Keičiasi NATO energetinio saugumo kompetencijos centro vadovas – antradienį šiame centre Vilniuje rengiama oficiali centro direktoriaus pasikeitimo ceremonija. Nuo 2014 metų rugpjūčio centrui vadovavusį pulkininką Gintautą Bagdoną pakeis jau centrui nuo įkūrimo pradžios 2012 m. liepą vadovavęs pulkininkas Romualdas Petkevičius.

Ceremonijos metu pasikeis ir centro direktoriaus pavaduotojas – Prancūzijos kariuomenės karininkas pulkininkas leitenantas Pascalis Fernandezas keičia Prancūzijos kariuomenės atstovą pulkininką Jeaną Marką Bouilletą.

Ceremonijoje dalyvaus krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius, NATO energetinio saugumo kompetencijos centre tarnaujančių šalių atstovai, NATO šalių ambasadoriai, gynybos atašė, kiti svečiai.

Vadovavimą NATO energetinio saugumo kompetencijos centrui baigęs pulkininkas G. Bagdonas išvyksta į tarnybą Gruzijoje, kur eis sąveikos karininko pareigas NATO ryšių biuro grupėje Tbilisyje.

Pulkininkas R. Petkevičius iki paskyrimo į NATO energetinio saugumo kompetencijų centro direktoriaus pareigas ėjo nacionalinio sąveikos atstovo transformacijai pareigas NATO vyriausiojoje sąjungininkų pajėgų vadavietėje Norfolke, JAV.

Per savo karjerą krašto apsaugos sistemoje be vadovavimo NATO energetinio saugumo kompetencijos centrui 2012-2014 m., R. Petkevičius taip pat yra vadovavęs Krašto apsaugos ministerijos Ginkluotės ir valdymo sistemų departamentui, tarnavo Vyriausiojoje jungtinių pajėgų Europoje vadavietėje, yra ėjęs Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadai pareigas.

Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo nuo Karinių oro pajėgų. R. Petkevičius yra įvertintas Karininko kryžiumi ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, JAV ordinu „Už nuopelnus“, krašto apsaugos sistemos medaliu „Už nuopelnus“, įstojimo į NATO medaliu.

Šiuo metu NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre Vilniuje dirba ekspertai iš vienuolikos šalių – Estijos, Prancūzijos, Gruzijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Čekijos ir Suomijos. Artimiausiu metu planuoja prisijungti Ukraina.

Vilniuje veikiantis NATO centras įkurtas 2012 metų liepą šalims steigėjoms NATO Transformacijos vadavietėje Norfolke (JAV) pasirašius steigimo dokumentus. 2012 metų spalį, atlikus akreditacijos procedūras, Šiaurės Atlanto Taryba centrui suteikė tarptautinės karinės organizacijos statusą.

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras analizuoja karinio energetinio efektyvumo ir saugumo bei kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos aspektus. Centro darbuotojai teikia rekomendacijas ir siūlymus dėl operacinio energetinio saugumo, alternatyvių energijos šaltinių pritaikymo karyboje ir gamtai draugiškų ir efektyvių karinių pajėgumų plėtros, organizuoja mokymus ir pratybas.

Šiuo metu centras organizuoja konferenciją-parodą „Inovatyvūs energetiniai sprendimai taikomi karyboje“, kuri lapkričio 14-16 dienomis vyks „Litexpo“ rūmuose.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.08.14; 05:57

Ketvirtadienį vykusiame NATO energetinio saugumo kompetencijos centro valdymo komiteto posėdyje pirmą kartą dalyvavo JAV ir Vokietijos, liepos mėnesį prisijungusių prie Vilniuje veikiančio kompetencijos centro, atstovai.

Posėdžiui pirmininkavo užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius.

Posėdžio metu buvo aptarti svarbiausi 2017 metais įgyvendinti darbai bei pagrindinės veiklos kryptys 2018 metams.

Prieš penkerius metus akredituoto NATO centro tikslas – stiprinti ypatingos svarbos energetinės infrastruktūros apsaugą ir energetinį efektyvumą karyboje bei skleisti žinias apie energetikos vystymosi pasekmes tarptautiniam saugumui.

NATO energetinio saugumo kompetencijos centro narėmis jau tapo devynios NATO valstybės narės ir viena NATO partnerė.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.11.18; 00:01

Vokietijos ir JAV vėliavos. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centrui Lietuvoje minint 5-ąsias įkūrimo metines, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos teritorijoje iškilmingai pakeltos naujų šalių narių – JAV ir Vokietijos – vėliavos.

„JAV ir Vokietijos prisijungimas neabejotinai padidins centro pajėgumą ir suteiks galimybę dar veiksmingiau reaguoti į energetinio saugumo iššūkius. Akivaizdu, kad tuometinio NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogo Rasmuseno (Anders Fog Rasmussen) pareiškimas centro inauguracijos metu apie tai, kad Vilniuje įsikūręs NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras įsteigtas tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje, yra svarbus ir šiandien“, – akcentavo užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius.

Lietuva drauge su kitomis centro narėmis ir toliau rengs mokymus bei pratybas energetinio saugumo srityje, stiprins ypatingos svarbos energetinės infrastruktūros apsaugą ir energijos vartojimo efektyvumą, o pagausėjusi NATO centro komanda Vilniuje užtikrins aukštą ekspertizės, skirtos Aljanso ir sąjungininkių poreikiams energetinio saugumo srityje tenkinti, lygį.

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre, prisijungus JAV ir Vokietijai, jau dirba 10 NATO ir partnerių šalių ekspertai. Anksčiau Energetinio saugumo kompetencijos centro veikloje dalyvauti savo atstovus yra delegavusios Estija, Prancūzija, Gruzija, Italija, Latvija, Lietuva, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

NATO energetinio saugumo kompetencijos centras – tai tarptautinė NATO karinė organizacija, siekianti užtikrinti energetinį saugumą, efektyvesnį išteklių panaudojimą bei naujųjų energetinių technologijų taikymą įvairiose kariuomenės srityse.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.10.11; 00:20