Apie TS-LKD frakcijos konferenciją „Lietuvos mokykla ir istorinė atmintis“


Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų senjorų bendruomenė surengė konferenciją „Lietuvos mokykla ir istorinė atmintis“.

Konferencijos metu aptartos aktualios švietimo sistemos problemos, pabrėžiama istorijos svarba jauno žmogaus savimonės ir pilietiškumo ugdyme, nemažai dėmesio skiriama švietimo programų aptarimui.

Konferenciją atidarė Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Sveikinimo kalboje politikė pažymėjo, jog mokykla yra ta erdvė, kurioje auga ir bręsta jaunas žmogus ir kurioje vyksta jo įvesdinimas į bendruomenę per istorinės atminties formavimo procesą.

„Istorija yra tarsi kompasas, teikiantis gaires ateičiai, pamoka mokytis iš padarytų klaidų, paskata semtis stiprybės iš tų, kuriuos laikome sektinais autoritetais. Istorinės atminties formavimas yra didžiulis iššūkis. Negalime atsiminti visko, galų gale ir patys įvykiai yra skirtingos svarbos, tad istorijos rašymas yra neatsietinas nuo klausimo, ką dera išsaugoti ir atminti, o kam galima leisti nugrimzti į užmarštį. Tad pačioje pradžioje dera klausti ne to, kokius konkrečius įvykius įamžinsime, o kokiais kriterijais remdamiesi formuosime istorinę atmintį, kad joje užtektų vietos visiems, kad joje nebūtų nutylėjimų, kad drąsiai stotume akistaton su savo laimėjimais ir nuodėmėmis”.

Seimo narė pabrėžė švietimo sistemos svarbą, sakydama: „švietimo sistema yra mūsų tautos, valstybės pamatas. Nenuvertinu kitų sričių – vidaus reikalų, užsienio politikos, sveikatos apsaugos ar socialinių reikalų – tačiau viskas prasideda nuo jauno žmogaus ugdymo. O būtent nuo to jauno žmogaus ateityje priklausys visos minėtosios sritys. Kokia bus švietimo sistema, tokia bus ir Lietuva”.

Šešėlinės Vyriausybės švietimo ir mokslo ministras Valentinas Stundys teigė, jog  nuoseklios ir kryptingos istorijos politikos būtinumas yra neabejotinas šių dienų  sudėtingame geopolitikos ir informacinių karų kontekste. „Ji yra ne tik vidaus, bet ir mūsų užsienio politikos dėmuo. Neturėdami bent kiek sutarto ir koordinuoto veikimo, viską paliekame atskirų iniciatyvų įvairovei, valstybės pareigūnų atsakomybei. Svarbu deramai ir oriai reprezentuoti mūsų valstybingumo raidos istoriją, skatinti visuomenės istorinę savimonę, telkti mūsų politinę bendruomenę. 

Atminties institucijų turime daug: muziejai, archyvai, bibliotekos, švietimo įstaigos kaip atminties ugdytojos ir t.t. Vienos saugo, kaupia, analizuoja, kitos – skleidžia, populiarina, aiškina. Mokykloms čia tenka svarbiausias vaidmuo. Ne tik istorinės atminties skleidėjos, bet ir vietos dvasios puoselėtojos”.

Seimo narys pabrėžė, kad istorinės atminties politikos pagrindinis subjektas paprastai yra Tauta, o ne kuri nors socialinė grupė, todėl „turime nacionaliniu lygmeniu susitarti dėl istorinės atminties reprezentavimo politikos ilgalaikių tikslų ir uždavinių bei tuo susitarimu remiantis privalome apibrėžti politikos turinį bei teisiškai jį įtvirtinti. Mes šiandien esame atsakingi už mūsų valstybės ir tautos, lietuvybės ateities gyvybingumą”.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis ragino atsigręžti į tai, kas yra svarbiausia – į mūsų mokyklas, šeimas, mūsų žmogiškumą, kuris bus esminis suklupimo akmuo agresyviai autoritarinių valstybių istorijai. „Turime maksimaliai sustiprinti mūsų mokyklas, mūsų ateities kartų auklėjimą, nes jiems gali tekti didžiausi išbandymai”.

Šešėlinis užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis siūlė kalbėti ne tik apie istorinę atmintį, bet veikiau apie istorijos politiką. „Šiandien vis labiau akivaizdu, kad užkariavus istorinę atmintį, galima užkariauti tautos savimonę – ir tai yra viena didžiausių grėsmių Lietuvai. Todėl reikalinga istorijos politika, o politikai – vizija, strategija ir jos įgyvendinimo programa. Tačiau turime atsiminti, jog patys didžiausi mūšiai dėl istorinės atmintis vyksta ne Europos teismuose ar Seimo salėje, o mokykloje. Lietuvos mokykloje, kurioje nuo 2000 m. netgi neliko privalomojo istorijos egzamino”.

Seimo narys pasveikino konferencijos organizatorius ir dalyvius, kurie deda pastangas, kad bent jau mokykloje ugdoma Lietuvos istorinė atmintis pilnai atitiktų tiesos ir patriotizmo kriterijus ir pabrėžė, jog dabartinėje Vyriausybėje dominuoja istorijos politikos pasmerkimas, kurį reikia keisti.

Informacijos šaltinis – tsajunga.lt

Nuotraukoje: Seimo pirmininkės pavaduotoja konservatorė Irena Degutienė.

2015.11.19; 06:40

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.