Mes lenkiamės Jums


Šias knygas buvo galima įsigyti
Vytauto Didžiojo paveikslas Seimo nariui Algiui Kašėtai
Vilniaus Vytautų klubas aktoriui T. Vaisietai įteikė Vytauto Didžiojo paveikslą
Saliutas
Perlojos Šv. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje1
Perlojos Šv. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
Perlojos Respublikos sukaktis
Perlojos Respublikos Komiteto pirmininkas Jonas Česnulevičius
Perlojos Respublikos 90-mečio minėjimo org. k-to pirmininkas S. Luzys
Perlojos kraštotyros muziejuje1
Perlojos kraštotyros muziejuje
Perlojos herbas vėliavoje
Perlojiečius sveikina Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus
Nuotrauka atminčiai
Minėjmo iškilmės vyko prie Vytauto Didžiojo paminklo
Knygos autorė P. Česnulevičiūtė dovanoja savo knygą Perloja partizano Merkio sūnui V. Baubliui
Kalba prof. Vytautas Landsbergis
Kalba humanitarinių mokslų daktarė Petronėlė Česnulevičiūtė
Iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos kariai
Gieda Perlojos vaikai
Dainuoja Perlojos moterys
Aktorius T. Vaisieta su Vilniaus Vytautų klubo nariais V. Baubliu, V. Račkausku ir V. Petniūnu
Šias knygas buvo galima įsigyti Vytauto Didžiojo paveikslas Seimo nariui Algiui Kašėtai Vilniaus Vytautų klubas aktoriui T. Vaisietai įteikė Vytauto Didžiojo paveikslą Saliutas Perlojos Šv. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje1 Perlojos Šv. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Perlojos Respublikos sukaktis Perlojos Respublikos Komiteto pirmininkas Jonas Česnulevičius Perlojos Respublikos 90-mečio minėjimo org. k-to pirmininkas S. Luzys Perlojos kraštotyros muziejuje1 Perlojos kraštotyros muziejuje Perlojos herbas vėliavoje Perlojiečius sveikina Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus Nuotrauka atminčiai Minėjmo iškilmės vyko prie Vytauto Didžiojo paminklo Knygos autorė P. Česnulevičiūtė dovanoja savo knygą Perloja partizano Merkio sūnui V. Baubliui Kalba prof. Vytautas Landsbergis Kalba humanitarinių mokslų daktarė Petronėlė Česnulevičiūtė Iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos kariai Gieda Perlojos vaikai Dainuoja Perlojos moterys Aktorius T. Vaisieta su Vilniaus Vytautų klubo nariais V. Baubliu, V. Račkausku ir V. Petniūnu
Šias knygas buvo galima įsigyti

Vytauto Visocko nuotr.

print