“Praėjęs specialųjį parengimą pas kontržvalgybininkus iš FTB”


Nisej – japonų kilmės amerikiečiai (emigrantų vaikai, jau gimę Jungtinėse Amerikos Valstijose ir automatiškai gavę JAV pilietybę).

Per antrąjį pasaulinį karą daugiau kaip 6000 nisejų – kariškių buvo pasiųsti į Ramiojo vandenyno karinių veiksmų teatro Amerikos karinius štabus ir žvalgybos padalinius vertėjais (kiti – ir jų buvo nemažai – tarnavo karinėse dalyse Europoje). Nuo 1941 metų pavasario, kai JAV dar nebuvo įsitraukusi į karą, kažkiek japonų kilmės amerikiečių, tarnavusių ginkluotosiose pajėgose, buvo pasiųsti į japonų kalbos kursus. Daugelis nisejų – kariškių, nepaisant savo kilmės, blogai mokėjo savo protėvių kalbą.

Iš pradžių kalbos jie mokėsi San Francisko forte Kalifornijos valstijoje. Tas mokymo centras užsidarė 1942 metais, kai visi japonų kilmės amerikiečiai buvo prievarti evakuotis (internuoti) iš Vakarų pakrantės. Rengimo centras persikėlė į Kemp Sevidžą, o 1944 metų rugpjūtį – į Snelingo fortą (abu šalia Mineapolio Minesotos valstijoje). Mokymo programa buvo numatyta šešiems mėnesiams. Pirmoji 45-ių žmonių laida išėjo 1942 metų gegužę (kai kurie nisejai – kariškiai lankė dar ir metinius kalbos kursus Mičigano universitete).

1942 metų vasario 19 dieną prezidentas Ruzveltas pasirašė įsaką internuoti ir iš Vakarų pakrantės beveik 120 000 vyrų moterų ir vaikų, turinčių japoniškas šaknis. Apie du trečdaliai buvo JAV piliečiai (nisejai), o daugiau kaip ketvirtadalis – vaikai iki 15 metų. Netrukus nisejams buvo leista stoti į JAV armiją (iš viso antrojo pasaulinio karo metais ginkluotosiose pajėgose tarnavo daugiau kaip 17 000 japonų kilmės amerikiečių).

Dauguma jų užsirašė į kovines dalis, dalyvavusias kariniuose veiksmuose Europoje. O daugiau kaip 6000 žmonių, po specialaus kalbinio parengimo, tarnavo Ramiojo vandenyno karinių veiksmų teatre ir Ramiojo vandenyno pietvakarinėje dalyje (nedidelė grupė buvo pasiųsta į Kinijos–Birmos–Indijos rajoną).

Beveik visi buvo eiliniai ir tik nedaugeliui teko laimė išsitarnauti iki puskarininkio laipsnio. Dauguma nisejų – kareivių buvo priskirti sausumos kariuomenei, bet reguliariai būdavo komandiruojami į KJP ir Jūrų pėstininkų korpuso žvalgybinius padalinius dalyvauti žvalgybinėse operacijose.

Be nisejų japonų kalbos kursuose buvo parengta apie 700 ne japonų kilmės amerikiečių, KJP bevelijo imti tik juos.

Daugumos nisejų – kariškių pareigos buvo dirbti su priešo trofėjiniais dokumentais ir dalyvauti kariškių tardyme kaip vertėjams. Keletas žmonių buvo įtraukti į armijos kontržvalgybos organus. Ir dar mažiau jų buvo susiję su priešo medžiagų dešifravimu grandiozinėse operacijose „Magic“ ir „Ultra“. Kitus išmesdavo su parašiutais į Japonijos kariuomenės užnugarį kartu su diversinėmis grupėmis (jie būdavo nepakeičiami pagalbininkai vertinant padėtį).

Meistras seržantas Ričardas M. Sakakida buvo vienas iš 15-os japonų kilmės amerikiečių, 1941 metais praėjęs specialųjį parengimą pas kontržvalgybininkus iš FTB. R.M.Sakakida buvo pasiųstas į Manilą, kur turėjo apsimesti vengiančiu šaukimo į karinę tarnybą prekybinio laivyno jūreiviu, simpatizuojančiu japonams. Dangstydamasis šia „legenda“, jis rinko žinias apie Filipinų firmas, bendradarbiaujančias su japonais.

Kai 1941 metų gruodį Amerika įsitraukė į karą, jis tapo kariniu vertėju. 1942 metų gegužės 6 dieną Amerikos kariuomenė Filipinuose kapituliavo, ir R.M.Sakakida pakliuvo į japonų nelaisvę. Per tardymus kankinamas jis atkakliai tvirtino, kad tarnavo Amerikos armijoje prieš savo valią. Pagaliau juo patikėjo ir 1943 metų vasario 11 dieną jį išleido į laisvę. R.M.Sakakida vėl tapo kariniu vertėju, tik šį kartą jau Japonijos armijoje.

Po kurio laiko jis padėjo surengti masinį pabėgimą amerikiečiams kariškiams. Jis turėjo galimybę pasitraukti pas filipiniečius partizanus, bet jis to nedarė ir vėl apsivilko Amerikos karinę uniformą tik 1945 metų rugsėjo 25 dieną. Po karo R.M.Sakakida perėjo iš armijos į ką tik įsteigtas karines oro pajėgas, o 1975 metais išėjo į atsargą, turėdamas papulkininkio laipsnį.

Sąvoka „nisej“ išvertus iš japonų kalbos reiškia „antroji karta“.

Nuotraukoje: japonų kariai Antrojo pasaulinio karo metais.

2012.09.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *