Gražėjantis kaimas. Šiaulių apskritis


Po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl vyko gražiausių sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūra-konkursas. Trimis etapais. Pirmasis – savivaldybėse, paskui – apskrityse, o iki rugsėjo vidurio respublikinė komisija, kurios sudėtį patvirtino Žemės ūkio ir Aplinkos ministrai K. Prunskienė ir A. Paulauskas, apsilankiusi visose apskrityse, išrinks gražiausias sodybas, gyvenvietes, paskelbs ir apdovanos nugalėtojus. Keturiose apskrityse – Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Utenos – su komisija važinėjau ir aš, mačiau apskričių parinktas gražiausias sodybas, gyvenvietes. Albume pateikiu paskubom padarytų nuotraukų. Esu parašęs straipsnius „Po nuostabiai gražią Utenos apskritį“ ir „Gyvi akmenys“ (Šiaulių apskritis), kuriuos galite perskaityti šiame internetiniame puslapyje.

Vytautas Visockas
Autoriaus nuotr.

Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas3
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas2
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyba. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas
Ūkininko Gedimino Ališausko sodyba. Grikpėdžių kaimas, Pakruojo rajonas
Ūkininkas G. Ališauskas su LPD pirmininku J. Dingeliu akmeniniame krėsle
Zenės ir Vytauto Cirvinskų sodyba. Pelanišių kaimas, Pakruojo rajonas
Z. ir V. Cirvinskai su svečiais iš Vilniaus ir Šiaulių apskrities
Stogąstulpis nesulaukusiems Lietuvos nepriklausomybės, Sidabravas, Radviliškio rajonas
R. Gylienė prie savo gėlių
LPD pirmininkas J. Dingelis
Lietuvos drugelis
K. Uogintas prie senojo namo
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas3
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas2
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 5
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 4
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas1
Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas
J. Uogintienė su svečiais
Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas2
Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas1
Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas
D. ir V. Mažeikos ir jų dukra su svečiais
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas3 Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas2 Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyba. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas Ūkininko Gedimino Ališausko sodyba. Grikpėdžių kaimas, Pakruojo rajonas Ūkininkas G. Ališauskas su LPD pirmininku J. Dingeliu akmeniniame krėsle Zenės ir Vytauto Cirvinskų sodyba. Pelanišių kaimas, Pakruojo rajonas Z. ir V. Cirvinskai su svečiais iš Vilniaus ir Šiaulių apskrities Stogąstulpis nesulaukusiems Lietuvos nepriklausomybės, Sidabravas, Radviliškio rajonas R. Gylienė prie savo gėlių LPD pirmininkas J. Dingelis Lietuvos drugelis K. Uogintas prie senojo namo Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas3 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas2 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 5 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyboje, Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas 4 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas1 Joanos ir Kazimiero Uogintų sodyba. Mielaičių kaimas, Kelmės rajonas J. Uogintienė su svečiais Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas2 Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas1 Danutės ir Vidmanto Mažeikų sodyba, Kalno Gražionių kaimas, Radviliškio rajonas D. ir V. Mažeikos ir jų dukra su svečiais
Ūkininkų Rimos ir Romo Gylių sodyboje. Gasčiūnų kaimas, Joniškio rajonas3
print