Lenkijos valdžia nutraukė lietuviškų laidų transliaciją


Nuo rugsėjo 5 dienos Lenkijos Balstogės televizija nutraukė lietuviškų laidų(„Lietuviškos panoramos“) transliavimą. Protestuodami prieš tokį sprendimą Lenkijos lietuviai, rugpjūčio 18 dieną išsiuntė raštą Lenkijos radiofonijos ir televizijos tarybos pirmininkui Janui Dvorakui (Jan Dworak).

Raštą pasirašiusieji Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Gasperavičiūtė, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos valdybos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė prašo Jano Dvorako nepritarti Balstogės televizijos sprendimui diskriminuojančiam lietuvių bendruomenės interesus ir laužančiam pagrindines Lenkijos Radiofonijos ir televizijos įstatymo nuostatas.  Prašoma imtis „atitinkamų veiksmų, kad lietuvių tautinė mažuma Lenkijos televizijoje turėtų laidas gimtąja kalba, ne trumpesnes negu iki šiol bei prieinamas visiems bendruomenės nariams.”

Skelbiame visą Lenkijos lietuvių raštą: „Lenkijos lietuvių bendruomenė gavo informaciją, kad nuo š. m. rugsėjo 5 dienos bus panaikinta lietuviška televizijos laida „Lietuvių panorama”, kurią iki šiol transliavo Balstogės regioninė televizija. Tai vienintelė 7 minučių televizijos laida lietuvių kalba.

Lietuvių tautinė mažuma absoliučiai nesutinka su šiuo sprendimu. Kreipiamės į Jus, gerb. Pirmininke, klausdami, kaip bus įgyvendinamas 1992 m. gruodžio 29 d. radiofonijos ir televizijos įstatymo 4 skyriaus 21 straipsnio 1 a pastraipos 8 a punkto įrašas: „Visuomeninės radiofonijos ir televizijos uždavinys, vykdant misiją, apie kurią kalbama 1 pastraipoje, yra ypač: atsižvelgti į tautinių ir etninių mažumų bei bendruomenių, vartojančių regioninę kalbą, poreikius, tarp kitko, transliuoti informacines laidas tautinių ir etninių mažumų bei regioninėmis kalbomis”?

Viliamės, kad Balstogės televizijos vadovybės priimtas sprendimas bus pakeistas ir lietuvių tautinė mažuma turės visuomeninėje televizijoje laidas gimtąja kalba. Dabartinė padėtis yra gėdinga ir dėl to, kad nuo š. m. sausio 3 dienos „Lietuvių panorama” iš Lenkijos televizijos antrosios programos skirtinės dažnių juostos buvo perkelta į Balstogės regioninę televiziją. O šios televizijos transliavimo ruožas neapima teritorijos, kurioje gyvena dauguma lietuvių tautinės mažumos atstovų.

Tuomet protestavome prieš tokį sprendimą, bet mūsų paprašyta būti pakantiems, kadangi artimiausioje ateityje planuojama įvesti skaitmeninę televiziją, tad problema bus išspręsta. Šiuo metu tuo, jog lietuvių mažumos laida buvo perkelta į regioninę televiziją, argumentuojamas sprendimas laidą panaikinti! Jaučiamės apgauti.

Neramina mus taip pat atmosfera, kuri jau ilgesnį laiką kuriama visuomeninėje žiniasklaidoje kalbant apie lenkų mažumos Lietuvoje teises ir padėtį. Ši tema pastaruoju metu yra labai gyva. Tuo tarpu, kaip matome, tautinių mažumų Lenkijoje, ypač lietuvių mažumos, tema visuomeninėje žiniasklaidoje gvildenama retai, o nuo š. m. rugsėjo Lenkijos lietuviai visiškai netenka galimybės turėti savo televizijos laidas.

Todėl kyla klausimas, ar įgyvendinus tokį sprendimą nebus absoliučiai paneigti demokratija ir pliuralizmas Lenkijos televizijoje? Ar mes, Lenkijos lietuviai, netampame įkaitais savoje valstybėje?

Gerbiamas Pirmininke, viliamės, kad neparemsite Balstogės televizijos sprendimo, akivaizdžiai diskriminuojančio mūsų bendruomenę, laužančio pagrindinius Radiofonijos ir televizijos įstatymo nuostatus, bei imsitės atitinkamų veiksmų, kad lietuvių tautinė mažuma Lenkijos televizijoje turėtų laidas gimtąja kalba, ne trumpesnes negu iki šiol bei prieinamas visiems bendruomenės nariams.”

www.punskas.pl, www.alkas.lt

2011.09.07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *