Kastytis Stalioraitis. Slaptai.lt nuotr.

Neseniai rašiau, kad pastaruoju metu daugėja idėjų, kaip būtų galima reformuoti Seimo rinkimų sistemą, kad ji labiau atlieptų visos Lietuvos rinkėjų interesus. https://slaptai.lt/kastytis-stalioraitis-misri-rinkimu-sistema-postsovietineje-erdveje-paranki-buvusiai-nomenklaturai/?

Viena iš tokių – mišrią rinkimų sistemą pakeisti vien tik proporcine. Ne kartą prieš tai ši idėja skambėjo ir Seime.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas taip pat teigia, kad Lietuvai labiau tiktų proporcinė rinkimų sistema.

Visa bėda, kad visuose seimuose nebūtų atsiradę daugumos balsų pakeisti Seimo rinkimų įstatymą (Konstitucijos tam reikalui keisti, kiek suprantu – nereikia), nes visuose seimuose buvo pakankamai stipri brazauskinė grupuotė ir prie jos atvirai ar slapta besišliejančios Seimo frakcijos, kurioms buvo paranki ši mišri rinkimų sistema. Jos dėka beveik pusę parlamentarų sudarydavo (ir dabar sudaro) apygardose išrinkti iš sovietijos ir brazauskinės privatizacijos atėjusio verslo atstovai, vietiniai „geradariai“, neretai savo verslu ar kitokiais reikalais susiję su Rusija.

Vienintėlė išeitis – bent kartą išsirinkti padorų Seimą, kuris ryžtųsi reformuoti Seimo, galima sakyti, Lietuvos šeimininko, rinkimų sistemą.

Atrodo, tinkamas momentas atėjo. Jau ir kairėje, ir dešinėje girdime be stiprintuvų pagalbos, kad dabartinė Seimo valdančioji dauguma, Lietuvos šeimininkė, – toliau jau kelias į niekur.

Mano nuomone, yra išeitis. Reikia referendumo Konstitucijos 58 straipsniui papildyti.

“58 straipsnis

Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma.

Rinkimų apylinkė. Slaptai.lt nuotr.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:

1) jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės nepritarė Vyriausybės programai;

2) Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe.

Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, jeigu iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai, taip pat jeigu po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėnesiai.

Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento akte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų priėmimo.”

Nors Konstitucijos 9 straipsnis nurodo, kad „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“, pirmalaikiai Seimo rinkimai prie tokių nepriskiriami.

Akivaizdu, kad tik ypatingais formaliais procedūriniais atvejais, anaiptol nesusijusiais su akivaizdžiomis grėsmėmis Lietuvos saugumui bendrąja prasme, galimi priešlaikiniai Seimo rinkimai.

Sunkiai aš bent įsivaizduoju situaciją, kai 3/5 Seimo narių su jų atlyginimais Seime, pagal kuriuos jiems vėliau bus skaičiuojamas pensijų dydis, imtų ir pasileistų.

O dabar įsivaizduokime situaciją, kai mūsų Prezidentu rinkėjai, to nežinodami, išsirenka slaptą, o gal ir užverbuotą, Kremliaus įtakos agentą, o Seime tuo metu valdančiąją daugumą ir atitinkamai Vyriausybę sudaro panašūs į jį (argi nebuvo labai panašių situacijų?).

Rinkimai. Balsuoti. Slaptai.lt nuotr.

Tai kur saugiklis panašiai situacijai, jai paaiškėjus, neutralizuoti?

Manau, kad Konstitucijos 58 straipsnis turėtų būti papildytas skirsniu:

“Respublikos Prezidentas privalo skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, jei Lietuvos Respublikos piliečių referendume dėl pirmalaikių Seimo rinkimų už pirmalaikius rinkimus balsavo daugiau kaip pusė balsavusių.”

Galima visuomenėje svarstyti, koks turi būti balsavusiųjų procentas, koks balsavusių “už” procentas, bet tokį savo saugumo saugiklį turėtume turėti.

Tos padorios politinės jėgos, kurios nedelsiant surinks 300 000 parašų referendumui tokiam Konstitucijos pakeitimui surengti ir dar suspėti vėl gi referendumu surengti pirmalaikius Seimo rinkimus, manau, rinkėjų bus gerai įvertintos. Manau, jei Respublikos Prezidentas žodžiu pritartų tokiems referendumams, jis taip pat būtų gerai įvertintas.

Beje, taip būtų pasitarnauta ir ateities kartoms, nes visi ateities seimai visą laiką jaustų Referendumo Damoklo (LIETUVOS) kardą virš jų ir atitinkamai elgtųsi.

2019.12.03; 05:00

(Tik eilinio rinkėjo nuomonė)

Ne, tai ne scenarijus siaubo filmui. Tai , manau, – Lietuvos politinė realybė.

Pirmos instancijos teismas paskelbė nuosprendį Darbo partijos byloje, kuriame, be kita ko, sakoma, kad nelikus DP, kaip juridinio asmens, byla jai nutraukiama.

Darbiečiai ir ypač V.Uspaskich šia sprendimo dalimi buvo itin patenkinti. Bet ar ne per anksti?

Manau, kad šiam sprendimui analogiškas teisinės praktikos atvejis, kai mirus žmogui ar išnykus  valstybei, nelieka  kam atsakyti.

Continue reading „Ar mus valdo politinis lavonas, ar neišrinkta partija?“

video_cip

Kuo įsiminė Audrės Kudabienės laida apie Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio mirties aplinkybes? Kodėl neįtikinamos parlamentaro Sauliaus Stomos versijos apie pirmuosius Prezidento rinkimus? Kodėl Adolfui Šleževičiui buvo leista tapti premjeru ir kokį čia vaidmenį suvaidino “pilkasis kardinolas” Vladimiras Beriozovas?  Kodėl iš postų būtina vyti visus valstybės tarnautojus, kurie tautą pravardžiuoja “minia”? Kodėl kuriamas Lino Karaliaus ir Aleksandro Sacharuko kaip “atpirkimo ožių” mitas? Kodėl Seimo narys Vytenis Andriukaitis neturi teisės moralizuoti kolegų? Kokios bausmės nusipelnė amžinasis Seimo “turistas” Egidijus Vareikis? Kokia tikroji parlamentaro Manto Adomėno problema? Ar būtina keisti rinkimų į Seimą tvarką? Ar būtina Ypatingojo Prokuroro institucija? Kodėl viešojoje erdvėje tiek daug specialiai brukamos dezinformacijos apie Tautos Ateities Forumą? Koks TAF požiūris į pedofilijos skandalą bei mažinamas pensijas? Kokią peticiją pasirašyti ragina TAF valdyba? Kodėl TAF vadovybė mano, jog reikia atsisakyti „partinių sąrašų“ bei ženkliai sumažinti Seimo narių skaičių? 

Videostudijos “SLAPTAI” svečias – Tautos Ateities Forumo (TAF) pirmininkas dr. Algimantas MATULEVIČIUS.

Continue reading „Ar tikrai Stasys Lozoraitis buvo nunuodytas?“

Copy of matulevic_2

Gerbiamieji, Tautos ateities forumas (TAF) mano, kad nebegalima toliau toleruoti aukščiausios valstybės institucijos – Seimo kompromitavimo saujelės – nepraustaburnių, amoralių, susikompromitavusių veikėjų. Jų šios kadencijos Seime – dauguma.

Manau, visiems atsibodo nekompetentingas jų darbas sprendžiant valstybės, žmonių gyvenimo ir raidos problemas.

Bet labiausiai visiems akis bado, su kokiu cinišku nusiteikimu jie savinasi valstybės lėšas savo asmeninėm reikmėms tenkinti, kaip nekultūringai vaiposi ir staiposi TV ekranuose ir kaip asocialūs asmenys daro pravaikštas. Mūsų kantrybės taurė turi persipildyti po lapkričio 11 d. jų balsavimo dėl Aleksandro Sacharuko ir Lino Karaliaus. Pavyzdžių galima pateikti labai daug, bet jūs ir patys tai gerai žinote.

Continue reading „Už priešlaikinius Seimo rinkimus ir partinių sąrašų panaikinimą“