pasveikink_zurnalista
Pasveikink žurnalistą. Slaptai.lt nuotr.

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos tradiciškai Spaudos, kalbos ir knygos dieną skelbia Vinco Kudirkos ir Vytauto Gedgaudo premijų laureatus. Šiemet dėl karantino premijos bus įteiktos vėliau.
 
Vinco Kudirkos premija paskirta Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei už penkis brandžius meninės publicistikos darbus: dokumentinius filmus „Žmogus su laiko žyme. Kompozitorius Vytautas Laurušas“, „Dainos galia. Chorų dirigentas Lionginas Abarius“, „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“, „Scenos ąžuolas. Jonas Stasiūnas“ ir monografiją „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“.
 
Vytauto Gedgaudo premija už nuotykinį-istorinį romaną „Gaono kodas” ir publikacijų bei renginių ciklą, skirtą šiai knygai ir ypatingoms jos istorijoms, paskirta Ryčiui Sabui.
 
„Pateiktų konkursui darbų teminė ir žanrinė aprėptis įvairialypė – nuo spaudos istorijos, kompozitorių gyvenimų iki aktualijų publicistikos, nuo knygų, straipsnių rinkinių iki fotografijų ir filmuotos medžiagos. Visa tai patvirtina kūrėjų profesionalumą ir kūrybiškumą, tęsiant profesionalios žurnalistikos tradicijas, pritaikant jas laikmečio iššūkiams ir auditorijos poreikiams,“ – sako vertinimo komisijos pirmininkė, profesorė dr. Audronė Nugaraitė.
 
Vinco Kudirkos premija yra svarbiausia kasmetinė Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos premija. Ji skiriama žurnalistui arba jų kūrybinei grupei už brandžius, humanistines, etines vertybes ir pilietinės-patriotinės visuomenės ugdymo prioritetus puoselėjančius bei valstybingumą stiprinančius spaudos, radijo, televizijos ar fotožurnalistikos autorinius darbus už praėjusius metus. V. Kudirkos premija skiriama kasmet nuo 1990 metų. V. Kudirkos premiją daugiau nei dešimtmetį remia Lietuvos aludarių gildija.
 
Vytauto Gedgaudo premija yra Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos kasmetinis apdovanojimas, skiriamas už praėjusių metų turiniu ir forma išskirtinius spaudos tyrinėjimus, radijo, televizijos, interneto ir fotožurnalistikos darbus. Ši premija skiriama nuo 1997 metų. V. Gedgaudo premiją finansiškai remia Lietuvos kultūros taryba.
 
V. Gedgaudas (1912-1999) – žinomas žurnalistas, redaktorius. Prieš karą Kaune redagavo leidinius „Iliustruotas pasaulis“, „Laiko žodis“, „Laikas“, „Telegramos“. 1939-1950 m. gyveno Paryžiuje. Rašė politines apžvalgas Čikagos lietuvių dienraščiui „Draugas“. Buvo Prancūzijos žurnalistų sąjungos narys ir generalinio sekretoriaus pavaduotojas, taip pat Laisvųjų žurnalistų sąjungos narys, jos valdybos narys. 1950 m. išvyko į JAV. Brukline dirbo laikraštyje „Vienybė“. 1968-1991 m. buvo laikraščio „Dirva“ redaktorius. Nuo 1991 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos garbės narys. Mirė Klyvlende, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
 
2020 m. Vinco Kudirkos premija – 1500 eurų, Vytauto Gedgaudo premija – 1000 eurų.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.05.07; 12:00

Dabartinis pasaulis paženklintas reiškiniu, kuris taip akivaizdžiai nekamavo ankstesniųjų kartų. Mes, šiandien gyvenantys, skirtingai nei mūsų seneliai ir proseneliai, kenčiame nuo informacijos gausos.

Beje, specialistų ir ekspertų prognozės mažai paguodžiančios – informacijos tik daugės. O informacijos sklaidos ir perdavimo priemonės – tobulės. Tuo pačiu nenumaldomai daugėja "viešosios informacijos žaidėjų", kurie trokšte trokšta skleisti, jų manymu, itin vertingas, o iš tiesų – menkavertes žinias ir nuomones.

Nūnai teturime vienintelę išeitį – sugebėti iš informacijos vandenyno sužvejoti vien tai, kas svarbiausia. Čia galimas ir aštresnis apibūdinimas – privalome išmokti pasirinkti tik tai, kas gyvybiškai aktualu. Priešingu atveju pradėsime kvailėti. Kitaip prarasime gebėjimą suvokti, kas vertinga būtent mūsų tautai, miestui, bendruomenei, šeimai. Bandyt aprėpti kasdien per televiziją, laikraščius ar internetinius portalus plūstančius žinių srautus – titaniškas ir tuo pačiu visai nereikalingas darbas.

Continue reading „Kaip aprėpti neaprėpiamą?“