video_cip

Lietuvos valstybės padėtis – labai rimta. Kai kurie valdžios vyrai ir moterys vis dar liaupsina vadinamąjį “laukinį kaiptalizmą”, esą tik jis veda į pažangą. Mūsų valstybės situacija sudėtinga dar ir dėl to, kad “valstybininkų” klanas taip ir lieka iki galo neįveiktas.

Į populiarias televizijos laidas dažnai patenka abejotinos reputacijos politikai. Jie klaidina visuomenę, pasakodami apie savo tariamus nuopelnus valstybei. Tereikia prisiminti paskutiniąją TV, kurioje kalbėjo buvę parlamentarai Gediminas Vagnorius ir Zigmas Vaišvila. Neapibrėžta padėtis – ir kai kuriose mūsų slaptosiose bei specialiosiose tarnybose. Kol kas VSD, STT ir Generalinės prokuratūros vadovybė atsikratė ne visais abejotinos reputacijos darbuotojais. O Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas iš viso delsia atsakyti į kai kuriuos konkrečius paklausimus. Kodėl? Žiūrėkite dar vieną Tautos Ateities Forumo (TAF) pirmininko Algimanto Matulevičiaus komentarą. 

Continue reading „“Valstybininkų” klanas – vis dar neįveiktas“

bumblauskas

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt  publikavo  ne vieną  kritinį rašinį apie istoriką Alfredą Bumblauską bei jo požiūrį į Lietuvos istoriją. Pavyzdžiui, mums neišdildomą įspūdį paliko Kovo 11-osios Akto signataro Vlado Terlecko knyga “Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai”. V.Terlecko pozicija mums priimtinesnė. Todėl nenuostabu, kad esame paskelbę net keliolika išsamių ištraukų iš V.Terlecko veikalo, kuris, pasak paties autoriaus, „tai ilgamečio viešo “susirašinėjimo” su istorikais, dažniausiai matomais, girdimais, duodančiais toną Lietuvos istorijos mokslui, rinkinys. Iki šio dialogo su istorikais buvo ilgas sunkių vidinių apmąstymų laikotarpis. Iš pradžių buvau apžavėtas “Būtovės slėpinių” televizijos laidos dueto (A.Bumblausko ir E.Gudavičiaus) pokalbių naujoviškumo, žaismingumo.

Continue reading „Alfredas Bumblauskas: gyvename geriausiais laikais“

ziemelis_vidmantas

Jau chrestomatine tapo žvirblelio tragiška istorija bylojanti, kaip jį sušalusį apdergė karvė, kaip atšilęs pradėjo čirškauti, kaip išgirdęs katinas jį iš šilto „medaunyko“ ištraukė ir suėdė.

Šią istoriją palyginimui kai kuriems susikompromitavusiems, tačiau vis tiek „čirškaujantiems“ politikams pritaikė publicistai. Tačiau yra politikų tylenių ar plevėsų, kurie nei veikla pasižymi, nečirškauja, tačiau valkatauja iš partijos į partiją ir tam tikrai partijai tarnauja balastu politiniam svoriui padidinti, o sau – asmeninę naudą turėti. Tokie vadinami bestuburiais. Jie plaukioja ar šliaužioja vis naujoje terpėje ir jaučiasi taip patogiai, kaip tas žvirblelis karvės „medaunyke“. Einantiesiems į politiką bei esantiesiems politikoje įsimintinas kitas, politinėms valkatoms taikytinas, tragiškas nutikimas.

Continue reading „Kiek partijų pakeitė politikas Vidmantas Žiemelis?“

pilipauskas

Mieli Kolegos, Kreipiuosi į Jus, norėdamas pasidalinti kai kuriomis mintimis. Tai nėra viešas pareiškimas, jis atspindi tik mano asmeninę nuomonę, kuria noriu pasidalinti su Jumis.

Lietuvos krikščionių bažnyčių vyskupų susirūpinimo kupinas viešas laiškas verčia kiekvieną iš mūsų susimastyti. Įprasta, kad Vyskupų sakomą žodį mes priimame su gilia pagarba, net neabejodami jo teisingumu, nes tai skelbiama Dievo vardu. Aš labai norėčiau tikėti, kad Vyskupai žiniasklaidoje viešai reikalaujantys neleisti partijai vadintis krikščionių vardu, o Teisingumo ministeriją raginantys neregistruoti pavadinimo, daro tai išreikšdami Aukščiausiojo valią ir suderinę su Evangelijos Žinia. Labai norėčiau tikėti tuo, bet nesitiki. Iš bažnyčios hierarchų aš laukiau labiau pasveikinimo nei pasmerkimo, nes mes visi, susirinkę suvažiavime juk nepasirinkome kokio nors „satanistų“ ar „prostitučių“ partijos pavadinimo.

Continue reading „Juk nepasirinkome „satanistų“ ar „prostitučių“ partijos pavadinimo“

jursenas_ceslovas

Antikos teatre tragedijų ir komedijų aktoriai dėvėjo kaukes, kurias jie užsidėdavo ant galvos. Kaukę sudarė vielos karkasas, kuris būdavo aptempiamas drobe, pastaroji padengiama gipsu, dažoma, prie jos buvo tvirtinami plaukai. Kaukės spalva, kaktos forma, antakių išraiška apibūdindavo veikėjo lytį, amžių, visuomeninę padėtį, dorovines ypatybes ir dvasinę būseną. Jei veikėjo psichologinė būsena keisdavosi, aktorius keisdavo kaukę. Visus vaidmenis graikų teatre atlikdavo vyrai. Iš pradžių dramoje vaidindavo vienas aktorius: užsidėdamas vis kitą kaukę, jis atlikdavo visus vaidmenis.

Continue reading „Kairuolis Česlovas Juršėnas padoresnis už daugelį dešiniųjų“

savukynas_gera_m

Prieš keletą metų prognozavau tuometiniams krikščionims demokratams šviesią ateitį: visuomenė buvo nusivylusi kairiųjų valdymu, linko į dešinę. Tačiau dalis jų nenorėjo balsuoti už tuometinius konservatorius, nepatiko ir Artūro Zuoko vadovaujami liberalcentristai, tad ieškojo naujos jėgos. Ja galėjo tapti krikščionys demokratai. Šią mano hipotezę patvirtino ir jų neblogas pasirodymas savivaldos rinkimuose. Tačiau jie susijungė su Tėvynės sąjunga ir taip paliko tuščią nišą. O gera vieta ilgai tuščia nebūna.

Continue reading „Sumaištis valdančiojoje koalicijoje“

prunskiene_kazimira_danute

Demokratijos mechanizmas sutvarkytas taip, kad į Seimą gali pakliūti tos partijos arba tie nepriklausomi kandidatai, kurie rinkimų metu gauna nustatytą procentą balsų. Lietuvoje iš kelių dešimčių partijų į Seimą pakliūna tik kelios. Panašiai nutinka ir su save iškėlusiais, nepriklausančiais partijoms kandidatais. Į valstybės valdymo struktūras gali būti skiriami nepriklausantys jokiai partijai asmenys, tačiau jų skyrimas dažniausiai atliekamas su Seimo pritarimu. Kas gi nutinka su tais, kurie veržėsi politikos dirvonų arti arba juos jau vagojo, tačiau, atėjus laikui, rinkėjai jų nebeišrinko? Pasirodo, kad politikos “artojų“ duona tokia gardi, taip lengvai uždirbama, kad kartą jos paragavus, kitokios nebesinori. Ir blaškosi tie nustumtieji, bando iš naujo į politiką duris atverti; jei per duris nesiseka, pro langą ar plyšį sienoje veržiasi. Būdų savo siekiams įgyvendinti jie randa įvairiausių: kurpia naujas partijas, valkatauja iš partijos į partiją, jungiasi tarpusavy. Ir viešai vėjuoja, kad viską daro iš meilės žmonėms, Tėvynei, nors tas vėjavimas gūsių stiprumu ir kvapu nuo tikrų politinių vėjų skiriasi, kaip ožkos mekenimas – nuo lakštingalų trelės.

Continue reading „Nustumtųjų į politikos šešėlį vėjavimas“

vagnorka_tobulas

Vyriausybės išvadose dėl Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos ir Seimo frakcijos “Viena Lietuva” parengtos “Antikrizinės ekonomikos skatinimo programos” iš esmės pritariama daugeliui joje pateiktų mokesčių pertvarkymo ir ekonomikos gaivinimo priemonių. Tačiau Vyriausybės kanclerio vardu paskelbtame programos vertinime neišvengta politikavimo ir piliečių klaidinimo, kuriuo siekiama pateisinti Vyriausybės klaidas ir neveiklumą, lėmusį šalies ekonominį ir finansinį smukimą.

Mūsų pateikta Antikrizinė programa remiasi Europos Sąjungos valstybėms įprastais ekonomikos skatinimo metodais, kurie, beje, 1998  metais Lietuvai padėjo atlaikyti Rusijos finansų krizę.

Continue reading „Vyriausybė vis dar dangstosi Antikrizinės programos kritika“

vyriausybe_foto

Reikalaudama dar didinti mokesčius ir pritarti kitų metų valstybės biudžeto projektui, Vyriausybės vadovai vėl klaidina mokesčių mokėtojus apie savo pastangas mažinti biudžeto deficitą ar išaugusį skolinimąsi valstybėse, kurios eina kitu nei Lietuva rinkos gaivinimo keliu.

Deja, grėsmingiausiai valdžios sektoriaus skola auga kaip tik Lietuvoje. Šiais ir kitais metais valstybės biudžeto ir socialinių fondų deficitas viršys kritinę 10 procentų bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą. Pridėjus smarkiai padidėjusius biudžetinių įstaigų kreditorinius įsiskolinimus, per metus valdžia realiai įsiskolins 12 procentų BVP. Tačiau ir tokioje situacijoje Vyriausybė mieliau už keturgubas palūkanas skolinasi iš komercinių bankų, nei už simbolinę kainą iš tarptautinių finansinių donorų ir taip kas metus didina biudžeto nuostolius po pusę milijardo litų.

Continue reading „Vyriausybė sistemingai naikina mokesčių mokėtojus“