ne-ne 004

Šių metų kovo 18-ąją Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje “Ekspress-nedelia” pasirodė Jurijaus Dolinskio straipsnis “Šventė su neapykantos ašaromis akyse”. Į J.Dolinskio išdėstytus priekaištus derėtų ne tik įsiklausyti, bet ir pasamprotauti, ką visa tai galėtų reikšti. J.Dolinskio rašinys apie sudėtingus Lietuvos – Rusijos tarpusavio santykius byloja, jog Lietuvos rusų bendruomenėje, matyt, pradeda formuotis antilietuviškos tendencijos. Prieš keletą dienų jau rašėme, kad rusų kalba Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje “Litovskij kurjer” pasirodė niekieno nepasirašyta publikacija “Ar rusų Lietuvoje nėra?”, informuojanti, jog Kovo 11-osios šventinę eiseną Vilniuje Lietuvos rusų bendruomenės atstovai specialiai ignoravo. Ignoravo ne todėl, kad buvo labai užsiėmę kitais svarbiais reikalais ar tiesiog … pramiegojo. “Litovskij kurjer” straipsnyje teigiama, jog kai kurie Lietuvos rusai neatėjo į mūsų Nepriklausomybės šventę todėl, kad nekenčia mūsų Kovo 11-osios Akto, kad mūsų nepriklausomybę laiko “farsu” bei “politinėmis intrigomis”.

Continue reading „Ne jūsų reikalas, pone Jurijau Dolinski!“

kovaliovas_sergejus

Kovo 11-ąją Seimo Konstitucijos salėje buvo surengta tarptautinė konferencija “Imperijos griūtis”, kuriai vadovavo istorikas Egidijus Aleksandravičius ir buvęs Estijos politikas Martas Tarmakas. Konferencijos būta įdomios, prasmingos. Joje kalbėjo Rusijos disidentas Sergėjus Kovaliovas, buvęs Latvijos liaudies fronto lyderis Dainis Ivansas, Lenkijos istorikas, publicistas Adamas Michnikas, Kovo 11-osios signatarai Audrius Butkevičius, Nikolajus Medvedevas, Rūta Gajauskaitė. Taip pat būta svečių iš Ukrainos, Švedijos, Didžiosios Britanijos. Įdomių įžvalgų tądien pateikė visi be išimties konferencijos dalyviai, pradedant politologu, istoriku, knygos “Naujasis šaltasis karas” autoriumi Edvardu Luku ir baigiant buvusiu Lietuvos premjeru Aleksandru Abišala. “Imperijos griūtyje” išsamiai gvildenti pagrindiniai naujausios Lietuvos istorijos aspektai: kaip ir kodėl Lietuvai pavyko nusimesti Kremliaus jungą. Beje, dauguma “Imperijos griūties” dalyvių akcentavo, jog nepriklausomybė buvo pasiekta ypatingu būdu – beveik be kraujo ir aukų. Štai Švedijos diplomatas net prisipažino: “man iki šiol vis dėlto nėra iki galo aišku, kaip jūs, lietuviai, sugebėjote išsiveržti iš SSRS imperijos”.

Continue reading „Taikiai subyrėjusios imperijos taikiai atsigauna“

video_cip

Kovo 11-ąją Seimo Konstitucijos salėje buvo surengta tarptautinė konferencija “Imperijos griūtis”, kuriai vadovavo istorikas Egidijus Aleksandravičius ir buvęs Estijos politikas Martas Tarmakas. Konferencijos būta prasmingos. Joje kalbėjo Rusijos disidentas Sergėjus Kovaliovas, buvęs Latvijos liaudies fronto lyderis Dainis Ivansas, Lenkijos istorikas, publicistas Adamas Michnikas, Kovo 11-osios signatarai Audrius Butkevičius, Nikolajus Medvedevas, Rūta Gajauskaitė. Taip pat būta svečių iš Ukrainos, Švedijos, Didžiosios Britanijos. Pavyzdžiui, įdomių įžvalgų pateikė politologas, istorikas, knygos “Naujasis šaltasis karas” autorius Edvardas Lukas. Originalių pastebėjimų pažėrė ir konferencijos svečias Romas Pakalnis. Jis tvirtino, jog džiūgauti, esą iš sovietų imperijos išsivadavome taikiai, beveik be kraujo ir aukų, – nederėtų. Mat taikiai subyrėjusios imperijos kartais taikiai ir atsigauna. R.Pakalnio įsitikinimu, šiandieninė Rusija mokosi iš savo klaidų. Taikiai sugriuvusi Rusijos imperija bando be kraujo praliejimo ir atsigauti. Ir ši taktika Kremliui kol kas atneša puikių rezultatų. Nes savo užmačioms įgyvendinti Kremlius naudoja jau nebe tankus, o bankus, naftos perdirbimo įmones, dujotiekius, naftotiekius…

Videostudija “SLAPTAI” šiandien pateikia keletą epizodų iš konferencijos “Imperijos griūtis”. O tiems, kurie labiau mėgsta skaityti nei žiūrėti, laikraštyje “XXI amžius” ir portale Slaptai.lt netrukus bus paskelbtas išsamus žurnalisto Gintaro Visocko komentaras.

Continue reading „Taikiai subyrėjusios imperijos kartais taikiai ir atsigauna“

Su žymiu Rusijos politiku, disidentu Sergėjumi Kovaliovu susitikti svajojau seniai. Tačiau tokia galimybė pasitaikė tik šių metų gruodžio mėnesį, kai S.Kovaliovas dalyvavo Vilniuje surengtoje tarptautinėje konferencijoje “Baltijos kelias – kelias į laisvę”. Atkaklusis žmogaus teisių gynėjas S.Kovaliovas mielai sutiko atsakyti į visus “XXI amžiaus” ir internetinio portalo www.slaptai.lt klausimus. Mes kalbėjomės apie Rusijos ateitį, apie Lietuvai iškilusias nūdienos problemas, apie padorių, demokratiškų jėgų nesugebėjimą pasipriešinti diktatorių savivalei. Beje, S.Kovaliovo atsakymai buvo aštrūs, konkretūs. Ypač įsiminė S.Kovaliovo nuostata, jog dėl sovietinių, komunistinių nusikaltimų labiausiai derėtų kaltinti ne pačius diktatorius, o tuos, kurie bijojo, nenorėjo ar tik žodžiais priešinosi blogiui. Su žymiu žmogaus teisių gynėjumi, disidentu, politiku Sergėjumi Kovaliovu kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas. 

Continue reading „Sergėjus Kovaliovas: “Dėl diktatūrų kaltinti derėtų ne diktatorius, o mus, leidusius jiems įsigalėti”“

Copy of kovaliovas_4

Gruodžio 4-ąją žurnalistiniu požiūriu turėčiau laikyti daugmaž sėkminga diena. Tądien dalyvavau Seimo Kovo 11-osios salėje surengtoje konferencijoje “Baltijos kelias – kelias į laisvę”. Renginys paliko gerą įspūdį. Rimtu renginiu pavadinti šią konferenciją galėčiau vien dėl to, kad buvo perskaityta keliolika įsimintinų pranešimų. Omenyje turiu Nepriklausomybės akto signatarų Virgilijaus Čepaičio, Romualdo Ozolo, Vytauto Landsbergio pasisakymus, Lietuvos mokslų akademijos užsienio nario Alfred Erich Senn kalbą, Latvijos Liaudies fronto “Tautas Frontes” pirmininko Dainio Ivanso, Laisvojo tarptautinio Moldovos universiteto Istorijos ir politikos mokslų instituto direktoriaus Oktaviano Cyku, filosofo Vytauto Radžvilo garsiai išguldytas pastabas.

Gruodžio 4-oji buvo sėkminga diena dar ir todėl, kad konferencijoje teko klausytis žymaus Rusijos žmogaus teisių gynėjo, politiko, disidento Sergėjaus Kovaliovo itin originalių įžvalgų apie Rusijos, Europos Sąjungos, Amerikos ateitį.

Continue reading „Keistas konferencijos organizatorių abejingumas“