sarlis_dee-goolis

“Safyras” – tokiu kodu buvo pavadinta šnipų grupė, kuri, kai kuriais duomenimis, veikė Prancūzijos specialiosios tarnybos SDEC viduje. Pranešimas apie tai gautas 1961 metų gruodį iš KGB bendradarbio Anatolijaus Golycino, pabėgusio į Jungtines Amerikos Valstijas CŽV apsaugon.

Agentai iš „Safyro“, A.Golycino tvirtinimu, veikė Šarlio de Golio vyriausybėje, Šiaurės Atlanto Sąjungos Organizacijos (NATO) kariniame štabe Paryžiuje ir pačioje SDEC. CŽV kontržvalgybos valdybos viršininkui Džeimsui Dž. Engeltonui rekomendavus, JAV prezidentas Džonas Kenedis laiške Šarliui de Goliui pranešė apie šitą perbėgėlio pareiškimą. CŽV biuro Paryžiuje viršininkas perdavė prezidento laišką Šarliui de Goliui asmeniškai į rankas.

Continue reading „Šarlis de Golis nepatikėjo, kad Prancūzijoje knibždėte knibžda sovietų agentų“

cercas_frenkas

Čerčio komitetas (Church Committee)JAV Senato Tyrimo komisija, nagrinėjusi Amerikos žvalgybos tarnybų piktnaudžiavimą. Čerčio komiteto posėdžiai vyko 1975–1976 metais.

Pavadinimas – pagal pirmininko, deputato demokrato nuo Aidaho valstijos Frenko Čerčio (Franck Church) pavardę.

Oficialiai komitetas vadinosi „Senato komitetas valstybės žvalgybos operacijoms nagrinėti“.

Ypatingą dėmesį Frenko Čerčio komitetas sutelkė į vidaus žvalgybos reikalus. Antai, prezidento Niksono administracijos sudarytam vadinamajam „Hiustono planui“ ir NSA vykdytai operacijai „Šamrok“ („Chamrock“). NSA bendradarbių liudijimai sužadino senatoriams audrą emocijų (ypač kai išaiškėjo, kad valstybė periminėjo privačius tarptautinius pranešimus pradedant nuo 1940 metų).

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: Frenko Čerčio komitetas“

engelton

Egzistuoja daugybė karinių gudrybių, triukų, mistifikacijų, blefų ir kitokių dezinformavimo metodų, kuriais Sovietų Sąjungos ir kai kurių jai pavaldžių kitų šalių specialiosios tarnybos naudojasi siekdamos suklaidinti Vakarų šalis, jas kiršinti. Sukuriamas savotiškas kintantis landšaftas, kuriame tikrovė ir iliuzijos susilieja, – rašė Džeimsas Dž. Engeltonas, daug metų vadovavęs JAV CŽV kontržvalgybos valdybai.

Jam skirta Deivido Č.Martino knyga “Widernes of Mirrors”, 1980-ieji.

D.Engeltonas buvo kietos žvalgybinės linijos šalininkas, nes laikėsi nuomonės, kad sovietų žvalgyba nuolat stengiasi infiltruoti savo agentus į Amerikos Centrinę žvalgybos valdybą.

Continue reading „“Pilkoji šmėkla” buvo kietosios linijos šalininkas“