2014-2020 metų ES investicijų planavimas sparčiai artėja prie pabaigos


Paskutiniajame Stebėsenos komiteto posėdyje svarstyta ir pritarta Aplinkos ministerijos, Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Ūkio bei Vidaus reikalų ministerijų administruojamų ir 2014–2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų 21 priemonės 67 projektų atrankos kriterijams.

Jais remiantis, bus vykdoma įvairių ūkio sričių projektų atranka: vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, pastatų atnaujinimo, gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimo, vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems ir vaikams, nekenksmingo aplinkai viešojo transporto atnaujinimo, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose, mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo, turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra, gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimo ir plėtros bei kt.

Komiteto posėdyje ir projektų atrankos kriterijų svarstyme aktyviai dalyvavo ir teikė pasiūlymus socialiniai ekonominiai partneriai. Jie taip pat palaikė ES lėšas administruojančių institucijų iniciatyvas, skatinančias bendradarbiavimą, rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašus ir organizuojant viešus aptarimus bei pabrėžė svarbą tokias diskusijas rengti ir ateityje, siekiant geriausio rezultato.

Šiuo metu ES investicijas administruojančios institucijos jau yra suderinusios 204 priemones, kurioms įgyvendinti skirta daugiau kaip 6,1 mlrd. eurų, t.y., 92 proc. visai 2014–2020 m. veiksmų programai skirtų lėšų.

Visoms jau suderintoms priemonėms institucijos aktyviai rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kvietimų teikti paraiškas dokumentus, taip pat sudaro planuojamų įgyvendinti valstybės ir regionų projektų sąrašus.

Naujausiais duomenimis, šiuo metu įgyvendinamų projektų bendra vertė siekia 675 mln. eurų. Iš jų daugiausiai projektų vykdoma aplinkosaugos, susisiekimo, socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, energetinio efektyvumo bei verslo srityse. Už atliktas investicijas projektų vykdytojams jau išmokėta daugiau kaip 311 mln. eurų 2014–2020 m. ES fondų lėšų.

Informacijos šaltinis – Finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyrius.

2015.11.29; 05:16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.