Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį trečiadienį pasirašė įsaką, pagal kurį informacija apie karius, žuvusius taikos metu Rusijos ginkluotųjų pajėgų vykdomose „specialiosiose operacijose“, yra valstybinė paslaptis.

Štai, kaip šį įsaką įvertino  viena ukrainietė.

Rusų kareivi!  Perskaityk pats ir perduok kitam!

Viliuosi, tu dar suspėsi perskaityti šias eilutes. Perskaityti ir suprasti, ką tau sakau aš, paprasta boba Liusia.

Continue reading „Tiesa tokia, kad tavęs jau nėra, rusų kareivi“

Slaptai.lt dėmesys ir vėl nukreiptas į RTVi televizijos ir radijo “Echo Moskvy” laidą “Osoboje mnenije”. Publikuojame sutrumpintą žurnalo “The New Times” vyriausiosios redaktorės Jevgenijos ALBAC komentarą. Jevgeniją Albac kalbina Echo Moskvy žurnalistė Tatjana Felgengauer.

(…) Sovietmečiu rusų kareiviai kariavo Korėjoje, kuri paskui suskilo į dvi Korėjas – Šiaurės ir Pietų Korėjas. Tai iš tiesų buvo karas su JAV. Mūsų ginklai šaudė Vietname, mūsų specnazo atstovai kariavo Pietų Amerikoje, Afrikoje. Kad anksčiau kariaudavome svetimose šalyse, – nieko naujo. Šiandien nauja tai, jog pastaruosius 23 metus Rusija neturėjo didelio noro kariauti svetimose valstybėse. Karas Čečėnijoje, kad ir kaip bežiūrėsi, – vis tik kovinė operacija savo teritorijoje. Dabar ši nuostata pasikeitė.

Continue reading „Jevgenija Albac: „Dabar suaktyvės Rusijos įtakos agentai…““