Vytauto Visocko nuotr.

Visuomenės veikėjas Valentinas Šapalas Kovo 11-ąją
Vinco Kudirkos paminklas jau atidengtas. Skulptorius Arūnas Sakalauskas ir dainininkas Danielius Sadauskas
Vilniaus miesto savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja, ilgametė lietuvių kalbos puoselėtoja Albina Šiupienienė
Su poetu Justinu Marcinkevičiumi 1955 m. Alytuje po susitikimo su moksleiviais
Senas guculas
Seimo narys Petras Gražulis
Seimo narys Gintaras Songaila
Režisierius Jonas Jurašas
Rašytojai Milda ir Vygandas Račkaičiai su kaimo poete Domicele Juodžiūnaite
Prof. habil.dr. Alfonsas Vaišvila
Politologas Vilius Bražėnas Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje
Poetas Justinas Marcinkevičius kalba XXVII knygos mėgėjų metraščio IV pristatyme
Petras Smuglevičiaus salėje pristatoma knyga Alma Mater Vilnensis Vilniaus universiteto istorijos bruožai
Petraičių šeima buvo populiari
Monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir knygos Tauta amžių kelyje autorius Marius Kundrotas
Mes jiems parodysim!.Prie Sporto rūmų 2009 m. rudenį
Malonu būti šalia poeto Justino Marcinkevičiaus
Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas ir visuomenės veikėjas Vladimiras Gražulis
Kurso draugai. Su gražuole Daiva
Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas
Keliautojai Algimantas Jucevičius ir Paulius Normantas
Kalba buvęs Alytaus gimnazijos mokinys prof. Vincas Lapinskas
Istorikas Sigitas Jegelevičius
Gydytoja ir rašytoja Filomena Taunytė Vilniaus knygų mugėje
Dzūkės Kaziuko mugėje
Dalia
Alytaus gimnazijai - 90. Kazio Klimavičiaus, vieno iš gimnazijos kūrėjų, portretas
Aktorė ir skaitovė Gražina Urbonaitė ir akademikas Antanas Buračas
Aktorius Ferdinandas Jakšys
Akad. Antanas Buračas ir filosofas Romualdas Ozolas
Visuomenės veikėjas Valentinas Šapalas Kovo 11-ąją Vinco Kudirkos paminklas jau atidengtas. Skulptorius Arūnas Sakalauskas ir dainininkas Danielius Sadauskas Vilniaus miesto savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja, ilgametė lietuvių kalbos puoselėtoja Albina Šiupienienė Su poetu Justinu Marcinkevičiumi 1955 m. Alytuje po susitikimo su moksleiviais Senas guculas Seimo narys Petras Gražulis Seimo narys Gintaras Songaila Režisierius Jonas Jurašas Rašytojai Milda ir Vygandas Račkaičiai su kaimo poete Domicele Juodžiūnaite Prof. habil.dr. Alfonsas Vaišvila Politologas Vilius Bražėnas Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje Poetas Justinas Marcinkevičius kalba XXVII knygos mėgėjų metraščio IV pristatyme Petras Smuglevičiaus salėje pristatoma knyga Alma Mater Vilnensis Vilniaus universiteto istorijos bruožai Petraičių šeima buvo populiari Monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir knygos Tauta amžių kelyje autorius Marius Kundrotas Mes jiems parodysim!.Prie Sporto rūmų 2009 m. rudenį Malonu būti šalia poeto Justino Marcinkevičiaus Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas ir visuomenės veikėjas Vladimiras Gražulis Kurso draugai. Su gražuole Daiva Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas Keliautojai Algimantas Jucevičius ir Paulius Normantas Kalba buvęs Alytaus gimnazijos mokinys prof. Vincas Lapinskas Istorikas Sigitas Jegelevičius Gydytoja ir rašytoja Filomena Taunytė Vilniaus knygų mugėje Dzūkės Kaziuko mugėje Dalia Alytaus gimnazijai - 90. Kazio Klimavičiaus, vieno iš gimnazijos kūrėjų, portretas Aktorė ir skaitovė Gražina Urbonaitė ir akademikas Antanas Buračas Aktorius Ferdinandas Jakšys Akad. Antanas Buračas ir filosofas Romualdas Ozolas
Visuomenės veikėjas Valentinas Šapalas Kovo 11-ąją

2010.04.05

Apie Lietuvai pagražinti draugijos renginius esu ne kartą rašęs. Nors tie rašiniai buvo iliustruoti kai kuriomis nuotraukomis, jų turiu žymiai daugiau: iš Veliuonos, Svėdasų, Utenos, Perlojos… Gražius žmones, gerus darbus norisi parodyti kuo plačiau, todėl pažeriu dar pluoštelį akimirkų, kurios primins praėjusią vasarą ir auksinį rudenį. Pradėkime nuo Vaižganto, kuris, „kaip tas evangelinis žibintas, visą gyvenimą degęs ir savo tautą į šviesą ir tiesą kvietęs. Kaip jis mokėjo mylėti visus žmones! Kitas moka mylėti tiktai savo parapiją, savo kaimą, savo šeimą. O jis mylėjo visą tautą ir įvairiausių pasaulėžiūrų asmenyse jis matė deimančiukų. Ar kas gražiai parašė, ar kas gražiai pasielgė, ar kas pasakė – Vaižgantas su didžiausiu entuziazmu viskuo domėjosi, viską girdėjo, viską matė, visiems grožį rodė“ (Stasys Šalkauskis).

Vytauto Visocko nuotr.

Svėdasų bažnyčios viduje
Svečiai ir Kunigiškių gyventojai muziejaus šventeje
Scenoje vyresniųjų klasių moksleivės
Scenoje Kriūkų mokyklos moksleiviai
Savanorio iš Kriūkų Kazio Germano 110-ųjų gimimo metinių proga kalba istorikas A. Vaičiūnas
Renginio organizatoriai po kultūros istorijos pamokos
Pasakoja muziejaus direktorius Vytautas Bagdonas
Mokyklos salė buvo pilnutėlė
LPD aktyvistai dalyvavo Tumo-Vaižganto muziejaus 20-metyje
Lietuviškai kalba K. Germano vaikaitis Vidas
Lietuva gražiausia pasaulyje, sakė iš Suginčių kilęs V. Bražėnas
Kur gražios merginos (šokėjos iš Panevėžio), ten ir fotografas Vytautas Ylevičius
Kalba LDP Utenos skyriaus pirmininkė D. Incirauskienė
Kalba LDP pirmininkas Juozas Dingelis
Jovarinės šventeje prie Vestuvių kalno
Jis dalyvavo J. Tumo-Vaižganto laidotuvėse
J. Tumo-Vaižganto gimtojo Malaišių kaimo gatvė
J. Tumo-Vaižganto gimimo vieta
Gėlės mokytojai
Giedamas himnas
Germanų giminė
Garbusis Vytautas Bražėnas klaseje, kur mokėsi Tumas-Vaižgantas
Dainuoja solistas Gediminas Pamakštys
Dainuoja ansamblis Sudeikių gaida
Dailininkas Klemensas Kupriūnas
Aktorius T. Vaisieta sulaukė plojimų
Aktorius T. Vaisieta
A. Vidžiūnas džiaugiasi, kad Vidas Germanas apie senelį pasakoja lietuviškai
Svėdasų bažnyčios viduje Svečiai ir Kunigiškių gyventojai muziejaus šventeje Scenoje vyresniųjų klasių moksleivės Scenoje Kriūkų mokyklos moksleiviai Savanorio iš Kriūkų Kazio Germano 110-ųjų gimimo metinių proga kalba istorikas A. Vaičiūnas Renginio organizatoriai po kultūros istorijos pamokos Pasakoja muziejaus direktorius Vytautas Bagdonas Mokyklos salė buvo pilnutėlė LPD aktyvistai dalyvavo Tumo-Vaižganto muziejaus 20-metyje Lietuviškai kalba K. Germano vaikaitis Vidas Lietuva gražiausia pasaulyje, sakė iš Suginčių kilęs V. Bražėnas Kur gražios merginos (šokėjos iš Panevėžio), ten ir fotografas Vytautas Ylevičius Kalba LDP Utenos skyriaus pirmininkė D. Incirauskienė Kalba LDP pirmininkas Juozas Dingelis Jovarinės šventeje prie Vestuvių kalno Jis dalyvavo J. Tumo-Vaižganto laidotuvėse J. Tumo-Vaižganto gimtojo Malaišių kaimo gatvė J. Tumo-Vaižganto gimimo vieta Gėlės mokytojai Giedamas himnas Germanų giminė Garbusis Vytautas Bražėnas klaseje, kur mokėsi Tumas-Vaižgantas Dainuoja solistas Gediminas Pamakštys Dainuoja ansamblis Sudeikių gaida Dailininkas Klemensas Kupriūnas Aktorius T. Vaisieta sulaukė plojimų Aktorius T. Vaisieta A. Vidžiūnas džiaugiasi, kad Vidas Germanas apie senelį pasakoja lietuviškai
Svėdasų bažnyčios viduje