japonu_kariskiai_1

Nisej – japonų kilmės amerikiečiai (emigrantų vaikai, jau gimę Jungtinėse Amerikos Valstijose ir automatiškai gavę JAV pilietybę).

Per antrąjį pasaulinį karą daugiau kaip 6000 nisejų – kariškių buvo pasiųsti į Ramiojo vandenyno karinių veiksmų teatro Amerikos karinius štabus ir žvalgybos padalinius vertėjais (kiti – ir jų buvo nemažai – tarnavo karinėse dalyse Europoje). Nuo 1941 metų pavasario, kai JAV dar nebuvo įsitraukusi į karą, kažkiek japonų kilmės amerikiečių, tarnavusių ginkluotosiose pajėgose, buvo pasiųsti į japonų kalbos kursus. Daugelis nisejų – kariškių, nepaisant savo kilmės, blogai mokėjo savo protėvių kalbą.

Continue reading „“Praėjęs specialųjį parengimą pas kontržvalgybininkus iš FTB”“