uzkurnys40

Esame paskelbę mūsų portale (Vytauto Visocko straipsnyje “Aš už tave didesnis”, taip pat laikraštyje ”XXI amžius”, Nr. 56, 2011 08 12 ) Medžio drožėjų meistrų meistro Ipolito Užkurnio našlės Auksės Aurelės Užkurnienės laišką Lietuvos Respublikos kultūros ministrui A.Gėlūnui ir Trakų rajono savivaldybės administracijai, kuriame ji protestuoja prieš ketinimą demontuoti Ipolito Užkurnio skulptūrą “Vytautas Didysis” (1994 m., katalogo Nr. 1205), sukurtą Vytautų klubo prašymu ir tais pačiais metais pastatytą Trakuose, Karvinės saloje.

Šiomis dienomis ji prašė paskelbti jos laišką, adresuotą Vytauto Didžiojo sąjungos pirmininkei Birutei Valionytei, Trakų rajono savivaldybės merui Vincui Kapočiui ir Trakų istorijos muziejaus direktoriui Virgilijui Poviliūnui. Štai tas tekstas:

Continue reading „Ar Ipolitas Užkurnis leis nukelti savo “Vytautą Didįjį”?“