Baltijos karinei jūrų eskadrai BALTRON vadovaus Latvija


Baltijos karinei jūrų eskadrai BALTRON vadovaus Latvija. KJP ir Latvijos karinių jūrų pajėgų nuotr.

Antradienį baigiantis kadenciją Baltijos šalių karinių laivų eskadros BALTRON vadas Lietuvos karinių jūrų pajėgų komandoras Andrius Širvys perdavė vadovavimą Latvijos karinių jūrų pajėgų karininkui kmdr. Kristui Kristlibui.
 
Šiemet vadovavimo perdavimo ceremonija vyko nuotoliniu telekonferencijos būdu susisiekus su Latvijos kolegomis. Ceremonijoje, kaip informuoja Krašto apsaugos ministerija, dalyvavo Lietuvos ir Latvijos karinių jūrų pajėgų vadai – jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas ir jūrų kpt. Kasparas Zelčas, BALTRON vado pareigas perduodantis ir perimantys vadai, kiti karininkai.
 
„Nepaisant sudėtingos pandeminės situacijos pasaulyje, visų iššūkių ir apribojimų, BALTRON sugebėjo vykdyti veiklą ir sėkmingai dalyvavo tarptautinės pratybose „Dynamic Move“, „US BALTOPS“ ir „SQUADEX“, – sakė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. G. Premeneckas.
 
Lietuvos KJP vadas padėkojo Latvijos kolegoms už indėlį skiriant personalą ir logistinę paramą eskadros veiklai, palinkėjo sėkmės naujajam eskadros vadui kmdr. K. Kristlibui.
 
Nuo 1998 m. Lietuva, Latvija ir Estija, padedant Vakarų valstybėms (visų pirma Vokietijos Federacinei Respublikai), pradėjo kurti bendrą karinį jūrų junginį, kurio tikslas – vykdyti nesprogusios amunicijos nukenksminimo operacijas Baltijos jūroje bei laivų ir štabo karininkų pasirengimą, dalyvavimui NATO nuolatinės parengties laivų junginyje. 1998 m. rugpjūčio 28 d. Taline inauguruota BALTRON eskadra veikia pagal metinius planus, numatančius personalo rengimą ir dalyvavimą tarptautinėse pratybose bei nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo Baltijos jūros dugne užsilikusių minų bei nesprogusios amunicijos paieškos ir nukenksminimo operacijose.
 
Nuo 2014 m. Baltijos kariniame jūrų junginyje dalyvavimą suspendavo Estija, bet ir toliau dalyvauja bendrose pratybose su BALTRON.
 
BALTRON sudaro priešmininiai laivai ir štabo laivas, taip pat tarptautinis štabas. Į jį rotacijos pagrindu 6-12 mėn. laikotarpiui personalą skiria Lietuva ir Latvija.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2021.01.20; 12:35
print