punskas_nedave

Nuo rugsėjo 5 dienos Lenkijos Balstogės televizija nutraukė lietuviškų laidų(„Lietuviškos panoramos“) transliavimą. Protestuodami prieš tokį sprendimą Lenkijos lietuviai, rugpjūčio 18 dieną išsiuntė raštą Lenkijos radiofonijos ir televizijos tarybos pirmininkui Janui Dvorakui (Jan Dworak).

Raštą pasirašiusieji Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Gasperavičiūtė, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos valdybos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė prašo Jano Dvorako nepritarti Balstogės televizijos sprendimui diskriminuojančiam lietuvių bendruomenės interesus ir laužančiam pagrindines Lenkijos Radiofonijos ir televizijos įstatymo nuostatas.  Prašoma imtis „atitinkamų veiksmų, kad lietuvių tautinė mažuma Lenkijos televizijoje turėtų laidas gimtąja kalba, ne trumpesnes negu iki šiol bei prieinamas visiems bendruomenės nariams.”

Continue reading „Lenkijos valdžia nutraukė lietuviškų laidų transliaciją“