2018 metais tarptautinėse greitojo reagavimo pajėgose – NATO Greitojo reagavimo pajėgose (NRF ), NATO Ypač greito reagavimo pajėgose (VJTF) ir kuriamose Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (JEF) – budės 420 Lietuvos karių su priskirta ginkluote ir karine technika.

Visi Lietuvos kariai, priskirti sąjungininkų greitojo reagavimo junginiams, budėjimo metu tarnaus savo nuolatinėse dislokacijos vietose, savo šalyse. Jei būtų priimtas sprendimas siųsti tarptautines pajėgas į operaciją, į nustatytą užduoties rajoną jie bus pasirengę išvykti per nustatytą laiką.

Įvairiuose NATO Ypač greito reagavimo pajėgų komponentuose budės Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų, Logistikos valdybos, Karo policijos kariai. 2018 m. antrąjį pusmetį NATO ypač greito reagavimo pajėgoms bus priskirtas ir Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminavimo laivas.

2018 m. NATO greitojo reagavimo pajėgose budės Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų, Sausumos pajėgų, J. Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, karo medikai, Logistikos valdybos taktinė kuro užpylimo komanda ir vandens valymo vienetas.

Antrajam 2018 m. pusmečiui NATO greitojo reagavimo pajėgoms bus priskirtas Lietuvos ir Latvijos karo laivų eskadros Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis“.

Lietuvos kariai taip pat priskirti budėti ir 2015 m. įsteigtose ir jau šiais metais planuojama visą operacinį pajėgumą pasieksiančiose Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pėstininkų kuopa šiose pajėgose budės Danijos kovinės grupės sudėtyje.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.01.03; 07:00

Nuo kovo pradžios Jungtinės Karalystės vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) operacinėje vadavietėje Nortvude tarnybą pradėjo Lietuvos karininkas.

Tarnaudamas šioje vadavietėje jis  koordinuos JEF pajėgoms priskirtų Lietuvos karių pasirengimą pavestoms užduotims vykdyti ir, prireikus, dalyvavimą vykdant pajėgoms skirtas užduotis.

Continue reading „Lietuvos karininkas pradėjo tarnybą JK vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų vadavietėje Nortvude“