israel_flag

Prieš paskelbdamas šiuos pamąstymus ilgokai svarsčiau, kaip vis dėlto tiksliau derėtų tekstą pavadinti. Atvirai kalbant, taip ir neapsisprendžiau. Neturiu griežtos nuomonės.

Palikau pavadinimą “nedėkingieji žydai”. Nors galbūt šį rašinį tiksliau būtų vadinti “principingieji žydai”. Žodžiu, skaitytojai tegul patys sprendžia, kuris pavadinimas jiems atrodo tikslesnis.

Juolab kad 1946-aisiais prasidėjusi teisminė kova dėl dviejų žydų berniukų likimo – sudėtinga, paini. Vienareikšmiškai apibendrinti ją – tikrai keblu.

Continue reading „Nedėkingieji (o gal – principingieji?) žydai“

mazuma_1

Prof. Alvydas Butkus. Jeigu bet kuri sutartis sudaroma avansu, arba atsižvelgiant į tuometinę situaciją, jeigu tokia sutartis ima veikti prieš valstybę, ima ją skaldyti, tai reikia keisti sutartį, koreguoti įstatymą, o ne pačią valstybę skelti. Dabartinė situacija yra kiek kitokia negu tada buvo, pasirašant sutartį. Į tai reikia atsižvelgti. Prioritetas yra valstybė, o ne kokia nors tautinė mažuma arba dauguma. Pateiksiu tezes. Lietuvoje yra beveik 1412 mokyklų. Iš jų mokyklų su rusų, lenkų, baltarusių dėstomąja kalba – 96. Tarp jų rusų dėstomąja kalba – 33, lenkų – 62, baltarusių – 1. Mišrių mokyklų: lietuvių – rusų, lietuvių – lenkų, rusų – lenkų, lietuvių, rusų ir lenkų – iš viso 54. Lietuviai Lietuvoje sudaro 83 proc. gyventojų, tačiau mokinių, lankančių lietuviškas mokyklas – 92,8 proc. Mokinių, kurie lanko kitas mokyklas – 7,2 proc., iš jų rusų mokyklas lanko 4 proc. Rusų Lietuvoje yra beveik 5 proc. Lenkų mokyklas lanko 3,2 proc Lietuvos mokinių. Lenkų Lietuvoje – 6 proc., 201 000, šių metų duomenimis.

Continue reading „Į tautinių mažumų problemą žiūrima kaip į karštą bulvę ( 2 )“

kremlius_kremlius_kremlius

Prieš keletą mėnesių, o konkrečiai – Kovo 11-ąją, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dieną, pasigedome rusų tautinės mažumos atstovų dalyvavimo oficialiuose valstybės renginiuose. Dauguma Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų iškilmingai žygiavo Vilniaus Gedimino prospektu, tokiu savo elgesiu bent simboliškai pagerbdamos svarbiausią ir reikšmingiausią mūsų tautos šventę. Pavyzdžiui, Kovo 11-ąją Vilniaus gatvėmis žygiavo latviai, estai, žydai, graikai, armėnai, čečėnai, azerbaidžaniečiai, ukrainiečiai, baltarusiai… O štai rusų organizacijų atstovų ir jų vėliavos Gedimino prospekte tądien nematėme. Šis Lietuvos rusakalbių akibrokštas anuomet nebuvo bent kiek griežčiau įvertintas. Suprask, tai – tik atsitiktinumas ar tiesiog techninis – buitinis nesusipratimas. Girdi, įžvelgti čia Kremliaus intrigų ar nepagarbos Lietuvos valstybingumui nederėtų.

Continue reading „Antilietuviški antausiai ir akibrokštai“

arbaletas

Kiekviena pasaulio žvalgyba svajoja, kad visuomenė kuo mažiau žinotų apie jos veiklą. Ypač apie abejotinos reputacijos žingsnius. Žvalgybų vadovai trokšta absoliutaus slaptumo.

Nepaisant titaniškų pastangų viską slėpti žvalgybos vos ne kiekvieną savaitę tai šen, tai ten įsipainioja į didesnius ar mažesnius skandalus. Tik vieniems tie skandalai – džiaugsmingi, kitiems – gėdingi.

Štai Amerikai pastarosios savaitės buvo sėkmingos. JAV Centrinė žvalgybos valdyba CŽV, padedama kolegų iš kitų panašaus pobūdžio amerikietiškų struktūrų, demaskavo keliolika asmenų, kurie, prisidengdami Amerikos patriotų kaukėmis, iš tiesų planavo tarnauti Maskvos interesams. O atstovams iš Rusijos FSB struktūrų pastarosios savaitės – vieni nemalonumai. Ir ne vien dėl paskutinio susimovimo Amerikoje.

Continue reading „Saugumiečiai, iš arbaletų šaudantys į valkataujančias kates“

kitaicai_2

Dar prieš keletą metų pagrindinė Lietuvos slaptoji tarnyba VSD itin rimtai ruošėsi kovai su terorizmu ir jau buvo pasiekusi rimtų, apčiuopiamų rezultatų. Tačiau nūnai ši tauri VSD misija sužlugdyta. Ją sugriovė mūsų politikai, neįžvelgiantys terorizmo keliamų pavojų, bei mūsų žiniasklaida, atkakliai tęsianti atakas prieš VSD. Maždaug taip viename iš paskutiniųjų savo komentarų “Lietuvos ryte” tvirtina buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus. Sunku ginčytis su buvusiu ilgamečiu VSD vadovu, kurį žurnalistas Virginijus Savukynas vienoje televizijos laidoje pakrikštijo “labiausiai informuotu žmogumi Lietuvoje”. Ir vis dėlto norėčiau nusistebėti: ar, analizuodamas terorizmo keliamas grėsmes, mūsų saugumas tikrai jau toks bejėgis, bedantis, pasyvus?

Continue reading „Kada pradėsime bijoti kinų“

bolseviki_2

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК БЫВШЕГО КОНСУЛА ЛИТВЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ    ВИНЦАСА КРЕВЕ ОБ АПРЕЛЬСКОМ    ПЕРЕВОРОТЕ    В     БАКУ

В этом месяце отмечается скорбная 90-летняя годовщина трагических событий в Баку, когда 28 апреля 1920 года XI красная армия большевистской России, с участием армянских дашнакских формирований во главе с Анастасом Микояном (1895-1978) совершила военную агрессию против независимого Азербайджанского государства. В результате этой заранее подготовленной военной интервенции был свергнут Парламент и законное национальное правительство Азербайджана, была оккупирована вся территория Республики. Тогда азербайджанскому народу на штыках была привезена большевистская власть – «ревкомы», «народные комиссары» и «военные трибуналы».

Continue reading „ВИНЦАС КРЕВЕ ОБ АПРЕЛЬСКОМ ПЕРЕВОРОТЕ В БАКУ“

kreve_1

1.     Дела, не слова

Нашими соседями, и к тому же самыми могучими, сегодня являются русские – большевики[1]. Чтобы мы знали, как вести себя с ними, надо хорошо-хорошо познать их, и познать не по словам, не по речам, а только по их делам.  Мы нынче находимся в таком положении, в каком некогда находились закавказские республики. Чтобы понять, что представляют собой большевики, какова их тактика, каковы поступки, чего ждать от них, добра или зла, – не мешает в некоторой мере ознакомиться с их поведением в Закавказье.

Continue reading „БОЛЬШЕВИКИ“

kreve_1

1.Sözlərilə  yox,  əməllərilə  tanımaq  lazımdır.

Bu gün bizim qonşumuz, özü də ən güclü qonşumuz, bolşevik Rusiyasıdır. Bolşeviklərlə necə rəftar etməyi bilmək üçün, öncə onları yaxşı-yaxşı tanımaq lazımdır, özü də danışıqlar apardıqları zaman dedikləri sözlərə görə yox, yalnız gördüyü işlərinə, əməllərinə baxıb tanımaq lazımdır.

Bu gün biz elə bir vəziyyətdəyik ki, bir zaman bundan əvvəl Zaqafqaziya respublikaları da elə buna oxşar vəziyyətdə idilər. Bolşevikləri tanımaq, taktika və hərəkətlərini bilmək, onlardan yaxşı-pis nə gözləmək olarsa, eləcə də onları başa düşmək üçün, bolşeviklərin  Zaqafqaziyada törətdikləri əməllərlə azdan-çoxdan tanış olmaq faydalı olardı.

Continue reading „BOLŞEVİKLƏR“

Gintaras_originalas

Интервью Bakililar.AZ с литовским журналистом, владельцем портала Slaptai.lt Гинтарасом Висоцкасом.

– Господин Г.Висоцкас, Ваши литовские коллеги – историк-этнограф, консультант председателя комитета по экономике Сейма Литвы Имантас Мельянас и редактор общественно-политической газеты «Звезда Лаздияй» Ричардас Лапайтис, будучи в Азербайджане, поделились своими воспоминаниями о самой кровавой трагедии карабахского конфликта – Ходжалинском геноциде. В частности, Ричардас Лапайтис – очевидец Ходжалинской трагедии, заснявший на видеокамеру расправу армян над азербайджанским врачом Гюльтекин Аскеровой, рассказал о чудовищных преступлениях армян в отношении мирных азербайджанцев. Однако, несмотря на фото-видеохронику Ходжалинского геноцида, архивные материалы, свидетельские показания, армяне пытаются извратить действительность, представив себя жертвами. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу?

Continue reading „Г.Висоцкас: России выгодно держать в напряжении Азербайджан и Армению“

video_cip

Lietuva puikiai žino, kas dėjosi Vilniuje gūdžią 1991-ųjų sausio 13-ąją. Kad tuometinis Kremlius, padedamas sovietinių karinių pajėgų, bandė jėga nuversti nepriklausomybės siekiančią Lietuvos valdžią, – žino ir Vakarai. Bet mes beveik nieko nežinome, kas dėjosi Azerbaidžano sostinėje 1990-ųjų sausio 20-ąją. Tądien ir nepriklausomybės siekiantį Azerbaidžaną norėta parklupdyti ant kelių. Tuometinis Sovietų Sąjungos vadovas Michailas Gorbačiovas davė įsakymą karinėms SSRS pajėgoms, remiamoms vidaus reikalų ministerijos bei KGB dalinių, įsiveržti į Baku. Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininko Mahiro Gamzajevo teigimu, ankstų 1990-ųjų sausio 20-osios rytą į Baku įžengė apie 20 tūkst. sovietų kariškių. Jie pirmiausiai užėmė Azerbaidžano valstybinę televiziją ir tuo pačiu respubliką paliko informacinėje blokadoje. O po to, padedami jau iš anksčiau Azerbaidžane dislokuotų sovietinių armijos dalinių, ėmė žudyti taikius šios šalies žmones.

Continue reading „Tragiškiems Baku įvykiams – 20“

rauf_foto_tvarkinga_maza

Читатели портала общественного мнения Slaptai.lt, безусловно, заметили, что в последнее время мы особенно большое внимание уделяем азербайджанской тематике. Всесторонне рассматриваем отношения между Азербайджаном и Арменией, Турцией, Россией, проводим анализ истинных причин войны за Нагорный Карабах, вникаем в проблемы азербайджанцев, проживающих в Литве и других балтийских странах.

Сегодня мы предлагаем еще одну публикацию, связанную с Азербайджаном. Это – эксклюзивное интервью видного азербайджанского политического обозревателя Рауфа Оруджева, данное нашему порталу.

Continue reading „Литва глазами известного азербаиджанского журналиста Рауфа ОРУДЖЕВА“