Nuo kovo pradžios Jungtinės Karalystės vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) operacinėje vadavietėje Nortvude tarnybą pradėjo Lietuvos karininkas.

Tarnaudamas šioje vadavietėje jis  koordinuos JEF pajėgoms priskirtų Lietuvos karių pasirengimą pavestoms užduotims vykdyti ir, prireikus, dalyvavimą vykdant pajėgoms skirtas užduotis.

Continue reading „Lietuvos karininkas pradėjo tarnybą JK vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų vadavietėje Nortvude“