantino reikalavimų, kaip pažymima Lietuvos kariuomenės pranešime, karių gyvenimo sąlygos buvo nelengvos, tačiau jie išlaikė kovinę dvasią bei pasirengimą iki paskutinės tarnybos dienos. Visi jaunieji kariai, pasinaudoję pirmumo teise, tarnybą pasirinko savo noru, ir MPB „Geležinis Vilkas“ pradėjo tarnauti nuo praėjusių metų rugsėjo 30 d.
 
Penktadienį į atsargą buvo išleista atnaujinto šaukimo 5-toji Vaidoto bataliono jaunųjų karių laida. Daugiau kaip 400 karių buvo padėkota už tai, kad įvykdė vieną iš svarbiausių savo gyvenimo užduočių – atliko pareigą Tėvynei, įgydami pagrindinius karinius įgūdžius, tapdami aktyviojo rezervo dalimi ir pasiryžę ir toliau vykdyti duotą priesaiką.
 
Iškilmingai išlydėti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą baigę kariai. Eil. Gintarės Kazlauskaitės nuotr.

Karių išleidimo ceremonijoje, kaip ir kiekvienais metais, buvo paskelbtas geriausias laidos karys, kuriuo šiais metais pripažintas eil. Simas Žvirblis. Šiam motyvuotam NPPKT kariui buvo įteikta atminimo dovana – bataliono žygio vėliavą, su kuria bataliono kariai dalyvaudavo žygiuose, visuomeniniuose renginiuose ir įvairiuose sporto turnyruose.
 
Neseniai pasibaigęs karantinas, trukęs 3 mėnesius, kiek sutrikdė standartinį karinio rengimo ciklą, tačiau kariai, prisitaikydami prie pasikeitusių tarnybos sąlygų, sugebėjo pasiekti aukštą, pasak instruktorių, pasiruošimo lygį. Dalis NPPKT atlikusių karių tęs tarnybą, įgiję PKT statusą, o likę kariai bus priskirti parengtajam kariuomenės rezervui.
 
Šventiška diena buvo ir MPB „Žemaitija“ Dragūnų batalione, kur Sausio 15-osios sukilimo aikštėje vykusioje ceremonijoje į atsargą iškilmingai buvo išlydėtos dvi NPPKT karių kuopos. Tarnybos draugų ir vadų bei artimųjų akivaizdoje kariams buvo įteikti karinių laipsnių skiriamieji ženklai, vardine dovana apdovanotas geriausias 2019–2020 m. NPPKT karys eil. Gintaras Mažonis, taip pat pasveikintas geriausias 2020 m. Dragūnų bataliono NPPKT skyrius, kuriuo tapo I pėstininkų kuopos 3-iojo būrio 3-iasis jaunųjų karių skyrius, įveikęs varžovus Geriausio pėstininkų skyriaus varžybose.
 
Iš Dragūnų batalione NPPKT atlikusių karių apie penktadalis jaunuolių planuoja tęsti tarnybą, pasirinkdami PKT Lietuvos kariuomenėje. Apie 40 NPPKT karių ketina ir toliau Tėvynės gynimo įgūdžius tobulinti Klaipėdoje dislokuotame MPB batalione.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.06.21; 07:00

„Barboros ryžtas 20“: poligoną Pabradėje drebino lietuvių ir olandų haubicos. Gr. Vaigos Zalatoriūtės nuotr.

Birželio 7–11 dienomis Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (MPB „Geležinis Vilkas“) Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas (Artilerijos batalionas) Generolo Silvestro Žukausko poligone vykdė būrių vertinamąsias lauko taktikos pratybas „Barboros ryžtas 20“. Tęsiant kovinio rengimo ciklą ir vykdant pratybų užduotis, Artilerijos bataliono dvi baterijos sąveikavo su NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės artilerijos baterija, kurios pagrindas – Nyderlandų kontingentas.
 
Šių pratybų tikslas – patikrinti ir įvertinti Artilerijos bataliono būrių gebėjimą vykdyti iškeltas užduotis, laiku atlikti techninius ir taktinius manevrus tamsiu ir šviesiu paros metu. Pratybos buvo kombinuotos su tikrais koviniais šaudymais iš turimų 155 mm savaeigių pabūklų PzH2000.
 
Artilerijos bataliono II 155 mm ugnies baterijos vado kpt. Jono Žuko vertinimubaterijos I ugnies būrys parodė itin aukštą kovinę parengtį, gebėjimą vykdyti ugnies uždavinius labai sudėtingomis sąlygomis, dienos ir nakties metu bei naikinti priešo pajėgas dideliu atstumu. Apsaugos ir amunicijos paruošimo būrys nepertraukiamai ruošė amuniciją PzH2000 ugnies būriui bei užtikrino amunicijos pakrovimo aikštelės saugą ir savigyną. Šios pratybos parodė, jog būriai yra pasiruošę vykdyti kovines užduotis bet kokioje vietovėje ir bet kokiomis sąlygomis.
„Barboros ryžtas 20“: poligoną Pabradėje drebino lietuvių ir olandų haubicos. Št. srž. A. Stonio nuotr.
 
Kombinuotose taktikos pratybose savo įgūdžius lavino ne tik nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, bet ir patyrę kariai su Artilerijos bataliono štabu, o greta lietuviškojo artilerijos vieneto, dangaus ir žemės spalvas maišė ir Nyderlandų kontingento artilerijos baterijos savaeigių haubicų šūviai. Tokiu būdu Artilerijos batalionas ne tik vykdė būrių vertinimą, bet ir lavino savo specifinių operacijų planavimą ir vykdymą bendradarbiaujant ir keičiantis patirtimi su tarptautiniais NATO partneriais. Be je, šiose pratybose pirmąsyk buvo panaudoti ir evakuaciniai tankai Bergerpanzer2 (BPz2), kurių paskirtis – evakuoti mūšio lauke sugedusią sunkiasvorę techniką.
 
Pratybas „Barboros kirtis“ stebėjo ir lankė MPB „Geležinis Vilkas“ vadas plk. Mindaugas Petkevičius, kur pats atliko šūvį iš šio modernaus pabūklo. Taip pat savaeigių artilerijos sistemų PzH2000 kovinius šaudymus aplankė ir Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. R. Katinas ir Gynybos štabo vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. O. Žurauskas.
 
Artilerijos batalionas atlieka itin svarbų vaidmenį MPB „Geležinis Vilkas“. Batalionas yra modernizuojamas šiuolaikine technika, kurios personalui keliami itin dideli reikalavimai. Savaeigių haubicų valdymui reikalingas išskirtinai paruoštas personalas su išskirtine kompetencija, motyvacija ir gebėjimu dirbti komandoje.
 
„Barboros ryžtas 20“. Gr. Vaigos Zalatoriūtės nuotr.

155 mm savaeigė haubica PzH2000 yra viena moderniausių serijiniu būdu gaminamų haubicų pasaulyje. Ši lauko artilerijos sistema pradėta gaminti 1999 m. Vokietijoje. Šiandien šiais savaeigiais pabūklais yra ginkluotos Vokietijos, Nyderlandų, Graikijos, Italijos, Kroatijos, Kataro bei Lietuvos kariuomenės. 155 mm savaeigė haubica PZH2000 pasižymi ypač didele šaudymo sparta, sukoncentruota ir tikslia ugnies galia, o priešo taikinį lengvai gali sunaikinti esantį net už 30 km. 2016 m. Lietuvos kariuomenė šias modernias haubicas įsigijo iš Vokietijos Federacinės Respublikos gynybos ministerijos ir taip didina ugnies paramos efektyvumą galimo mūšio lauke.
 
2017 m. pradžioje Lietuvoje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės užduotis yra stiprinti atgrasymą ir kolektyvinę gynybą Lietuvoje, o krizės ar konflikto atveju ginti Lietuvą, kartu su Lietuvos nacionalinėmis ir papildomai atvykstančiomis sąjungininkų pajėgomis. Kovinei grupei Lietuvoje vadovauja Vokietija.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.06.13; 08:00

Į savo nuolatinę dislokacijos vietą Pajūrio miestelyje (Šilalės r.) pirmadienį įsikėlė Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos bataliono kariai. Miestelio centrinėje aikštėje batalionui buvo įteikta kovinė vėliava.
 
„Naujo karinio miestelio gimimas yra aiškus pareiškimas, jog kariuomenė atsinaujina ir stiprėja. Tad šiandien švenčiame svarbų kariuomenės plėtros žingsnį ir tvarų kariuomenės augimą, kuris toliau stiprina šalies gynybą ir siunčia aiškų signalą išorei, jog esame visada pasirengę gintis“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, sveikindamas karius.
 
Brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos bataliono infrastruktūrai pritaikytas modernus ir patogus modulinis sprendimas, užtikrinantis visapusišką dalinio funkcionavimą, sakoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime. Tai modernus būdas greitai su sąlyginai mažomis sąnaudomis įsikurti, vėliau modulius bus galima panaudoti kitiems kariuomenės poreikiams. 
 
Apie 250 bataliono karių įsikūrė iš 300 modulių pastatytoje stovykloje, kur įrengtos kareivinės, štabas, administracinės, maitinimo, medicinos, laisvalaikio zonos, technikos parkas, kt. Iš Radviliškio į Pajūrį Artilerijos bataliono kariai persikėlė birželio pabaigoje. Iki persikėlimo į naujuosius namus bataliono kariai buvo dislokuoti Oro gynybos batalione Radviliškyje.
 
Karinės infrastruktūros Pajūrio miestelyje įrengimas, Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kainavo apie 3,9 mln. eurų. Į šią kainą įeina sklypo sutvarkymas (griovimo darbai), lauko inžinerinių tinklų, statinių projektavimas ir statyba, konteinerių įsigijimas bei techninė priežiūra. Šiais metais pradėti karinio dalinio tvoros su praleidžiamuoju punktu projektavimo ir statybos darbai. Šiuo darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pabaigos.
 
Veiklą pradėjęs batalionas suteiks užimtumo galimybių ir Pajūrio miestelio gyventojams. Jie turės galimybę kariniame dalinyje gauti dalį darbo vietų. Batalionui reikės virėjų, medicinos, aptarnaujančio personalo ir įvairių paslaugų.
 
Karininis vienetas bus vystomas toliau, nes moduline infrastruktūra brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos bataliono kariai naudosis laikinai.
 
Planuojama per kelerius metus šio bataliono teritorijoje išvystyti nuolatinę karinę infrastruktūrą. Ji bus vystoma pasitelkiant privataus ir viešojo sektorių partnerystę. Krašto apsaugos ministerija jau yra paskelbusi privataus partnerio atranką šiam projektui vykdyti.
 
Brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos buvo pradėtas formuoti 2017 metais. Šis batalionas yra vienas iš naujausių 2016 m. stiprinant Lietuvos kariuomenės gynybinius pajėgumus įsteigtos Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vienetų.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.07.02; 00:30

Latvijos kariuomenės poligone Adažiuose vykstančiose tarptautinėse pratybos „Summer Shield XIV“ („Vasaros skydas XIV „) dalyvauja apie 130 karių iš Generolo R. Giedraičio artilerijos bataliono ir būrys karo inžinierių iš Lietuvoje dislokuotos NATO priešakinio pajėgų bataliono kovinės grupės. 

Kartu su kitais apie 1,2 tūkst. karių iš 11 NATO šalių Lietuvos kariai tobulina kovinės paramos ir integravimo veiksmus brigados ir bataliono lygmenyse.

Iki balandžio 30 d. pratybose kariai vykdo plataus spektro karines operacijas, naudos artilerijos ir netiesioginės ugnies paramą, oro gynybą, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklų priemones. Mokymuose taip pat naudojamos ir prieštankinės bei kitos inžinierinės priemonės.

Pratybose siekiama gerinti dalyvaujančių šalių veiksmus, treniruotis sklandžiai ir efektyviai vykdyti gynybines ir puolamąsias operacijas, dalytis patirtimi ir įgūdžiais.

Lietuvos kariai iš Artilerijos bataliono pratybose „Summer Shield XIV“ organizuos ugnies skyrių pratybas, taip pat bus vertinamas jų pasirengimas vykdyti kolektyvines užduotis. Pratybose „Summer Shield“ vyks ir III laikinosios mokomosios ugnies baterijos ugnies skyrių pratybos, kuriose suformuoti ugnies skyriai baigs kovinio rengimo ciklą. Šioms kovinio šaudymo pratyboms vadovaus kapitonė Juliana Romoslavskaja.

Kasmetinėse Latvijoje vykstančiose pratybose dalyvaujas Bulgarijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Rumunijos, Slovakijos ir Vokietijos. Šios pratybos – tai ir puiki galimybė kariams dalyvauti bendrose pratybose tarptautinėje aplinkoje.

Nuotraukos autorė Vaiga Zalatoriūtė.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2017.04.23; 05:45