Argentinoje protestuoja policijos pareigūnai, reikalaudami didesnių atlyginimų. EPA-ELTA nuotr.

Argentinoje šimtai policijos pareigūnų trečiadienį rengė protestus, kurių metu reikalavo didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida.
 
Pareigūnai būriavosi Buenos Airių provincijoje esančiuose La Matanzos, La Platos ir Lanuso miestuose, pranešė dienraštis „La Nacion“.
 
Mėnesinis policijos pareigūno atlyginimas provincijoje siekia 30 tūkst. pesų (340 eurų), o sostinėje Buenos Airėse dirbantys pareigūnai uždirba dvigubai daugiau. Daugumai pareigūnų, kad sudurtų galą su galu, tenka dirbti viršvalandžius.
 
Protestuojantys policijos pareigūnai taip pat reikalauja teisės įkurti profsąjungą.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.09.09; 20:11

Demonstrantai Meksiko gatvėse reikalavo teisingumo įtariamų seksualinių nusikaltimų aukoms. EPA-ELTA nuotr.
Vėlų penktadienio vakarą Meksikos sostinėje kilo riaušės, kai protestuoti dėl smurto prieš moteris į gatves išėjo šimtai miesto gyventojų.
 
Demonstracijos kilo po to, kai per pastarąsias dvi savaites dvi paauglės pranešė buvusios išprievartautos Meksikos miesto policijos pareigūnų.
 
Rugpjūčio 3-iosios vakarą 17-metę meksikietę, jai keliaujant namo, esą išprievartavo keli policininkai. Kito įvykio metu esą policijos pareigūnas muziejuje išprievartavo kitą 16-metę paauglę. Muziejuje mergina atliko praktiką.
 
Meksiko merė Claudia Sheinbaum pranešė, kad nuo pareigų nušalinti šeši policijos pareigūnai.
 
Riaušių metu keliose skirtingose vietose kilo gaisrai. Nuo liepsnų nukentėjo policijos nuovada ir Meksikos nepriklausomybės paminklas. Kaukėmis prisidengusios moterys sunaikino autobusų stotelę ir apgadino kelis policijos automobilius.
 
Sužeista 17 žmonių, tarp kurių – 14 policininkų ir žurnalistai.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.08.18; 07:00

Klaipėdos apygardos teisme nuosprendį dėl kyšio priėmimo išgirdo dar trys policijos pareigūnai ir vienas jį davęs asmuo. Visiems jiems skirtos baudos beveik šimteriopai didesnės už priimtą ar duotą kyšio sumą.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio vyresnysis patrulis V. Č., jo kolega V. J. ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio vyriausiasis patrulis L. L. baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti dėl 2014 m. vasario ir kovo mėnesiais įvykdytų nusikalstamų veikų.

Continue reading „Noras praturtėti policijos pareigūnams kainuos brangiai“

venckiene_neringa

„Drą­sos ke­lio“ po­li­ti­nės par­ti­jos rin­ki­mų šta­bą pri­bloš­kė Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Jus­ti­no Pup­kos pra­šy­mas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir ki­taip su­var­žy­ti lais­vę Ne­rin­gai Venc­kie­nei bei Aud­ro­nei Sku­čie­nei, ku­rios įre­gist­ruo­tos kan­di­da­tė­mis į Sei­mo na­rius.

Par­ti­jos pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma: „Ži­nant, kaip van­giai Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ti­ria sun­kiau­sius nu­si­kal­ti­mus, me­tų me­tus vil­ki­na pa­teik­ti tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus net re­zo­nan­si­nė­se by­lo­se, dar la­biau pri­bloš­kia pro­ku­ro­rų uo­lu­mas ir sku­ba: tik rug­sė­jo 14 die­ną kan­di­da­tams su­teik­ta tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė, o jau rug­sė­jo 18 die­ną pa­rei­ka­lau­ta ją pa­nai­kin­ti.

Continue reading „„Drąsos kelias“: prokuratūra ir teismai paverčiami politinės kovos įrankiais“