Sausio 25 d. Lietuvos Vyriausybė pritarė nutarimui „Dėl nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano“ patvirtinimo. Šį planą parengė Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamentas. 

Parengtu Nacionaliniu kibernetinių incidentų valdymo planu siekiama sukurti nacionalinę kibernetinio saugumo incidentų valdymo sistemą, nustatyti kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių institucijų ir kitų institucijų, valdančių ir tvarkančių valstybės informacinius išteklius veiksmus, siekiant suvaldyti kibernetinius incidentus.

Continue reading „Parengtas Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas“