mossad_5555555

Volfgangas Lotzas – Izraelio žvalgybos bendradarbis, veikęs Kaire 1959–1964 metais.

V.Lotzas gimė Vokietijoje. Jo motina buvo žydė, tėvas – ne žydas. Jis mirė, kai V.Lotzas buvo dar vaikas. 1937 metais, gelbėdamasi nuo nacistų persekiojimų, motina su sūnum emigravo į Palestiną, kurios mandatą tada turėjo anglai. Jaunuolis įstojo į “Hagana” – pogrindinę žydų armiją, o po to, kai 1939 metų rugsėjį Europoje prasidėjo antrasis pasaulinis karas, pasiprašė savanoriu į Didžiosios Britanijos armiją. Jis tapo desantininku ir kovojo Šiaurės Afrikoje.

Continue reading „Šnipas, mėgęs gurkšnoti šampaną“

mossad_5555555

Pulkininkas Šimonas Levinsonas – Izraelio žvalgybos bendradarbis ir saugumo tarnybos viršininkas ministro pirmininko administracijoje, kuris buvo apkaltintas šnipinėjimu prieš Izraelį – Sovietų KGB naudai.

Š.Levinsonas pradėjo savo karinę karjerą eiliniu, bet sugebėjo iškilti, buvo paaukštintas į karininkus ir paskirtas Izraelio atstovu į Jordanijos ir Izraelio paliaubų komisiją, kur dirbo 1954–1961 metais. 1963 metais Š.Levinsonas įsitaisė AMAN‘e (Izraelio karinėje žvalgyboje). Vėliau – įvairiose pareigose armijoje.

Continue reading „Ilgiausiai trukęs „šnipinėjimo procesas“ per visą pasaulinės žvalgybos istoriją“

eitan_izraelis

Rafaelis Eitanas – Izraelio žvalgybos bendradarbis ir vienas iš vadovų, beje, kuravęs amerikiečio šnipo Džonatano Džėjaus Polardo (Jonathan Jay Pollard) veiklą.

Rafaelis Eitanas gimė Palestinoje, Rusijos žydų šeimoje, tenai emigravusioje 1922 metais. Dar vaikystėje kartą su motina nuėjęs į kino teatrą žiūrėti trilerio apie šnipus, jaunasis R.Eitanas jai pasakė: „Aš noriu būti toks pat žvalgas, kaip Mata Hari!“

Būdamas vos 12 metų Eitanas įstojo į pogrindinės žydų armijos „Hagana“ gretas. Vėliau jis tarnavo diversiniame padalinyje „Palmach“. Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo (iki Izraelio valstybės susikūrimo 1948 metais) jis dalyvavo slaptose operacijose nelegaliai įvežant žydus pabėgėlius į Palestiną. Situaciją komplikavo tai, kad anglai, valdę ten pagal Tautų Lygos mandatą, kažkuriuo momentu beveik visiškai uždraudė žydų imigraciją.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: Rafaelis Eitanas – nacionalinis Izraelio didvyris“