Po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl vyko gražiausių sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūra-konkursas. Trimis etapais. Pirmasis – savivaldybėse, paskui – apskrityse, o iki rugsėjo vidurio respublikinė komisija, kurios sudėtį patvirtino Žemės ūkio ir Aplinkos ministrai K. Prunskienė ir A. Paulauskas, apsilankiusi visose apskrityse, išrinks gražiausias sodybas, gyvenvietes, paskelbs ir apdovanos nugalėtojus. Keturiose apskrityse – Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Utenos – su komisija važinėjau ir aš, mačiau apskričių parinktas gražiausias sodybas, gyvenvietes. Albume pateikiu paskubom padarytų nuotraukų. Esu parašęs straipsnius „Po nuostabiai gražią Utenos apskritį“ ir „Gyvi akmenys“ (Šiaulių apskritis), kuriuos galite perskaityti šiame internetiniame puslapyje.

Vytautas Visockas
Autoriaus nuotr.

Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas3
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas2
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyba. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas
Ūkininko Gedimino Ališausko sodyba. Grikpėdžių kaimas, Pakruojo rajonas
Ūkininkas G. Ališauskas su LPD pirmininku J. Dingeliu akmeniniame krėsle
Zenės ir Vytauto Cirvinskų sodyba. Pelanišių kaimas, Pakruojo rajonas
Z. ir V. Cirvinskai su svečiais iš Vilniaus ir Šiaulių apskrities
Stogąstulpis nesulaukusiems Lietuvos nepriklausomybės, Sidabravas, Radviliškio rajonas
R. Gylienė prie savo gėlių
LPD pirmininkas J. Dingelis
Lietuvos drugelis
K. Uogintas prie senojo namo
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas3
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas2
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 5
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 4
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas1
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas
J. Uogintienė su svečiais
Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas2
Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas1
Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas
D. ir V. Mažeikos ir jų dukra su svečiais
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas3 Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas2 Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyba. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas Ūkininko Gedimino Ališausko sodyba. Grikpėdžių kaimas, Pakruojo rajonas Ūkininkas G. Ališauskas su LPD pirmininku J. Dingeliu akmeniniame krėsle Zenės ir Vytauto Cirvinskų sodyba. Pelanišių kaimas, Pakruojo rajonas Z. ir V. Cirvinskai su svečiais iš Vilniaus ir Šiaulių apskrities Stogąstulpis nesulaukusiems Lietuvos nepriklausomybės, Sidabravas, Radviliškio rajonas R. Gylienė prie savo gėlių LPD pirmininkas J. Dingelis Lietuvos drugelis K. Uogintas prie senojo namo Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas3 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas2 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 5 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 4 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas1 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas J. Uogintienė su svečiais Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas2 Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas1 Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas D. ir V. Mažeikos ir jų dukra su svečiais
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas3

Po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl vyko gražiausių sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūra-konkursas. Trimis etapais. Pirmasis – savivaldybėse, paskui – apskrityse, o iki rugsėjo vidurio respublikinė komisija, kurios sudėtį patvirtino Žemės ūkio ir Aplinkos ministrai K. Prunskienė ir A. Paulauskas, apsilankiusi visose apskrityse, išrinks gražiausias sodybas, gyvenvietes, paskelbs ir apdovanos nugalėtojus. Keturiose apskrityse – Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Utenos – su komisija važinėjau ir aš, mačiau apskričių parinktas gražiausias sodybas, gyvenvietes. Albume pateikiu paskubom padarytų nuotraukų. Esu parašęs straipsnius „Po nuostabiai gražią Utenos apskritį“ ir „Gyvi akmenys“ (Šiaulių apskritis), kuriuos galite perskaityti šiame internetiniame puslapyje.

Vytautas Visockas
Autoriaus nuotr.

Utenos seniūnijos seniūnas A. Žukas D. Pečiulienės sodyboje
Sodininko Gedimino Cijūnaičio sodyba Orališkių kaime, Molėtų rajonas2
Sodininko Gedimino Cijūnaičio sodyba Orališkių kaime, Molėtų rajonas1
Sodininko Gedimino Cijūnaičio sodyba Orališkių kaime, Molėtų rajonas
Ritos ir Vytauto Sabaliauskų tvenkinys Naujasodyje
Ritos ir Raimundo Labonių sodyba Gerkonių kaime, Anykščių rajonas
R. ir R. Laboniai
Loretos ir Valdo Juočepių sodyba Naujasodžio kaime, Molėtų rajonas1
Loretos ir Valdo Juočepių sodyba Naujasodžio kaime, Molėtų rajonas
Janinos Stankevičienės sodyboje Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas
Janinos Stankevičienės sodyba Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas2
Janinos Stankevičienės sodyba Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas1
Janinos Stankevičienės sodyba Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas
J. Stankevičienė
Inos Reginos ir Mintauto Varkauskų sodyboje, Norvaišų kaimas,Utenos rajonas
Inos Reginos ir Mintauto Varkauskų sodyba, Norvaišų kaimas,Utenos rajonas
Daivos Pečiulienės sodyba
Dainos ir Laimio Trumpickų sodyba, Svėdasai, Anykščių rajonas
D. ir L. Trumpickai prie savo namo
Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus Vlado Pusvaškio tvenkinys
Alantos dvaras
Utenos seniūnijos seniūnas A. Žukas D. Pečiulienės sodyboje Sodininko Gedimino Cijūnaičio sodyba Orališkių kaime, Molėtų rajonas2 Sodininko Gedimino Cijūnaičio sodyba Orališkių kaime, Molėtų rajonas1 Sodininko Gedimino Cijūnaičio sodyba Orališkių kaime, Molėtų rajonas Ritos ir Vytauto Sabaliauskų tvenkinys Naujasodyje Ritos ir Raimundo Labonių sodyba Gerkonių kaime, Anykščių rajonas R. ir R. Laboniai Loretos ir Valdo Juočepių sodyba Naujasodžio kaime, Molėtų rajonas1 Loretos ir Valdo Juočepių sodyba Naujasodžio kaime, Molėtų rajonas Janinos Stankevičienės sodyboje Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas Janinos Stankevičienės sodyba Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas2 Janinos Stankevičienės sodyba Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas1 Janinos Stankevičienės sodyba Briedlaukio kaime, Zarasų rajonas J. Stankevičienė Inos Reginos ir Mintauto Varkauskų sodyboje, Norvaišų kaimas,Utenos rajonas Inos Reginos ir Mintauto Varkauskų sodyba, Norvaišų kaimas,Utenos rajonas Daivos Pečiulienės sodyba Dainos ir Laimio Trumpickų sodyba, Svėdasai, Anykščių rajonas D. ir L. Trumpickai prie savo namo Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus Vlado Pusvaškio tvenkinys Alantos dvaras
Utenos seniūnijos seniūnas A. Žukas D. Pečiulienės sodyboje

Po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl vyko gražiausių sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūra-konkursas. Trimis etapais. Pirmasis – savivaldybėse, paskui – apskrityse, o iki rugsėjo vidurio respublikinė komisija, kurios sudėtį patvirtino Žemės ūkio ir Aplinkos ministrai K. Prunskienė ir A. Paulauskas, apsilankiusi visose apskrityse, išrinks gražiausias sodybas, gyvenvietes, paskelbs ir apdovanos nugalėtojus. Keturiose apskrityse – Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Utenos – su komisija važinėjau ir aš, mačiau apskričių parinktas gražiausias sodybas, gyvenvietes. Albume pateikiu paskubom padarytų nuotraukų. Esu parašęs straipsnius „Po nuostabiai gražią Utenos apskritį“ ir „Gyvi akmenys“ (Šiaulių apskritis), kuriuos galite perskaityri šiame internetiniame puslapyje.

Vytautas Visockas
Autoriaus nuotr.

Ūkininkų Birutės ir Romo Launikonių sodyba Ūdrijos kaime
Ūkininkas Algis Sereičikas su motina prie savo namo
Čia gyvena ūkininkai J. ir P. Suboniai. Akmenų k., Lazdijų rajonas
Vitalijos ir Algimanto Žemaičių gėlių šiltnamis
Sodybos šeimininkai ir LPD pirmininkas J. Dingelis
Sodybos šeimininkai - antras ir trečia iš dešinės - prie savo statinio
Pavėsinė Dargužių k., Varėnos rajonas
Metelių gyvenvietė1
Metelių gyvenvietė
Metelių bendruomenės pirmininkas kunigas V. Prajara su Lazdijų raj. vicemeru B. Rutelioniu
Liaukevičiai su komisijos nariais ir Alytaus apskrities darbuotojais
Launikonių sodyba4
Launikonių sodyba2
Launikonių sodyba1
Launikonių sodyba
Danutės ir Romo Liaukevičių sodyboje1
Danutės ir Romo Liaukevičių sodyboje
Danutės ir Romo Liaukevičių sodyba, Seirijai
Alginos ir Juozo Baranauskų sodybos fragmentas. Merkinė, Varėnos rajonas
A. Sereičiko akmuo, primenantis žmogų
A. ir J. Baranauskai prie savo klėties
Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Alytuje
Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Alytuje
Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Alytuje
Ūkininkų Birutės ir Romo Launikonių sodyba Ūdrijos kaime Ūkininkas Algis Sereičikas su motina prie savo namo Čia gyvena ūkininkai J. ir P. Suboniai. Akmenų k., Lazdijų rajonas Vitalijos ir Algimanto Žemaičių gėlių šiltnamis Sodybos šeimininkai ir LPD pirmininkas J. Dingelis Sodybos šeimininkai - antras ir trečia iš dešinės - prie savo statinio Pavėsinė Dargužių k., Varėnos rajonas Metelių gyvenvietė1 Metelių gyvenvietė Metelių bendruomenės pirmininkas kunigas V. Prajara su Lazdijų raj. vicemeru B. Rutelioniu Liaukevičiai su komisijos nariais ir Alytaus apskrities darbuotojais Launikonių sodyba4 Launikonių sodyba2 Launikonių sodyba1 Launikonių sodyba Danutės ir Romo Liaukevičių sodyboje1 Danutės ir Romo Liaukevičių sodyboje Danutės ir Romo Liaukevičių sodyba, Seirijai Alginos ir Juozo Baranauskų sodybos fragmentas. Merkinė, Varėnos rajonas A. Sereičiko akmuo, primenantis žmogų A. ir J. Baranauskai prie savo klėties Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Alytuje Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Alytuje Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Alytuje
Ūkininkų Birutės ir Romo Launikonių sodyba Ūdrijos kaime

Po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl vyko gražiausių sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūra-konkursas. Trimis etapais. Pirmasis – savivaldybėse, paskui – apskrityse, o iki rugsėjo vidurio respublikinė komisija, kurios sudėtį patvirtino Žemės ūkio ir Aplinkos ministrai K. Prunskienė ir A. Paulauskas, apsilankiusi visose apskrityse, išrinks gražiausias sodybas, gyvenvietes, paskelbs ir apdovanos nugalėtojus. Keturiose apskrityse – Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Utenos – su komisija važinėjau ir aš, mačiau apskričių parinktas gražiausias sodybas, gyvenvietes. Albume pateikiu paskubom padarytų nuotraukų. Esu parašęs straipsnius „Po nuostabiai gražią Utenos apskritį“ ir „Gyvi akmenys“ (Šiaulių apskritis), kuriuos galite perskaityti šiame internetiniame puslapyje.

Vytautas Visockas
Autoriaus nuotr.

Ūkininkų Dalios ir Juozo Čebatorių sodyba
Ūkininko Ramūno Česnos sodyba
Vilytes ir Vidmanto Mažintų sodyba, Selenos kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje
Vilijos ir Vytauto Mickevičių sodyba Sinkaviškio kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje
Stankūno ir J. Kizienės sodyba Dambravos kaime, Marijampolės savivaldybė
Romualdos ir Arūno Matusevičių sodyba Lekečiuose, Šakių rajonas
Romualda Matusevičienė
R. ir A. Matusevičių sodyboje
J. Kizienė ir K. Stankūnas, iš kairės
22
21
20
15
14
13
11
10
07
06
04
03
02
Ūkininkų Dalios ir Juozo Čebatorių sodyba Ūkininko Ramūno Česnos sodyba Vilytes ir Vidmanto Mažintų sodyba, Selenos kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje Vilijos ir Vytauto Mickevičių sodyba Sinkaviškio kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje Stankūno ir J. Kizienės sodyba Dambravos kaime, Marijampolės savivaldybė Romualdos ir Arūno Matusevičių sodyba Lekečiuose, Šakių rajonas Romualda Matusevičienė R. ir A. Matusevičių sodyboje J. Kizienė ir K. Stankūnas, iš kairės 22 21 20 15 14 13 11 10 07 06 04 03 02
Ūkininkų Dalios ir Juozo Čebatorių sodyba