§ 4. A. Dostojevskaja apie Levą Tolstojų

Skaitant Aimée Dostojevskajos memuarinę knygą apie savo tėvą, nejučiomis kyla mintis, jog autorė rusams nerodė šiltesnių simpatijų. Nenuneigdama didžiulių savo gimtosios šalies laimėjimų ir tautos perspektyvų, ji vis dėlto daugiau dėmesio skyrė tiems autoriams, kurių kilmė buvo mišri, arba nerusiška.

Taip „atsitiko“ pasakojant ne tik apie savo tėvą, bet ir užsimenant apie kitą genialų rusų rašytoją ir mąstytoją – Levą Tolstojų.

A. Dostojevskaja rašo, jog L. Tolstojaus šeimos pradininkas buvo Pabaltijyje gyvenęs vokiečių pirklys pavarde Dick (storas), kuris XVII a. persikėlęs gyventi į Rusiją. Čia jis savo pavardę „Storas“ perrašęs į jos rusišką atitikmenį – Tolstoj.

Continue reading „Romualdas Grigas: „Lietuvių tautos išlikimo drama“ (4)“

II skyrius. Trapūs, bet realūs siluetai

§ 1.  Žaibolaidinė mintis arba Anatolijaus Burbulio atvejis

[…] Žlugus Abiejų Tautų Respublikai, nunykus LDK turėtai aureolei, eiliniam rytų Lietuvos bajorui pasirinkimo mąstant apie valstybingumą nebeliko. Istorija taip patvarkė, kad nebuvo už ko laikytis, kam atstovauti. Kunigaikščiai, su visa savo didybe, seniai „ilsėjosi“ Dausose. Senoji Lietuva liko tik romantikų ir užkietėjusių konservatorių (pavojingesnių naujajai carinės Rusijos valdžiai) vizijose… O priėmus stačiatikybę ir gavus naują vardą, griežčiau negu „lotynų“ (katalikų) bažnyčioje, buvo reikalaujama užmiršti ir savo turėtą valstybę, ir savo tėvų bei protėvių kultūrą. Juolab, jeigu asmuo buvo dar ir atsikėlėlis į rusiškąsias žemes, jis privalėjo įsiteikti imperijai.

Continue reading „Romualdas Grigas: „Lietuvių tautos išlikimo drama“ (3)“

dovgirdas

Lenkijos radijo stotyje „Antyradio“ alkoholikams skirtą laidą vedantis lietuvių kilmės žurnalistas Kšyštofas Dovgirdas (liet. Daugirdas) save pristato gana neįprastai – jis save vadina alkoholiku. Tik tuomet prideda žodžius žurnalistas, vyras ir tėvas.

Žodis alkoholikas K. Dovgirdui yra esminis. Pasak žurnalisto, jei šį faktą kada nors pamirš, tuomet pamirš, kas jis yra iš tikrųjų. O tuomet jau labai greitai nebebus nei žurnalistu, nei tėvu, nei vyru.

Laida „Vakaro pokalbiai“ transliuojama sekmadienio vakarais. Tai, anot autoriaus, pats sunkiausias laikas alkoholikui. Juk kitą dieną reikia eiti į darbą, o jis net nežino, ar dar turi tą darbą. Jis net nežino, ką gero nuveikė per praėjusią savaitę.

Continue reading „Žurnalistas Kšyštofas Dovgirdas: „Kalbėti reikia taip, kaip statai namą – atsakingai““