Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje, Rimėnų kaime, kur su socialinės apsaugos ir darbo ministre, rajono meru, socialiniais darbuotojais, globėjais ir socialinės rizikos šeimomis aptarė, kokių veiksmų imtis siekiant padėti probleminėms šeimoms ir jose augantiems vaikams.

Prezidentė socialinės atskirties ir smurto mažinimą yra įvardijusi vienu iš svarbiausių valstybės prioritetų.

Continue reading „Rizikos šeimos turi gauti realią ir greitą pagalbą“

rruskyte2011

Negaliu sutikti su Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstyta Konstitucinio Teismo teisėjų daugumos nuomone, kad „Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 69-2624) tiek, kiek juo patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos 1.6 punkto nuostatose yra įtvirtintos tik santuokos pagrindu sukurtos (buvusios sukurtos) darnios šeimos, daugiavaikės šeimos, išplėstinės šeimos, krizę išgyvenančios šeimos, nepilnos šeimos, socialinės rizikos šeimos ir šeimos sąvokos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims“, dėl toliau nurodytų priežasčių:

Konstitucinio Teismo pateikti samprotavimai nėra konstituciškai pagrįstai argumentuoti, kartais jie vienas kitam prieštarauja.

Continue reading „Negaliu sutikti (Konstitucinio teismo teisėjos Ramutės Ruškytės atskiroji nuomonė)“