Arkivyskupas Gintaras Grušas ir dizaineris Robertas Kalinkinas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas atveria kelią verslui pelnytis kitų visuomenės narių orumo sąskaita. Taip teigė Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas, komentuodamas Strasbūro teismo vertinimą, kad Lietuvos dizainerio Roberto Kalinkino drabužių kolekcijos reklamos neatrodo perdėm įžeidžiamos arba šventvagiškos ir nekursto neapykantos religiniu pagrindu.

ELTA primena, kad 2012 metų rudenį dizainerio R. Kalinkino drabužių reklamos kampanijoje buvo vaizduoti jaunas ilgaplaukis vyras ir moteris balta suknele. Šalia jų skelbti užrašai: „Jėzau, kokios tavo kelnės!“, „Marija brangi, kokia suknelė!“ ir „Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!“

Tuometinė Valstybinė ne maisto produktų inspekcija reklamos kūrėjams skyrė baudą, o Lietuvos teismai konstatavo, kad reklama akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis.

UAB „Sekmadienis“ sprendimą apskundė Strasbūro teismui.

Komentuodamas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą UAB „Sekmadienis“ byloje prieš Lietuvą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas G. Grušas teigė, kad reklama, dėl kurios buvo priimtas teismo sprendimas, neturi nieko bendro nei su religijos kritika, nei su nuomonių įvairovės ar idėjų konkurencijos užtikrinimu laisvoje demokratinėje visuomenėje.

„Teismas šioje byloje negebėjo pastebėti Jėzaus ir Marijos atvaizdų profanacijos komerciniais ir pasipelnymo tikslais“, – pastebi Vilniaus arkivyskupas.

Pasak LVK primininko, teisėjas Dė Gaetano konkuruojančioje nuomonėje sako, kad šis sprendimas nesuteikia visiškos laisvės naudoti religinius simbolius bet kokiame kanale, kontekste ar žinioje. Valstybė gali imtis priemonių apriboti konkrečias elgesio formas, įskaitant informacijos ir idėjų sklaidą, kurios nesuderinamos su pagarba minties, sąžinės, kitų religijos laisvėmis.

„Šiuo atveju, sutapatinant komercinį interesą su saviraiškos laisve, teismo sprendimu pavojingai atveriamas kelias pasipelnyti, siekti komercinių tikslų, skaudinant tikinčiuosius visuomenės narius ir profanuojant jų religiją“, – pabrėžia arkivysk. G. Grušas.

Pasak jo, vargu, ar galima vadinti laisva ir atsakinga tokią visuomenę, kurioje negerbiami kitų – nesvarbu kurios religijos – žmonių religiniai įsitikinimai, o ypač kai jie išnaudojami pasipelnymo tikslais supriešinant, skaldant visuomenę, menkinant tikintiesiems svarbius simbolius.

Europos Žmogaus Teisių Teismo nuomone, nėra pagrindo manyti, kad reklamos įžeidžia visus krikščionis, bet net jei taip ir būtų, dauguma negalėtų primesti savo nuomonės.

Dizaineris R. Kalinkinas pasveikino teismo sprendimą, pakartodamas, kad reklama nebuvo siekiama įžeisti tikinčiųjų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.02.02; 00:30

Monika Vinckevičiūtė – vizualinės reklamos gamintojo specialybės pirmakursė Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. 

Mados, mamos ir vaikai (2)
Mados, mamos ir vaikai (1)

Čia mergina jau įgyvendino daug kūrybinių idėjų, tačiau viena iš jų turėjo ypatingą misiją – išpildyti seną mamos svajonę.

„Mamos, mados ir vaikai“ – taip buvo pavadinta dukros Monikos ir jos mamos Elenos drabužių kolekcija.

Mintis kartu su mama sukurti drabužių kolekciją kilo gavus praktinę užduotį studijų metu. Profesinėje mokykloje jau ne vienerius metus studentams bebaigiant reklamos gamybos verslo organizavimo modulį įsivyravo tradicija pristatyti kūrybinius studentų projektus.

Kaip teigia šią idėją puoselėjanti profesijos mokytoja metodininkė Virginija Puodžiukienė: „Būsimiems specialistams – tai geras iššūkis: mokiniai patys rengia projektų idėjas, jas realizuoja kartu su kitų specialybių mokiniais, yra atsakingi už kuriamo produkto kokybę bei viešą pristatymą.“ 

M. Vinckevičiūtė, paklausta, kaip ryžosi vos per pusantro mėnesio kartu su mama pasiūti rūbus bemaž penkiolikai modelių, tik šyptelėjo ir tikino, kad nors darbas nebuvo lengvas, bet labai malonus.

Mados, mamos ir vaikai (3)

„Mano mama yra siuvėja–sukirpėja. Dažnai ją girdėjau kalbant apie svajonę paruošti drabužių kolekciją, tačiau darbai ir šeimyniniai rūpesčiai slėgė mamos pečius. O gal ir drąsos trūko? Tad gavusi kūrybinę užduotį net nesuabejojau, ko turėčiau imtis,“ – pasakoja mergina.

Mados, mamos ir vaikai (4)

Pasak M. Vinckevičiūtės, iš pradžių būta sunkumų – kartą sugedo siuvimo mašina, o ir modelių nebuvo lengva rasti.

Tačiau nesklandumai išsisprendė, o kūrybinę komandą, kurią sudarė pati Monika ir jos mama Elena, ilgainiui papildė video ir visažo meistrai bei fotografai-mėgėjai.

Drabužių kolekcijos „Mamos, mada ir vaikai“ pristatymas įvyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre.

Modeliais tapo Monikos mamos Elenos Vinckevičienės buvę klientai – tai įvairaus amžiaus moterys bei jų atžalos.

Informacijos šaltinis – Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

Milena Puchova – Plėtros skyriaus vedėja.

2017.05.05; 06:10