Alma Mater norėtų būti su Jumis, mielas JAUNIME


Print

Prieš keletą metų, man besilankant Čikagoje, lietuviai papasakojo, kad štai ten stovi didžiausi namai buvusio garsaus mediko daktaro. Deja, jis nepaliko testamento ir dabar visi šie turtai, jam mirus, ko gero atiteks JAV valstybei.

O galėjo parašyti testamentą, jeigu neturi giminių, tai skirti Lietuvos valstybei, ten kur labiausiai reikia. Man atrodo, kad labiausiai reikia – tai jaunimui. Kaip gaila, kad niekas to gero daktaro nepaprotino. O patriotas žmogus privalo ne tik gyvenimu tarnauti, bet ir savo mirtimi dar būti naudingas  tautai.

Tiesa, prašinėti, tarsi maldauti, – nereikia, niekada nepraraskime orumo. Bet paaiškinti, kiek galima padaryti gero savo sukauptu turtu, kurio vis vien niekas nepasiima anapus, – reikia. Tik svarbiausia, kad būtų skiriama patikrintam adresatui, ne politinėms partijoms.

Tų minčių lydimas (gal prieš metus laiko) išdrįsau atsiklausti VDU Rektoriaus habl. dr. prof. A. Lydekos leidimo, o paskui užsiminiau ir Dekanui bei Viešojo administravimo Katedros Vedėjui. Tad konkrečiai tik ką neseniai buvo užregistruota viešoji įstaiga Alma Mater. Tai paramos ir labdaros fondas paremti studentus, palaikyti mokslinę kultūrinę studentų ir dėstytojų veiklą, pagelbėti mokslinius žurnalus ir laikraščių redakcijoms.

Be to, pamažu juda reikalai ir dėl Lietuvos Dvasininkų enciklopedijos – žinyno. Čia irgi reikės lėšų redaktoriams.

Steigėjai yra garbingi, žinomi akademinio gyvenimo atstovai: prof. habil (hp) dr. Dalia Marija Stančienė (Logos Redaktorė ir Klaipėdos universiteto dėstytoja), doc. dr. Ilona Tamutiene ir

doc.dr. Remigijus Civinskas (VDU mokslininkai) ir doc. bioetikos m. dr. Eimantas Pėičius su Kauno  Sąjūdžio pirmininku doc sociologijos m. dr. Raimundu Kaminsku (dėstantys Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitete). O man tenka direktoriaus pareigos.

Norint duoti, reikia pirmiausia turėti. Čia griežta logika, nepakeičiama. Fondo pajamų šaltinį sudarys aukotojų asmeninės aukos ir dirbančiųjų nuo pajamų  mokesčio 2 proc. skyrimas. Aš tikiu, kad VDU dėstytojai, kurie gali, paaukos tuos du procentus mūsų jaunimui. O jie, manau, kad jaus padėką.

Tiesiog pats jaunimas turėtų pamąstyti, kur ir kaip surasti gerus žmones, nukreipiant juos, kad jų pinigai būtų panaudoti racionaliausiai. Arba studentai, paraginę savo gimines aukoti du procentus Alma Mater, įgyja pirmumo teisę gauti iš tos bendros sumos. Jūs galite paprotinti politikus, kad dabar sugebėtų suprasti, kaip racionaliau išleisti partijos lėšas.

O ne tada, kai ateina rinkimai, tai jie meta visokioms „brošiurkoms“ šimtus tūkstančių litų, kad tik balsuotų už juos. Ponai, dabar, čia, konkrečiai padėkite besimokančiam jaunimui, nors po 10.000 lt, tai mes dėkosime ir bus jums propaganda. O jeigu to nesuprantate, esate silpni politikai, tai kam  tada ir veržiatės į Seimą…

O aš pats esu užsidaręs, labai neįdomus nei verslininkams prie stalo taurės, nei gražioms ponioms (dargi net jų pribijau), netikiu, kad galėčiau kažką gauti iš turtuolių, nebent jie atsiverstų. Turėtų susimąstyti ir kunigai, juk čia yra gyvoji bažnyčia, jaunimas – Tėvynės ateitis. Juk čia yra Alma Mater, malonūs dėstytojai ir kartais valiūkiškas jaunimas, bet metams bėgant, subręs ir prisimins, kad nedėkingumas yra pati didžiausia niekšybė po išdavystės.

Daryti gera visada rizikinga. Štai dar tuščias fondas, o jau turėjau pakloti apie 1000 lt. Sakau tam, kad būtume jautrūs kito poreikiams, siektume palengvinti vienas kito gyvenimą.

O kaip su skaidrumu? Pirmiausia, valstybės kompetetingos institucijos prižiūri viešųjų įstaigų veiklą. Jie ir tikrins sąskaitas. Antra – komisija, kurią sudarys bent jau trys nariai steigėjai ir aš, pasikviesime studentų atstovybės atstovą į posėdį. Susirinkimai gali vykti vieną arba du kartus per metus. Tie, kas norės iš  aukojusių geradarių, pasikviesime ir juos į tą posėdį, kur bus pasakojama, kaip vykdoma aukotojų valia. Paskirstymo kriterijai. Visada sunkiausia žinoti, atspėti, kam labiausiai reikia, o lėšų niekada nebus per daug.

1. Kam aukotojas skiria, jeigu įvardija Logos žurnalui ar kitą leidinį, taip turi būti ir išpildyta aukotoji valia.

2. O gal aukotojas paskirs studentams, kurie susirgo, bet kad baigtų mokslus, o ne lėktų į Vakarus, tokiems ir stengsimės padalinti.

3. O tie, kurie galės skirti du procentus, tada tą gautą sumą, skiriame pagrinde studentams arba jų geriems moksliniams darbams išleisti.

Studentas ar Redakcija, gavusi nors lašelį paramos, privalės tuoj pat parašyti aukotojams padėką. Ir bus paskelbiama viešai: gauta tiek, o išleista tokiam skaičiui asmenų (studentų pavardžių neketinama skelbti).

O jeigu Fondo veikla žlugs, aš esu įpratęs prie likimo traumų. O kaip Lietuvos valstybė buvo sužlugdyta, tik per kivirčus ir nesantaiką, susiskaldymą. Jeigu tu darai, tai aš neprisidėsiu. Panašiai istorija tęsiasi ir dabar, ir visur… Tačiau jaunimas, manau, kad tų kompleksų nebeturi ir taps savo valstybės šeimininku. Ir vertas yra dėmesio ir paramos.

Alma Mater sąskaitos duomenys: LT15 7300 0101 3519 2178, BIC – HABALT 22

Pagarbiai – Jūsų kunigas Robertas Pukenis.

XXX

Redakcijos prierašas.

Neseniai išleista kunigo Roberto PUKENIO knyga "Ar įvykdytas Lietuvos kankinių testamentas?"Ji nera stora, nėra stora tarsi tam, kad būtų patogesnė atsinešti į Bažnyčiąir pasimelsti skaitant Lietuvos Kryziaus Kelią.

Knygelė išleista Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, gautomis iš finansuojamų programų.

Prie knygos leidybos daug prisidėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistė Rima Gudelytė, LNG Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus pirmininkė Aldona Klevečkienė, pavaduotoja Rima Mieliūnienė ir brolijos Tarybos narės Genovaitė Inčiūrienė ir Biruta Tylienė.

Nuotraukoje: kunigas Robertas Pukenis.

2013.08.14


Prisijunkite prie diskusijos