Lietuvos karininkas pradėjo tarnybą JK vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų vadavietėje Nortvude


Nuo kovo pradžios Jungtinės Karalystės vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) operacinėje vadavietėje Nortvude tarnybą pradėjo Lietuvos karininkas.

Tarnaudamas šioje vadavietėje jis  koordinuos JEF pajėgoms priskirtų Lietuvos karių pasirengimą pavestoms užduotims vykdyti ir, prireikus, dalyvavimą vykdant pajėgoms skirtas užduotis.

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties greitojo reagavimo ir pajėgios vykdyti plataus spektro operacijas – nuo humanitarinės pagalbos, atgrasymo iki kovinių veiksmų kriziniuose regionuose. Visą operacinį pajėgumą pajėgos, planuojama, pasieks 2018 metais.

Jos vadovausis NATO standartais ir galės papildyti kitas daugianacionalines aukštos parengties intervencines pajėgas bei remti Jungtinių Tautų, NATO, Europos Sąjungos veiksmus.

Jungtinių ekspedicinių pajėgų branduolį sudarys Jungtinės Karalystės pajėgos, o prie šių pajėgų vystymo prisidedančios Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija skirs atitinkamus nacionalinius pajėgumus pagal planuojamos užduoties poreikį. Aukšta JEF pajėgų parengtis bus išlaikoma nuolat treniruojantis, dalyvaujant pratybose.

Lietuva Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms be štabo karininko taip pat yra deklaravusi pėstininkų kuopą ir nacionalinį paramos elementą.

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigiamąjį susitarimo memorandumą 2015 m. lapkričio 30 d. Londone pasirašė šiame projekte dalyvaujančių šalių gynybos ministrai. Dėl šių pajėgų steigimo ketinimų protokolą projekto šalys parašus sudėjo dar 2014 m. NATO viršūnių susitikime Velse.

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuva dalyvauja bendrose iniciatyvose su Jungtine Karalyste ir taip aktyvina bendradarbiavimą su šia valstybe. Jungtinės Karalystės vadovaujamai Europos Sąjungos kovinei grupei, kuri budės jau šių metų antrąjį pusmetį, Lietuva skyrė antrą pagal dydį šios grupės indėlį, kurį sudaro kuopos dydžio karinis vienetas, štabo karininkai, atskirų sričių specialistai.

Tokioje JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje mūsų kariai dalyvavo ir 2013 metais. Lietuvos kariai taip pat ruošiasi dalyvauti ir Jungtinės Karalystės vadovaujamose NATO ypač greito reagavimo pajėgose 2017 metais.

Jungtinė Karalystė keletą kartų buvo atsiuntusi karius ir naikintuvus NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse, skyrė po karininką į Lietuvoje veikiančius NATO energetinio saugumo kompetencijų centrą ir NATO pajėgų integravimo vienetą.

Be to, du Lietuvos kariai tarnauja ir Jungtinėje Karalystėje dislokuotame NATO greitojo reagavimo pajėgų korpuso (angl. Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) štabe. Praėjusių metų lapkritį šio korpuso kariai buvo atvykę į pratybas „ Arcade Fusion“ Lietuvoje, kur buvo testuojamas NATO pajėgų integravimo vienetas

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2016.03.04; 05:14

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.