Paskutiniajame Stebėsenos komiteto posėdyje svarstyta ir pritarta Aplinkos ministerijos, Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Ūkio bei Vidaus reikalų ministerijų administruojamų ir 2014–2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų 21 priemonės 67 projektų atrankos kriterijams.

Jais remiantis, bus vykdoma įvairių ūkio sričių projektų atranka: vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, pastatų atnaujinimo, gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimo, vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems ir vaikams, nekenksmingo aplinkai viešojo transporto atnaujinimo, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose, mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo, turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra, gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimo ir plėtros bei kt.

Continue reading „2014-2020 metų ES investicijų planavimas sparčiai artėja prie pabaigos“